Çalışma YaşamıGüncel

Engelli Aday Memurun Tayini Hakkında

Engelli Aday Memurların Tayini Hakkında… gerek sitemiz de yer alan iletişim adresleri üzerinden gerekse sosyal medya hesaplarımız üzerinden çok fazla soru almaktayız. Bizde engellilerdostu.com olarak kamuda görev yapan daha adaylık süresi dolmayan engelli memurların, tayin isteyip isteyemeyecekleri konusuna açıklık getirmek istedik.  

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.” hükmüne ve 2014 yılında 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesinde yapılan değişikliğe dayanılarak eklenen Ek 3 üncü maddesinde; “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır …” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen maddede bu kapsamdaki taleplerin bahse konu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı hüküm altına alındığından, kadro imkanı ve teşkilat yapısı dikkate alınarak görev yapmakta olan engelli personelin söz konusu maddeye istinaden yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunmaları halinde bu taleplerin karşılanması gerektiği ve aday memurların da bu madde hükmünden yararlanabileceği anlaşılmaktadır. Bu sebeple aday memurluk süreniz dolmadan da tayin istenebilir.

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı tarafından da açıklanmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca görüş istenmiştir. Engelli Aday Memurların Tayini ile ilgili detaylı açıklamanın yer aldığı DPB Görüş yazısı da aşağıya aynen aktarılmıştır.

 

ÖZET: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile atanan aday Devlet memurlarının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesine göre yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hk. (24/03/2015-2048)

2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yayımlamış olduğu EKPPS 2014/2 tercih kılavuzuna istinaden tercihleri doğrultusunda Genel Müdürlüğünüz emrine atanan engelli personelin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesine göre yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ile aday memurların da bu hükümden yararlanıp yararlanamayacakları hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesinde; “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, yukarıda yer verilen maddede bu kapsamdaki taleplerin bahse konu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı hüküm altına alındığından, Genel Müdürlüğünüz kadro imkanı ve teşkilat yapısı dikkate alınarak Kurumunuzda görev yapmakta olan engelli personelin söz konusu maddeye istinaden yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunmaları halinde bu taleplerin Genel Müdürlüğünüzce karşılanması gerektiği ve aday memurların da bu madde hükmünden yararlanabileceği mütalaa edilmektedir.

 

engellilerdostu-Özel İçerik


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu