Güncel

2020 Engelli Maaşları

Engelli Maaşı

Engelli vatandaşların sağlık giderleri ve özel eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılaması için devlet tarafından engelli olan kişiye engelli maaşı ödenir. Engelli bireyin bakımını üstelenen yakınına ise evde bakım parası ödenecektir. 

Engelli Maaşı Almak İçin Ne yapılmalı?

Devlet, dezavantajlı gruplar içinde yer alan engelli vatandaşlarımıza pek çok destekte bulunur. Bu tedbirlerden en önemlisi ise kendilerine engelli aylığı bağlanmasıdır. Çünkü engellilerin tedavi giderleri fazla olduğu gibi medikal ihtiyaçları veya özel eğitim ihtiyaçları mevcuttur. İşte bu giderlerin karşılanabilmesi için engelli maaşı ödenir. Böylece diğer vatandaşlara göre dezavantajlı durumları tolere edilmeye çalışılır. 

Yaşlı ve Engelli aylıkları hakkındaki düzenleme 2022 sayılı kanun kapsamında düzenlenmiştir. Şimdi bu kanun kapsamında engelli aylığı başvurusu nereye ve ne şekilde yapılıyor açıklayalım. 

Engelli aylığı başvurusu engelli kişinin ikametgahının/yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yapılmaktadır. Başvuran kişiye başvuru alındı belgesi verilmektedir. 18 yaşını dolduran engelliler başvuru yapabilecektir. Zihinsel engelli olanlar içinse vasileri başvuru yapabilir.

2020 engelli maaşları

Engelli maaşı başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Engelli sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği, 
 • Şahsen yapılmayan başvurularda vasi belgesi ya da vekaletname, 
 • Sevk kağıdı,
 • Maaş bağlatılması için dilekçe,
 • Mal bildirimi formu, 
 • Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Yukarıdaki belgelerden dilekçe ile mal bildirim formu başvuru esnasında SYDV tarafından form olarak verilir ve doldurulması istenir. Diğerleri ise başvuruya giderken temin edilmelidir. 

Engelli aylığı bağlanması için engelli bireye muhtaçlık değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirmede 18 yaşından büyük engelli kişinin ve/veya hanede yer alan diğer kişiler şu şartları sağlamalıdır:

 • Zorunlu sigortalı olunması gereken işte çalışmamalıdır. Bu nedenle SGK’lı çalışanlar, kamu çalışanları ya da emekliler engelli olsalar bile bu aylığı alamazlar. 
 • SGK’dan gelir ve aylık alınmaması, nafaka bağlanmaması ya da bağlanması mümkün olmamalıdır. 
 • 2828 sayılı sosyal hizmetler kanuna göre harçlık ödenmemelidir. 
 • Sayılan bu kişiler hariç kişinin kendisi ve eşine ait gelirler toplamı kişi başı aylık ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının 1/3’ünden  az olmalıdır. 
 • 65 yaş ve üstü bireylerde yüzde yetmiş engel oranı bulunması ve kişinin muhtaç olduğuna karar verilmesi gerekir.
 • Bununla birlikte hanedeki diğer bireylerin 2022 sayılı kanun gereği aldıkları sosyal yardımlar kapsamında bağlanan aylıklar bu muhtaçlık değerlendirmesinde yer almaz.

Engelli bireyin bakımını üstlenen kişilere evde bakım parası ödenmesi için şu şartlar sağlanmalıdır:

 • Engelli bireyin engel oranı en az yüzde 50 olmalıdır.
 • Sağlık kurulu raporunda ağır engelli ibaresinin yer alması şarttır. 
 • Engelli ile bakan kişinin aynı evde yaşaması şarttır. Eğer böyle bir akrabası yoksa her gün gelip gidecek yakınlıktaki akrabası tarafından bakılabilir ve evde bakım parası alınabilir.
 • Engelli ile bakan kişi arasında akrabalık olması şarttır. 

Engelli aylığı ve engelli bakım parası başvurusu için Engelli Sağlık Raporu şarttır. Engelli aylığı başvurusu için 18 yaşını doldurmuş, T.C vatandaşı engelli bireylerin sağlık kurulu raporu ile engellerini ispatlaması gerekmektedir. Eğer engelli kendi başvurmuyorsa (örn: zihinsel engelliler) vesayet belgesi veya vekaletname örneği gerekmektedir.

Engelli Sağlık Raporunda aranılan hususlar şu şekildedir;

 • Engelli aylığı bağlanması için Engelli Sağlık Raporunda  aranılan engel oranı yüzde kırk ve üstüdür. 
 • Engelli Sağlık Raporu almak için Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayınladıkları yetkili hastanelere başvuruda bulunulur.
 • Başvuru yetkili hastanede hazır bulunan başvuru dilekçesi ile gerçekleştirilir ve hastane süreci başlatır.
 • Yetkili sağlık kurulunun hazırladığı Engelli Sağlık Raporunda engelin ne olduğu ve engel oranı, engelin kalıcı mı yoksa sürekli mi olduğu belirtilmek zorundadır. 
 • Birden çok engel olması durumunda her biri raporda belirtilir. Yapılan hesaplama neticesinde toplam engel oranı tespit edilir.
 • 65 yaş ve üstü engelli bireylerde yaşlılıklarından ötürü engel oranına %10 daha eklenmektedir.
 • Sağlık Kurulu kararlarını oy çokluğu ile almaktadır. Kurul raporun bir nüshasını kendinde saklı tutmaktadır.
 • Rapor kurum için 3 nüsha, kişi için 2  nüsha halinde düzenlenir. Başhekim onayı ile çoğaltılabilir.
 • Raporda engelli bireyin son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğrafı olmalıdır.

 

Engelli Sağlık Raporunda engellilik şekli süreli olarak belirtilen engelli bireylerin  raporunu süre dolmadan yeniletmesi gerekir. 2020 Covid 19 nedeniyle şu an için istisnai olarak 1 Ocak 2020’den itibaren engelli raporu süresi dolanların süresi Mayıs sonuna kadar uzatılmıştır. Mayıs bittikten sonra süre uzatılmazsa raporlarını yenilemeleri gerekir. 

Engelli aylıklarının başlangıç tarihi engelli bireylerin ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapacakları yazılı başvurularını takip eden aybaşıdır.

Engelli Maaşları Ne Kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlemesi yapılan engelli aylığı miktarı engel oranına göre değişmektedir. Engelli aylığı bağlanması için kişinin yetkili sağlık kuruluşundan rapor alması gerekmektedir. Bu Engelli Sağlık raporunda engel oranı yüzde kırk ve üstü olmalıdır. Raporda belirtilen engel oranına göre aylık bağlanacaktır. 

Engelli aylığı başvurusu engelli bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapılır. Başvuru incelemeye alınır ve yapılan muhtaçlık değerlendirmesi neticesinde aylık bağlanmasına karar verilen engelli bireylerin ödemeleri peşin olarak yapılır. Maaş ödemeleri PTT üzerinden engelli kişinin kendisine yahut izin verilen kişilere yapılacaktır.

Engelli Sağlık raporunda engel oranına göre 2020 engelli maaşları son düzenleme şu şekildedir:

 • Engel oranı %40-%60 arasında olanlara 3 ayda bir 608  TL, 

 

 • Engel oranı yüzde 70’den fazla olanlara 3 ayda bir 2.412  TL,
 • Evde bakım yardımı alanlara ise her ay 1.457.00 TL ödeme yapılır. 

Engelliği aylığı bağlanması şart ve esasları, engelli aylığı miktarı düzenlemeleri her yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 


Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı
Kapalı