Engelli Maaşı

Engelli Aylığı Nedir? Kimler Yararlanır?

Engelli Aylığı Nedir? Kimler Yararlanır? Engelli Aylığını Kimler Alabilir? 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Kaç Çeşit Engelli Maaşı Vardır? Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?

Engelli Aylığı Nedir?

Halk arasında “engelli aylığı ve engelli maaşı” olarak söylenen ve bilinen 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddeleri gereği, bağlanan aylıktır.

Engelli Aylığı Nedir? Kimler Yararlanır?
Engelli Aylığı Nedir? Kimler Yararlanır?

Ekonomik anlamda belirli bir yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır.

Engelli bireyler için ciddi bir önem arz eden 2022 sayılı engelli aylığı yılın dört dönemi, Üç aylık periyotlar halinde ödenen bir aylık türüdür. Sağlık Kurulu tarafından verilen engelli raporunda yer alan orana göre aylığın miktarı değişiklik göstermektedir.

Engelli Aylığını (2022 Aylığı) Kimler Alabilir?

*Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı %70 ve üzeri) olan,
*Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

*Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

*Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

*Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

*Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.

Önemli: Muhtaçlık sınırı tespitinde Aile içinde yaşayan tüm bireylerin geliri (hane geliri) dikkate alınarak hesaplama yapılır.

2022 Sayılı Kanun Kapsamında Kaç Çeşit Engelli Maaşı Vardır?

2022 sayılı kanun kapsamında 18 yaş altı “engelli yakını aylığı” ve 18 yaş üstü “engelli aylığı” olmak üzere iki çeşit aylık bağlanmaktadır.

18 Yaş altı engelli yakını aylığı adından da anlaşılacağı üzere 18 yaşından küçük olup muhtaçlık sınırını aşmayan ve sağlık raporu oranı %40 ve üzeri engelli çocuğun bulunan Anne yada Babaya ödenen aylıktır. 18 Yaş üstü engelli aylığı ise 3’er aylık periyotlar halinde engelli kişinin bizzat kendisine ödenen aylık türüdür.

Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?

2022 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.

Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.

Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında aşağıdaki belgeler istenir.

  1. a) Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir.
  2. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.b) 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü tarafından aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.

Güncel haberler için takipte kalın news.google.com / TİKTOK / İNSTEGRAM

İlgili Başlıklar;

2023 Engelli aylığı ne kadar olacak?

Engelli maaşı kesilmesi hak ihlalidir emsal karar verildi

 


makale içeriği alt bilgi

2 Yorum

  1. Benim kızım yüzde 59 raporu var kendisi 8 yaşinda engeli aylığı alabilir miyiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu