Güncel

2022 Güncel Engelli ve Yaşlı Aylıkları

2022 SAYILI YASAYA BAĞLI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR OLDU ?

Engelli Maaşı 2022

2022 Sayılı Yasaya Bağlı Engelli ve Yaşlı Aylıkları

 • Yaşlı Aylığı
 • %40-%69 Arası Engelli Aylığı
 • %70-Ve Üzeri Engelli Aylığı
 • 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı
 • Silikozis Aylığı

 

Yaşlı Aylığı

 • 65 yaşını doldurmuş olan,
 • Her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayanlar,
 • Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı muhtaçlık sınırının altında olanların

Kişilerin yaşlılık aylığı müracaatı Vakfımız mütevelli heyetinde değerlendirilerek ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesince karara bağlanmaktadır.

 

%40-%69 Arası Engelli Aylığı

 • 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
 • %40-%69 arası engelli olan,
 • Her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayanlar,
 • Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı muhtaçlık sınırının altında olanların

Kişilerin yaşlılık aylığı müracaatı Vakfımız mütevelli heyetinde değerlendirilerek ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesince karara bağlanmaktadır.

Engelli Maaşı 2022

%70-Ve Üzeri Engelli Aylığı

 • 18 yaşından büyük olan,
 • %70 ve üzeri engeli olan,
 • Her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayanlar,
 • Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı muhtaçlık sınırının altında olanların

Kişilerin yaşlılık aylığı müracaatı Vakfımız mütevelli heyetinde değerlendirilerek ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesince karara bağlanmaktadır.

 

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı

 • Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan 18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri engeli olan,
 • Her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayanlar,
 • Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı muhtaçlık sınırının altında olanların

Kişilerin yaşlılık aylığı müracaatı Vakfımız mütevelli heyetinde değerlendirilerek ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesince karara bağlanmaktadır.

Engelli Maaşı 2022

Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılır

Başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru yapan kişinin daha önce Vakfımızda kaydı bulunmuyor ise Vakfımız tarafından istenen ‘Hane Başvuru Kayıt Formu’ ve ‘Sorgu Dilekçesi’ formlarını doldurarak ‘Sağlık Kurulu Raporu’ ile birlikte teslim edilmesi yeterlidir. Daha önceden Vakfımızda kayıtlı olan ailelerden ise ‘Sağlık Kurulu Raporu’ ile birlikte yardım başvuru dilekçesi alınmak suretiyle müracaatı tamamlanır.

Aylık başvurusunun, kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması halinde vekâletname örneği gerekmektedir.

 

Sağlık kurulu raporu: Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu.

 

 

 

 

 

AYLIK TUTARLARI VE ÖDEME GÜNLERİ

 

2022 MAAŞ MİKTARLARI 2016 YILI
AYLIK TÜRÜ AYLIK 3 AYLIK
ENGEL ORANI %70-%100 489,89 TL 1469,65 TL
ENGEL ORANI

%40-%69

326,59 TL 979,77 TL
18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI 326,59 TL 979,77 TL
YAŞLILIK AYLIĞI 217,48 TL 652,43 TL

 

 • Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı ile muhtaçlı tespit edilip aylığı bağlanan kişilerin aylığa hak kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır.
 • Tüm ödemeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarıdır.
 • Bu ödemeler dönem ödemesinin yapılacağı ayın;

 

 • Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 0 ve 5 ise ayın 5’inde
 • Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 1 ve 6 ise ayın 6’sında
 • Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 2 ve 7 ise ayın 7’sinde
 • Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 3 ve 8 ise ayın 8’inde
 • Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 4 ve 9 ise ayın 9’unda

Olmak üzere PTT’ye yatırılır ve herhangi bir PTT şubesinden tahsil edilebilir. Ödemeler yatırıldığı tarihten itibaren 6 ay boyunca PTT de bekletilir ve 6 aylık bekleme süresinin bitmesini müteakip alınmayan yardımlar Bakanlığın hesaplarına iade alınır.


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu