Eğitim

2019 Özel eğitim öğrencilerine yönelik destek tutarları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılı için özel eğitim öğrencilerine destek tutarları belirlendi. Engelli bireylere verilen destek eğitiminin; KDV hariç bireysel eğitim için aylık 632 TL’si, grup eğitimi için aylık 177 TL’si bütçeden karşılanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılı için özel eğitim öğrencilerine destek tutarları belirlendi. Engelli bireylere verilen destek eğitiminin; KDV hariç bireysel eğitim için aylık 632 TL’si, grup eğitimi için aylık 177 TL’si bütçeden karşılanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, 25 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan eğitim giderlerinin, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılandığının amaçlandığı vurgulandı.

Destek eğitim giderleri

Buna göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 TL, grup eğitimi için aylık 177 TL olarak belirlendi.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Tebliğde yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınacak.

Fazla ödemeler geri alınacak

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili fıkrası uyarınca, belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilecek. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri de iptal edilecek.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren tebliğ hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

 

Kaynak: gidahatti.com


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu