Çalışma YaşamıGüncel

“Çalışma ve İstihdam” Toplantısı

Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planının Hazırlık Çalışmaları Kapsamında “Çalışma ve İstihdam” Konulu Toplantı Ankara’da Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planının hazırlık çalışmaları kapsamında söz konusu belgenin “Çalışma ve İstihdam” başlığına ilişkin toplantı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi’nin katılımlarıyla 21-22 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara Point Otel’de düzenlendi.

İlgili kamu kurumları, sendikalar ve engellilik alanındaki konfederasyonların temsilcilerinin katılım sağladığı toplantının açılışını Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi gerçekleştirdi. Yaptığı açılış konuşmasında Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planının hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, ülkemizde son yıllarda artan bir farkındalık ile hız kazanan engellilere yönelik çalışmaların, ortak bir payda ile şekillenip, daha sistematik ve izlenebilir bir hale getirilmesi ihtiyacına vurgu yaptı. Genel Müdür İshak Çiftçi bu ihtiyaçtan hareketle Bakanlığımızın Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planının hazırlıklarını başlattığını ifade etti.

Engellilerin istihdamı açısından karşılaşılan en temel sorunların engellilere yönelik önyargılar ve ayrımcılık olduğunu vurgulayan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, engelli bireylerin diğer haklarda olduğu gibi istihdam hakkından da diğer bireyler ile birlikte yararlanmasının esas olduğunun altını çizdi. Genel Müdür İshak Çiftçi, engellilerin istihdamının, engelli olmayan bireylerin istihdamından ayrı düşünülmemesi ve düzenlenmemesi gerektiğinin altını çizen konuşmasında ayrıca çalışma ve istihdam hakkının işe alım ve istihdam edilme koşulları, istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi ve sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dahil olmak üzere, istihdama ilişkin her hususu kapsadığını ifade etti. Dolayısıyla, engellilerin bu süreçlerin tamamı açısından bütüncül bir bakış açısı ile ele alınması gerektiğini vurguladı.

Ülkemizin en temel hedefinin kamu sektörü ile özel sektör arasında herhangi bir ayrım yapmadan iş piyasası ve çalışma ortamının ‘açık, bütünleştirici ve erişilebilir’ olmasının sağlanması olduğunu belirten Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, bazı meslekleri engellilere kapatan uygulama ve düzenlemelerin kabul edilemeyeceğini söyledi. Engellilerin bazı mesleklerin bazı fonksiyonlarını yerine getirememeleri o mesleği yerine getiremeyecekleri anlamına gelmeyeceğini, önemli olanın engelli bireyin yapabilir kılınması için gerekli tedbirlerin alınması olduğunu vurgulayan Genel Müdür İshak Çiftçi, konuyla ilgili çalışan herkesin çalışmalarında bu bakış açısını göz önünde bulundurması gerektiğinin önemini belirtti.

Toplantının açılışının ardından Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanı Tayyar Kuz tarafından “Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Sonraki oturum Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Lütfiye Karaaslan tarafından yapılan “Ülkemizde Engelli İstihdamının Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Çerçevesinde Değerlendirilmesi” sunumu ile devam etti. Karaaslan’ın moderatörlüğünde iki gün süren toplantıda çalışma ve istihdam başlığına ilişkin hazırlanan taslak amaç, hedef ve eylemler kurum temsilcilerinin görüş ve değerlendirmelerine sunuldu. Bu kapsamda katılımcıların konuya ilgili mevcut durum ve yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmeleri ile eylem planına ilişkin öneri ve değişiklik talepleri ele alındı.

 

Kaynak: eyh.aile.gov.tr


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı
Kapalı