Başarılı Engelliler

Doç.Dr. Mithat Enç Kimdir?

engellilerdostu.com olarak tarihsel süreç içerisinde veya günümüzde başarılı olan engelliler ile ilgili yaptığımız biyografi çalışmamız kapsamında bugün ele aldığımız isim Doç.Dr. Mithat Enç, bu önemli hayat hikayesi ile sizi baş başa bırakıyoruz.

 

Doç.Dr. Mithat Enç Kimidr?

 

Doç. Dr. Mitat Enç 1909 yılında Gaziantep’te doğmuş ve ilköğrenimini burada bitirmiştir. 1923 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ne yazılmış ve 1929 yılında

buradan mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiştir. Birinci ders yılı sonunda, sınavlara hazırlanırken tutulduğu göz hastalığı yüzünden

öğrenimine ara vermiştir. Üç yıl süre ile İstanbul ve Viyana’da tedavi çaresi aramış; sonuç alamayınca, Viyana Yüksek Pedagoji Enstitüsü’nde özel eğitim

öğrenimine başlamıştır. 1936’da bir bursla A.B.D.’lerine gitmiş ve bir yıl Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Daha sonra kaydını

Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne naklederek 1938 yılında özel eğitimde lisans, 1939’da ise yüksek lisans diplomasını almıştır. Aynı yıl ülkeye

dönen Enç, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü’ne “Marazi Ruhiyet” dersini okutmak üzere atanmış, daha sonra ise, programa eklenen “Özel Eğitim” ve “Ruh

Sağlığı” gibi dersleri de okutmuştur.

 

1950’de Ankara Körler Okulu’nu, 1952’de Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Özel Eğitim Bölümü’nü kurmakla görevlendirilmiş ve 1956 yılına kadar Ankara Körler Okulu’nun

müdürlüğünü ve Özel Eğitim Bölümü’nün başkanlığını birlikte yürütmüştür. Bu süre içinde Özel Eğitim Bölümü’ndeki çalışma arkadaşlarıyla birlikte ülkenin

çeşitli yerlerinde “körler, sağırlar okulları, ağır öğrenenler için alt özel sınıflar ve rehberlik araştırma merkezlerinin” açılmasını sağlamıştır.

 

Görme engellilerin eğitimi konusunda sivil inisiyatifi harekete geçirmek ve toplumsal bir baskı grubu oluşturmak amacıyla 1950 yılı  başında Altınokta Körler

Eğitim ve Kalkındırma Derneğini (ANKEK) kuran Enç, kısa sürede derneğin  İstanbul ve Gaziantep Şubelerinin kuruluşunu da gerçekleştirmiş;1958 yılında bakanklar

kurulu kararıyla derneği kamu yararına statüsüne kavuşturmuştur.  ANKEK aracılığı ile 1961 Anayasasında engellilerle ilgili hükümlerin yer almasını sağlayan

ENÇ, rehabilitasyon çalışmalarının gereğine dikkat çekerek, rehabilitasyon merkezleri kurmak üzere 1970’li yıllarda “Altınokta Körler Vakfı’nı”, 1980’li

yıllarda da “Türkiye Körler Vakfı’nı” kurmuştur. Bu vakıflar Altınokta Körler Eğitim ve Kalkındırma Derneği’nin yürüttüğü kampanya ile elde edilen gelirlerle

bugün İstanbul Emirgan’da ve Ankara Yenimahalle’de bulunan rehabilitasyon merkezlerini açarak SHÇEK’e devretmiştir. Daha sonra Kısaca  “Altınokta Körler

Derneği” adını alan dernek bugün  33 ildeki şubeleri ve altıbinin üzerinde görme engelli üyesiyle çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir.

 

1956–58 arasında bir bursla A.B.D.’de İllinoise Üniversitesi’nde doktora çalışmasını sonuçlandırarak yeniden yurda dönmüştür. ABD’den döndükten sonra Orta

Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde kuruculuk ve dekanlık, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Sosyal Hizmetler Akademisi, Hacettepe Üniversitesi Temel

Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmış ve beş yıl süreyle MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Daha sonra ise, Ankara Üniversitesi

Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Özel Eğitim Bölümü başkanı olarak çalışmıştır.

 

1980 yılında Türk Eğitim Vakfı’nın Eğitim Bilimi Ödülü’nü kazanmıştır.  Doç. Dr. Mitat Enç’in meslek hayatı süresince ve emeklilik yıllarında çeşitli gazete

ve meslek dergilerinde çıkan makalelerinden başka telif eserleri şunlardır;

List of 14 items

 • “Ruh Sağlığı Bilgisi”,
 • “Körlerin Psikoloji ve Eğitimleri”,
 • “Üstün Beyin Gücü-Gelişim, Uyum ve Eğitimleri”,
 • “Görme Özürlüler-Gelişim, Uyum ve Eğitimleri”,
 • “Ruhbilim Terimler Sözlüğü”,
 • “Çocuklarda Yemek Yeme Sorunları”,
 • “Selamlık Sohbetleri (çocukluk ve gençlik anıları)”,
 • “Bitmeyen Gece (otobiyografi)”
 • “Uzun Çarşının Uluları (Gaziantep öyküleri)”,
 • “Özel Eğitime Giriş (ortak yazar)”,
 • “Eğitim Psikolojisi” (ortak yazar)”,
 • “Tenasül Psikolojisi (Çeviri-S. Freud)”,
 • “Allaha Ismarladık Mr. Chips” (çeviri-J. Hilton),
 • “Mikrop Avcıları (çeviri-P.de Kruif)”.

 

1942 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce öğretmenliğinden emekli olan eşi Sabahat Enç’le evlenmiştir. Biri kız, biri erkek iki çocuğu ve üç torunu bulunmaktadır.

1985 yılında hayat arkadaşı Sabahat Enç’i bir trafik kazasında kaybeden Doç. Dr. Mitat Enç, emekli olduktan sonra Yalova’ya yerleşmiştir. Hocamız 1991

yılında kurduklarını, yaptıklarını ve yaşattıklarını özel eğitim camiasına emanet ederek aramızdan ayrılmıştır.

 

 


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu