Çalışma YaşamıGüncel

750 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı!Sonuç Ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, 750 engelli öğretmen alımına ilişkin atama sonuçlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde duyurusu yapılan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını “http://personel.meb.gov.tr/” adresinden e-Devlet üzerinden kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.
Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
750 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı. Bundan Sonra İzlenecek Süreç

Online ortamında duyurusu yapılan atama sonuçlarına, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Engelli öğretmen olarak ataması yapılan kişilerin kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderimi sağlanacak.

Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri ilgili Valiliklerce belirlenecektir.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

Ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında;

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği, Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu.

Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir. Ataması yapılanlar, bu bölümün “5.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden alınan sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu