Çalışma YaşamıEKPSS

750 Engelli öğretmen alımında mağduriyet var!

750 Engelli öğretmen alımında, daha önceki dönemde EKPSS puanıyla memurluğa atanmış olanlara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenliğe başvuru hakkı verilmiyor. Daha önce engelli memur olarak atanmış kişilere mağduriyet veren bu durumun acilen çözüm bulması gerekiyor…

Engelli Öğretmen Alımında Neden Mağduriyet Yaşanıyor? 

750 Engelli Öğretmen Alımı başvurular 2 Şubat 2020 Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre adaylar 7 Şubat 2020 Cuma gününe kadar başvuru yapabilecek.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesinde “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS ve kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamaz.” Hükmüne dayandırılarak daha önce EKPSS ile atanmış olan adaylara, aynı düzeydeki EKPSS puanlarıyla tercih hakkı verilmemektedir.

Başvuru Yapamayan Engelli Öğretmen Adaylarından Örnek Sorunlar

engellilerdostu.com internet sitemizde yer alan iletişim sayfamızdan bize ulaşan engelli öğretmen adaylarının soru ve sorunları bir araya getirilmiş olup aşağıya aktarılmıştır.

1.Örnek Olay: Asıl branşı öğretmen olan engelli öğretmen adayı, 2016 yılında girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda lisans düzeyinde yapılan alımlar esnasında memur olarak atanmıştır. Memur olarak atanmasının ardından asıl mesleğinin hayalini kurduğundan 2018 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek şuan duyurusu yapılan ve takvime göre başvuru yapmaya çalışan kişiye başvuru ekranında “daha önce geçerli olan puanınızla atandınız” şeklinde bir ifade görülmekte ve başvuru yapmaya izin vermemektedir.

2.Örnek Olay: Aslında öğretmen diplomasına sahip bir kişi 2018 EKPSS girerek  aldığı puanla engelli memur alımları sırasında lisans düzeyinde tercih yaparak memur olarak atanmıştır. Bu durumda olan kişiye de sistem yani başvuru ekranı yine “daha önce geçerli olan puanınızla atandınız” uyarısı vermekte ve başvuru izni vermemektedir.

Mağduriyet Yaşayan Engelli Öğretmen Adaylarına Acil Çözüm Gerekiyor

1.Örnek Olay Değerlendirme: 2016 yılında EKPSS’ye girerek atanmış bir kişi hiçbir şekilde hiçbir unsurdan etkilenmemesi gerekmektedir. Kişi zaten 2016 yılında girdiği puan ile atanmıştır. Şuan ise 2018 yılında EKPSS’ye girdiği puan ile başvuru yapmaktadır. Yani yukarıda belirtilen Yönetmelik esaslarına takılmaması gerekmektedir. Asıl branşı ve mesleği öğretmenlik olan ancak sınavda engelli öğretmen alımlarına ilişkin ayrı bir sınavın olmaması sebebiyle lisans düzeyinde EKPSS’ye girerek memur olarak atananların öğretmenlik hayalleri bitmemesi  en uygun olanıdır. Çünkü birbirinden bağımsız puanlar, birbirinden bağımsız sınav sonuçları ile başvuru yapılmaktadır. Bu durumda olan engelli öğretmen adaylarının başvuru yapmaları gerektiğini düşünmekteyiz.

2.Örnek Olay Değerlendirme: EKPSS sınavında, öğretmenlik için ayrı bir sınav yapılmamaktadır. Sınav puan kağıdında tek bir sonuç puanı (P3) yer almaktadır. Bundan dolayı kişilerin sınavıa giriş sistemlerinin ve akabinde ise başvuru alımlarının uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

engellilerdostu.com olarak engelli öğretmen adaylarının tepkisi ve yaşadıkları sorunları anlatmaya, değerlendirmeye çalıştık. Sürecin tüm engelli adaylar için muvaffakiyet sağlaması temennisiyle…

 

engellilerdostu-Özel İçerik


makale içeriği alt bilgi

2 Yorum

 1. Normal Kpss de iki puan türü vardır. Memurluk ve Öğretmenlik P10 Memurluk , P121 Öğretmenlik puanıdır. Kişi memurdur ama öğretmenlik puanını kullanabilir.

  Ekpss de tek puan vardır. Memurluk puanı da , öğretmenlik puanı , mühendislik, avukatlık da aynı puandır.

  Yani hangisinde kullanmak isterse onda aynı puanı kullanabilir ve şimdiye kadar da kullanmıştır. Kişi memurlukta kullanmış ise bu sadece memurluk sınavı mı? Hayır aynı zamanda öğretmenlik puanıdır, avukatlık puanıdır, mühendislik puanıdır.

  Alt kadrodan üst kadroya geçiş yasal haktır. Bu puan 4 yıl geçerlidir. Yeni Eklene madde memurdan memura geçiş maddesidir. 2018/2 memurluk atamada kullanılmıştır. ondan sonraki öğretmen ve memur atamalarında kullanılmamıştır. Cimer dahi atanılabileceğini söylemiştir.

  Devlet Personel Başkanlığının sitesinde 07/02/2014 Tarihli ve 28906 nolu yönetmelikle neler değiştiği ile ilgili haberde Memur olarak çalışanların, öğrenimle kazandıkları unvanlar hariç EKPSS ve Kura yöntemi ile
  aynı veya eşdeğer kadrolara atanamayacakları belirtilmiştir.
  Örneğin; halen memur kadrosunda çalışan bir engelli, EKPSS sonucuna göre memur veya eş değer bir kadroya atanamayacak, ancak kariyerine uygunsa Mühendis kadrosuna atanabilecektir. Böylecehem açıkta bekleyen adayların istihdamlarına fırsat sağlanması öngörülmüş, hem de engellilerin kariyerlerine uygun kadrolarda çalışmalarına imkan tanınmıştır.

  Öğretmen atamalarında 7-02-2014 TARİHLİ 28906 SAYILI YÖNETMELİKTE
  14.Madde 1. Fırka kullanılır. Nitekim de her zaman bu madde kullanılmıştır.

  MADDE 14- (1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.

  Memur olan Memurluğa geçemez ama Öğretmenliğe geçer. Kadro ve hizmet sınıfı farklılığı vardır.

  Ayrıca 9. Madde 1. Fırkada sınav geçerliliği 4 yıl dır. Bu puan hem memurluk, öğretmenlik, avukatlık, mühendislik…. alanlarında geçişlerde kullanılır.
  Ekpss atamalarında her zaman önce memurluk daha sonra öğretmenlik atamaları
  yapılmıştır. Memurluk ataması sırasında öğretmen alımı olup olmayacağı ve olacaksa kadro
  ne kadar olacak belli olmadığı için öğretmenler memurluk kadrosuna yerleşmiş ve daha
  sonra yapılan öğretmenlik atamasında eğer kendi bölümüyle ilgili kadro açılmışsa aynı
  puanla öğretmenliğe geçmişlerdir. Bu durum sürekli bu şekilde devam etmiştir. 2018/2
  (29/11/2018 Tarihli) Ekpss memurluk tercihi yaptığımız esnada 2019 Ocak ayında öğretmen
  alımı olursa ona başvurabilir miyiz diye Cimere başvuruda bulundum ve olumlu yanıt
  aldım. 2019 Ocak Engelli Öğretmen alımı için 500 kişilik alım yapıldı bu arada benim
  bölümümden 20 kişi alındığı için sıralamam dan dolayı atanamayacağımı düşündüm ve
  başvurmadım. Başvuru sistemi kapandıktan sonra alım sayısı 500 kişiden 750 kişiye
  çıkarıldı. Benim bölümden alım sayısı ise 20 den 40 a çıktı tabi sistem kapalı olduğu için
  mağdur olduk. 2020 Şubat atamasında öğretmen oluruz derken 2018/2 Memurluk atamasında kullanılan ama 23-29 OCAK 2019 EKPSS Öğretmenlik ataması ve 19-12-2019 EKPSS Memurluk atamalarında kullanılmayan 07/02/2014 Tarihli 28906 nolu EKPSS yönetmeliği 14. Madde 5. Fırka Kullanıldı. Bu yüzden başvuru yapamadık. Hatta 2016 ve 2018 EKPSS puanı olanlarda başvuru yapamadı. Mağdur çoğaldı.

  7-02-2014 TARİHLİ 28906 SAYILI YÖNETMELİKTE

  1) MADDE 9 – (1) EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

  2) MADDE 10 – (2) Kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamaları esastır.

  (3) Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirlenir.

  3) MADDE 12- (1) Yerleştirme işlemi için Başkanlıkça bir Tercih Kılavuzu hazırlanır. Yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde ise bu Kılavuz Başkanlık ve Merkezce müştereken hazırlanır.
  (2) Yerleştirmeye ilişkin bilgiler, Tercih Kılavuzunda yer alır.

  4) MADDE 13- (1) (Değişik birinci cümle: 25/1/2018-2018/11227 K.) Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır.

  a) (Değişik: 25/1/2018-2018/11227 K.) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyin- den almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.
  (4) Engelli adayların öğretmen kadrolarına yerleştirilme işlemleri, EKPSS sonuçları kullanılarak Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır.
  5) MADDE 14- (1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.
  (14-1 Daha Önceki Öğretmenlik Atamalarında Kullanılan Madde)

  2018/2 de kullanılan ama yanlış yerde olan madde
  (5) (Değişik: 25/1/2018-2018/11227 K.) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS ve kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamaz.
  (Biz memurdan memura geçmek istemiyoruz ki, öğretmene geçmek istiyoruz)

  29/11/2018 TARİHLİ 2018/2 MEMUR ATAMASI (14. MADDE 5. FIRKA KULLANILDI)
  23-29 OCAK 2019 ÖĞRETMEN ATAMASI (14. MADDE 5. FIRKA KULLANILMADI)
  19/12/2019 MEMURLUK ATAMASI (14. MADDE 5. FIRKA KULLANILMADI)
  3-7 ŞUBAT 2020 TARİHLİ ÖĞRETMEN ATAMASI (14. MADDE 5. FIRKA KULLANILDI)

  BÜTÜN ATAMALARDA İSE 7/2/2014 TARİHLİ 28906 SAYILI YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE KLAVUZ YAPILMIŞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu