EKPSS

EKPSS Başvurusunda İzlenecek Yollar, Adım Adım EKPSS’ye Başvuru

2018 EKPSS için başvurular 06.02.2018 Salı günü başlıyor. Sınav başvuruları başlamadan önce adaylar nasıl başvuracaklarını merak ediyor. Bu doğrultuda EKPSS başvurusuna ilişkin adım adım izlenecek yolları anlatmaya çalıştık.

 

İŞTE EKPSS BAŞVURULARINDA İZLENECEK YOL

Daha önce ÖSYM’de kaydı bulunmayan (https://ais.osym.gov.tr) yani ilk defa girecek adaylar öncelikle bulundukları il’de ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne giderek engel durumunu belirtir ‘’Ön Kabul Taahhüt Belgenizi alınız. Ön Kabul ve Taahhüt Belgenizi edinmek üzere İl Müdürlükleri’ne giderken yayımlanacak kılavuzda belirtilen belgeleri mutlaka yanınızda bulundurunuz.

2016 YILINDA KILAVUZDA YAYIMLANAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜNE GİDERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURACAĞI EVRAKLAR;

1) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde engelli olduğunu belirtilen engelli sağlık kurulu raporu olması gerekmektedir.

 2) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri Sınava girecek ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adayların bu durumlarını; ilköğretimi (ilkokul-ortaokul) işitme engelliler okulunda okuduklarını gösterir diploma veya ilköğretim çağı öncesi işitme engelli olduğunu gösterir engelli sağlık kurulu raporu veya ilköğretim çağı öncesi işitme engelli olan işitme engellilerden kaynaştırma okuluna gidenlerin işitme engelli olarak okumuş olduklarını gösterir okul diploması/mezuniyet belgesi veya ilköğretim çağı öncesi işitme engelli olduğunu gösterir diğer vb. resmî belgeler ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adaylardan ilköğretim çağı öncesinde işitme engelli olduğunu belgeleyemeyenler, ilköğretim çağı öncesi işitme engelli olmuş kabul edilmeyecektir. Sadece kuraya başvuracak adayların bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmez.

 3) Varsa; 2006 yılından sonra mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan zihinsel engelli adayların Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları, mezun olacakları/oldukları zihinsel engellilere ait okul diplomaları/öğrenim durumlarını gösterir resmî belge (Sadece kura ile yerleştirmeye katılacak adayların, varsa bile, bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmemektedir.)

4) EKPSS Aday Başvuru Formu

5) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava/kuraya başvurduğu öğrenim düzeyinden EKPSS’nin geçerlik süresi süresi içinde mezun olabileceğini gösterir resmî belge)

6) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden Ön Kabul ve Taahhüt Belgenizi aldıktan sonra herhangi bir ÖSYM Başvuru Merkezine başvuru işleminizi yapmak üzere gidiniz. ÖSYM Başvuru Merkezine giderken aşağıdaki belgeleri mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Adayların ÖSYM başvuru merkezine giderken aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi,

2) Doldurulmuş EKPSS Aday Başvuru Formu ve Engel Bilgi Formu,

3) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli eğitim bilgisi bulunmayan adayların öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belgenin onaylı bir örneği), Adayların eğitim bilgilerini gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı süresince başvuru merkezlerinde muhafaza edilecek ve ÖSYM tarafından talep edilmesi halinde başvuru merkezlerince ÖSYM’ye gönderilecektir. Belge noter onaylı veya mezun olduğu okul müdürlüğünden ön ve arka yüzü onaylı olmalıdır. Belgenin aslı ve bir fotokopisi adayın yanında bulunmak kaydıyla; fotokopi belge, aslı kontrol edilerek başvuru merkezi görevlisi tarafından da onaylanabilecektir. Ortaöğretim düzeyinde EKPSS’ye girecek adaylardan MEB e-okul sisteminde ve/veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli ortaöğretim bilgisi bulunanlar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli ön lisans/lisans eğitim bilgisi bulunanlar için eğitim belgesi gerekmemektedir.

4) Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir, Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir. Fotokopi vb. belge kabul edilmez.)

ÖSYM Merkezinde başvuru işlemini yaptıktan sonra Sınav/Kura Ücretini yatırınız(2016 yılında EKPSS İÇİN 30,00 TL, KURA İÇİN 15,00 TL)

2016 Yılında Sınav Ücretinin Yatırılabildiği Yerler

*Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir. * Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) * Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) * Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı * Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler * Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav/Kura başvuru ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. 

Ücreti yatırdıktan sonra başvurunuz tamamlanmış oluyor ancak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde başvurunuzun tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edin ve kayıt bilgilerinizin bir çıktısını mutlaka alarak özenle saklayın.

ŞİMDİ GELELİM, ÖSYM’DE KAYDI BULUNAN DAHA ÖNCE EKPSS’YE GİRMİŞ ADAYLAR İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR ?

ÖSYM’de yer alan engel bilgileri doğru ya da geçerli değilse yukarıdaki gibi mutlaka Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne giderek Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Alınması ve ÖSYM Merkezine giderek bilgilerin güncellenip başvurulması gerekmektedir.

Engel bilgilerinde sorun olmayan ancak eğitim bilgilerinde farklılık olan adaylar direk ÖSYM Merkezine giderek düzeltme ve başvuru yapmak zorundalar.

Fotoğrafı geçerli olmayan adaylar yine ÖSYM Merkezine gitmek zorundalar

ÖSYM’de kayıtlı engel durumu, eğitim bilgisi ve fotoğrafı geçerli olan adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak başvuru bilgilerinizi sisteme kaydedecekler.

Sonra sınav ücretini yatırarak (ÖSYM’nin ‘’ÖDEME’’ butonundan kredi kartı ile yatırılıyor ‘’) başvurularını tamamlayacaklar.

* Eğitim bilgisi: Daha önce yapılan ÖSYM sınavlarına başvuru yapmış adayların eğitim bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ÖSYM arşivinde) bulunmaktadır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgisinde değişiklik olanlar ve eğitim bilgileri alanında hiçbir bilgi bulunmayanlar başvuru sırasında Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet belgesi/öğrenci belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim edeceklerdir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacaktır. Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık raporu vb.) TESLİM ETMEYİNİZ, ÖSYM’YE GÖNDERMEYİNİZ. ** Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. 

 

Önemli: EKPSS başvurusu ile ilgili yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda izlenecek yol, 2016 yılında yapılan ekpss/kura başvuruları için geçerli olup 06.02.2018 Salı günü yayımlanacak kılavuzda farklılık gösterebilir. Bu verilen bilgiler sadece bilgi amaçlıdır. Başvuru yaparken 06.02.2018 Salı günü yayımlanacak kılavuzu dikkate almanız gerekmektedir.

 

Kaynak: Bu içerik hazırlanırken ogrencipano.com internet sitesinden yararlanılmıştır.

 


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu