Güncel

AK Parti Seçim Beyannamesinde Engelliler İle İlgili Neler Var?

AK Parti’nin seçim beyannamesinde, kadınları hayatın her alanında güçlendiren, yoksul vatandaşlar, engelliler, yaşlılar ve çocuklar için dezavantajları ortadan kaldıran, onların hayata katılımlarını artıran ve koruyan yeni uygulamalara yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganıyla hazırlanan “Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi”nde “Kadın”, “Aile Çocuk ve Dinamik Nüfus”, “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Koruma”, “Yaşlılar”, “Engelliler” alanında hayata geçirilecek projeler aktarıldı.

Buna göre, siyasetten bürokrasiye, kültürel ve sanatsal hayattan sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda kadının katılımı ve rolü güçlendirilecek. Bu kapsamda kadınların konumunu daha da güçlendirmek ve uygulamaların etkinliğini artırmak için kadına ilişkin mevzuat ilgili tarafların görüşleri alınarak, gözden geçirilecek.

Zorunlu örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranları yüzde 100 seviyesine ulaştırılacak. Bu amaçla erken çocukluk dönemi eğitiminin geliştirilmesi başta olmak üzere, kız çocuklarının eğitime devam etmelerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacak.

Kadınlarda okuryazarlık oranı yüzde 100 seviyesine yükseltilecek. Kadın istihdamına yönelik getirilen istihdam teşviklerinin devamı sağlanacak. İş gücü piyasasında nitelikli kadın istihdamını artıracak biçimde, mesleki eğitim ve beceri geliştirme ile kadın girişimciliği fırsatları güçlendirilecek.

Kadın fırsat eşitliğini gözeten ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapan işletme ve kuruluşlara yönelik sertifikasyon programı başlatılacak. Kırsal alanda kadınlara yönelik tarım ve tarım dışı istihdam alanları yaratacak mesleki beceri kazandıran eğitimlere yer verilecek ve yaygınlaştırılacak.

Koruyucu ve önleyici hizmetleri güçlendirilecek. Erken yaşta evlilikler ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için her türlü tedbir alınacak. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri başta olmak üzere şiddet mağdurlarına hizmet sunan birimlerin hizmet kapasiteleri geliştirilecek. Dezavantajlı kadınları desteklemek amacıyla gelecek dönemde Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) daha da yaygınlaştırılacak.

ASDEP PERSONELİ HER YIL 2 MİLYON HANEYE ULAŞACAK

​Sosyal hizmet birimleri aracılığıyla sunulan hizmetlerle aile bireylerinin ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının artırılması sağlanacak. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) uygulaması güçlendirilecek. Bu kapsamda gelecek dönemde her yıl 2 milyon hane ziyareti gerçekleştirecek. ASDEP görevlisi sayısı artırılarak, her 3 bin haneden sorumlu bir ASDEP görevlisi olması sağlanacak.

ASDEP destekli Aile Bilgi Sistemi ile Türkiye’nin sosyal risk haritaları oluşturulacak. Böylelikle hem aile bütünlüğünü tehdit eden unsurların erkenden tespit edilip önlenmesine hem de ortaya çıkan risklerin azaltılmasına yönelik etkin ulusal ve yerel politikalara veri sağlanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bugüne kadar 3 bin ASDEP personelinin istihdam edildiği anımsatılan beyannamede, ayrıca gelecek dönem 4 bin personelin daha istihdam edileceği, böylelikle programın Türkiye genelinde uygulanmasının sağlanacağı bildirildi.

Beyannameye göre, Aile Eğitim Programı ile her yıl 400 bin vatandaşa, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile de her yıl evlilik hazırlığı içerisinde olan 100 bin gence eğitim verilecek.

Aile içi şiddet, ihmal ve istismarın önlenmesi, kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların azaltılmasına yönelik hizmetler geliştirilecek.

Yurt dışındaki vatandaşlar için daha aktif aile politikaları izlenecek. Türk aileleri, ziyaret edilerek, sorunları hanelerinde dinlenecek ve çözüm için girişimlerde bulunulacak.

Yurt dışında Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde özellikle üçüncü kuşak gençlerin Türkçeyi güzel kullanabilmeleri için kurslar düzenlenecek, Türkiye ile bağları daha da güçlendirilecek.

Çocukları ihmal ve istismar risklerine karşı korumak için başlatılan risk haritası çalışması tamamlanacak. Çocukların gelişim dönemleri ve sorun alanlarına ilişkin eğitici, farkındalık oluşturucu ve yönlendirici bilgiler içeren çocuk ve aile rehberliği mobil uygulama ve web portalı uygulaması hayata geçirilecek.

Aile odaklı bakım hizmetlerinin, bakım sistemi içerisindeki ağırlığı artırılacak. Öncelikli olarak 0-6 yaş grubundan başlamak üzere çocukların koruyucu aile yanında bakımı yaygınlaştırılacak.

Çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla çocukluk ve ergenlik döneminde obeziteyi azaltmak için yapılan mücadeleye destek verilecek. Ayrıca çocuklar için ihtisaslaştırılmış rehabilitasyon sistemine geçilerek, suçun mağduru ya da suça sürüklenen çocukların en süratli şekilde topluma kazandırılmaları sağlanacak.

YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL KORUMA

Yoksullukla etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edilecek, günlük 4,3 doların altında bir harcama düzeyi ile yaşamak zorunda olan vatandaş kalmayacak.

Sosyal hizmetlere erişilebilirliğin daha da artırılması için Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ülke geneline yaygınlaştırılacak. Sosyal yardım ve hizmetlerin daha etkin, verimli ve işlevsel şekilde sunumunu sağlamak amacıyla gerekli idari, hukuki ve teknik düzenlemeler yapılacak.

Şartlı Nakit Transferi Programı’ndan faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin orta ve yükseköğrenime devam eden başarılı çocuklarını nakdi yardımlarla desteklenerek, onların sosyal, kültürel ve bilimsel olarak gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik programlar geliştirilecek.

Ağır kronik hastalığı nedeniyle hayatını cihaza bağımlı bir şekilde sürdüren vatandaşların elektrik giderleri ile kesintisiz güç kaynağı maliyetleri karşılanacak.

Sosyal yardımlarda mükerrerliği tamamen önlemek için bu alanda hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimler ile veri tabanlarının entegrasyonu tamamlanacak.

“SOSYAL” BELEDİYELERE ÖDÜL, HASTA REFAKATÇİLERİNE “KONAKLAMA” DESTEĞİ

Sosyal belediyecilik konusunda ön plana çıkan yerel yönetimleri ödüllendirmeye yönelik sertifikasyon programları geliştirilecek.

“Şehir Dışından Gelen Yoksul Hastaların Refakatçilerinin Konaklatılması Projesi” başlatılarak tedavi maksadıyla şehir dışından gelen yoksul refakatçilere belediyelerle iş birliği içinde konaklama imkanı sağlanacak.

Sosyal yardım-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi ve “İstihdam Dostu Sosyal Yardım Anlayışı” doğrultusunda yeni mekanizmalar oluşturulacak. Bu kapsamda sosyal yardım yararlanıcılarının İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim, istihdam ve Toplum Yararına Programlardan (TYP) öncelikle faydalandırılacak.

Kuruluş süreci başlatılan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı en kısa zamanda hayata geçirilecek. Uyuşturucu ile mücadelede her yıl 100 bin kişiye farkındalık eğitimi verilecek. Sosyal Uyum Birimleri 81 ile yaygınlaştırılacak.

YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK PROJELER

Yaşlıların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla sağlıklı ve aktif bir biçimde yaşlanmaya yönelik programlar hayata geçirilecek.

Her alanda aktif yaşlanma perspektifi içinde yaşlıların ekonomik hayatta daha fazla kalmalarına yönelik “istihdam imkanları” genişletilecek. Huzurevlerine sağlanan destekler artırılacak, yaşlıları kendilerini ailelerinin yanında hissedecekleri ortamlar oluşturulacak.

Yaşlılar için yerel yönetimlerin evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek üzere Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında sunulan destek yaygınlaştırılacak. Yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde “kamu-özel sektör işbirliği modeli” geliştirilecek.

ENGELLİ GENÇ VE ÇOCUKLAR İÇİN “AKTİF YAŞAM MERKEZLERİ”

Gelecek dönem engelli genç ve çocukların gün içerisinde sosyal faaliyet yapabilmelerine imkan verecek şekilde gençlik merkezlerinde ortamlar da oluşturulacak. Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli bir biçimde bırakılabilecekleri “Aktif Yaşam Merkezleri” kurulacak.

Korumalı iş yerleri, Türkiye’nin 81 ilinde yaygınlaştırılacak. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında engellilerin istihdama geçişlerini kolaylaştıran ve sürdürülebilir istihdamlarını sağlayan “engelli iş koçluğu” modeli kurulacak.

Erişilebilirlik uygulamalarının artırılması amacıyla toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar hızlandırılacak, bu alandaki yayınlar ve bu eğitimlere devam edilecek. Engelli bakım ve rehabilitasyon hizmetleri için de kamu-özel sektör işbirliği modeli geliştirilecek.

 

Kaynak: Takvim


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı
Kapalı