Çalışma Yaşamı

Ağır engelli çocuğu bulunan kadın memura tanınan erken emeklilik hakkı

Ağır engelli çocuğa bulunan kadın memura, 2008 sonrası hizmetlerinin dörtte birinin hem yaştan hem de hizmet süresinden düşülmesi imkanı tanınmıştır.

Ağır engelli çocuğa bulunan kadın memura, 2008 sonrası hizmetlerinin dörtte birinin hem yaştan hem de hizmet süresinden düşülmesi imkanı tanınmıştır.

SORU: Doğum tarihim 12.06.1981 ve bayanım. Öğretmenliğe başlama tarihim 04.09.2003…
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç ağır engelli ( yüzde 99 ağır engelli) çocuğum bulunmaktadır. Çocuğumun doğum tarihi 27.01.2006.
2008 yılı Ekim ayında çıkan erken emeklilik yasası gereğince SGK ile gerekli yazışmaları tamamlamış olup bu tarihten sonra geçen sürelerin dörtte biri hizmet süreme eklenecek ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerimden indirilecektir.
Çocuğumun bakımının her geçen gün zorlaşması sebebi ile istifa etmeyi düşünüyorum.
1) Ne zaman istifa edersem emeklilik haklarımı kaybetmem.Yaşı bekleyip emekli aylığını ve emekli ikramiyesini alabilirim. Böyle bir durum söz konusu mudur?
2) Ne zaman emekli olabilirim?

CEVAP: Engelli çocuğu olan kadın memur ne zaman emekli olur? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 28 de bulunan hüküm:

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

Engelli çocuğu olan kadın memurların çalışma sürelerinin her yılı için 3 ay emekli hizmet süresine eklenmektedir. Yani çalışılan sürelerin dörtte biri hizmet sürelerine eklenmektedir.

Bu eklenilen süre 2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra göreve başlamış olan kadın memurların tamamı için uygulanmaktadır.

Ancak, 2008 yılı Ekim ayından önce göreve başlamış kadın memurların bu 3 aylık süreleri 2008 yılı Ekim ayından önceye sarkmamakta, bu tarihten sonra çalışılan süreleri kapsamaktadır.

Engelli çocuğu olan kadın memurun her yıl için dörtte bir olan bu hizmet ilavesinden yararlanabilmesi için engelli çocuğun durumunun Sosyal Güvenlik Kurumunca incelenerek karar verilmesi sonucu olmaktadır.

Dörtte bir süre kadın memurun emeklilik yaşını + emeklilik hizmet süresini daha önce tamamlamaya fayda sağlamaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış kadın memurların emeklilik şartlarını yerine getirmesi için;

58 yaşını doldurmuş olması + 25 yıl hizmet süresinin bulunması ile mümkün olabilmektedir.

Bu uygulamanın sosyal güvenlikte geç kalınmış bir uygulama olduğunu belirtmemizde fayda görmekteyiz.

Bu konuda https://www.memurlar.net/haber/666943/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz şu şekilde olacaktır:

– Hizmet eklenmesi durumu Sosyal Güvenlik Kurumu kararına bağlı olacağından, 15 Ekim 2008 tarihinden itibaren karar verilmesi durumunda değerlendirmemiz aşağıdaki şekilde olacaktır.

– 58 yaş grubunuzdan engelli çocuğunuzdan dolayı 2008 yılı Ekim ayından sonra çalıştığınız her sürenin dörtte birinin indirilmesi gerekir.

– Ayrıca, bu dörtte bir sürenin de 25 hizmet yılınızı tamamlayacak süreye eklenmesi gerekir.

– 2008 yılından sonra 15 yıl 11 ay veya 16 yıl daha görev yaparsanız bu sürenin dörtte biri hizmet sürenize ekleneceğinden bu süre sonunda 25 yılınızı tamamlayacağınızı değerlendirmekteyiz.

– 2008 yılı sonrası 4 yıllık süre 58 yaşınızdan düşüleceğinden emeklilik yaş tarihinizin de 12/06/1981 doğumunuza göre 12/06/2035 tarihi olacağını değerlendirmekteyiz.

– Hizmet tamamlanıp yaşı beklemeniz yani hizmet tamamlanıp görevinizden yaşı beklemek için ayrılmanız halinde, emekli ikramiyesi + emekli aylık kazanma tarihinizin 12/06/2035 tarihinden başlayacağını değerlendirmekteyiz.

Genel Değerlendirmemiz:

– Malul çocuğu bulunan kadınmemurlar için önemli bir uygulamadır. Ancak malul çocuğu bulunan babaların da bu kapsama alınmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz. Yeni uygulanacak olan ve kadın memurların doğum nedeniyle yarı zamanlı çalışmalarda isterlerse babalar da faydalanabileceklerdir. Bu bağlamda, malul çocuğu olan babaların da ek sürelerden yararlanmalarını sağlayacak bir değişikliğin olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

 

Kaynak: memurlar.net


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu