Çalışma Yaşamı

2019 Toplu Sözleşmesinde engelli memurları ilgilendiren maddeler Neler?

2019 Toplu Sözleşme görüşmelerinde Hükümet ile yetkili konfederasyon Memur-Sen uzlaşamamıştı. Uzlaşamayınca konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gitmişti.

Hakem Kurulu’da Hükümetin verdiği oransal zammın aynısını vermişti. Yani 2020 için 4+4, 2021 için de 3+3 zam oranını onaylamıştı.

Toplu sözleşmede sadece memur zammını belirlemiyor, çeşitli özlük haklarında da düzenleme yapılıyor. Bu vesileyle 2019 yılı hakem kurulu kararında engelli memurları ilgilendiren maddeleri sizin için derledik.

Hakem Kurulu’nun verdiği kararın tam metni Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın Tam Metni için TIKLAYINIZ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik, 01/8/2019-20/8/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal ettirilen başvurularda yer alan konulardır.

Engelli kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler

Madde 44- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan engelli kamu görevlilerine yönelik olmak üzere;

a) Yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,

b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

c) Memuriyet mahalli dışında eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar için görevlendirilmesi ve gerekli olması halinde kuramca refakatçi görevlendirilmesi,

ç) Kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması,

amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda İhtimam gösterilir.

Engelli çocuk aile yardımı

Madde 39- (1) İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ekli 3 sayılı tabloya göre bu oran ve üzerine denk özel gereksinim durumu olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenir.

Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı

Madde 51- (1) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

İtfaiye personelinin engelli kalması

Madde 33- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen, malül olan veya engelli hale gelen itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.

Kaynak: Engelsizler.net


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu