Çalışma YaşamıEKPSSSağlık

EKPSS Yönetmeliğinde Geçen “Çalışabilir” İbaresine İlişkin Açıklama

EKPSS’ye girecek adayların, yeniden engelli sağlık kurulu raporu almalarının gerekli olup-olmadığı hakkında aynı zamanda raporda çalışabilir ibaresinin ne anlama geldiği konusunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından 18.01.2014 tarihinde açıklama yapılmıştır. Bu çerçevede yapılan açıklama aynen aşağıya aktarılmıştır. 2018 EKPSS Başvuruları sırasından bu bilginin engelli memur adaylarına yararlı olacağı düşünüldüğünden konunun tekrar üzerinden geçilmesi faydalı görülmüştür.

 

EKPSS YÖNETMELİĞİNDE GEÇEN “ÇALIŞABİLİR” İBARESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde “engelli” ibaresi “doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımda geçen “çalışabilir” ibaresinin kamuoyunda engelli adayların yeniden sağlık kurulu raporu almalarının gerekip gerekmediği yönünde tartışmalara sebep olduğu görülmüştür.

Bu çerçevede aşağıdaki hususların açıklanmasında fayda görülmüştür;

1- Engelli adayların yeni bir sağlık kurulu raporu almalarına gerek bulunmamaktadır.

2- Bahse konu ibare, kamu kurum ve kuruluşlarından geçtiğimiz atama döneminde Devlet Personel Başkanlığı’na iletilen ve “kamu kurumlarına merkezi yerleştirme ile yerleştirildiği halde çalışamayacak veya kendi ihtiyaçlarını göremeyecek durumda olan adaylar hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği” şeklindeki başvurulara bir karşılık olmak ve uygulama birliğini sağlamak üzere konulmuştur.

3- Bahse konu düzenleme yeni bir durum olmayıp, bir kadroda istihdam edilecek adaylar için aranacak asgari şart niteliğindedir.

4- İstihdam amaçlı sosyal politika uygulamalarında asgari düzeyde de olsa adayın “çalışabilir” durumda olması temel şarttır. Aday için düzenlenen veya yerleştirme işlemi sonrası kurumca ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek olan sağlık kurulu raporunda kişinin “çalışamaz” durumda olduğunun belirtilmesinin “atanmaya engel olduğu”nun bilinmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

engellilerdostu-Özel İçerik


Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı
Kapalı