Sosyal Hak ve Yardımlar

Engelli Ebeveyn Hakları Nelerdir?

Nöbet Muafiyeti ve İzin Hakkı! Refakat İzni! Mazeret İzni! Senelik İzin Kullanma Hakkı! Tayin Hakkı! Çalışan Annelere Erken Emeklilik Hakkı

Nöbet Muafiyeti ve İzin Hakkı

Engelli Eeveyn Hakları! Nöbet Muafiyeti ve İzin Hakkı! Refakat İzni! Mazeret İzni! Senelik İzin Kullanma Hakkı! Tayin Hakkı! Çalışan Annelere Erken Emeklilik Hakkı

  • Kamu kurumlarında çalışan ve engelli çocuğu olan memur ebeveynler için nöbet muafiyeti ve izin hakkı sağlanmıştır. Ayrıca günlük bakım izni konusunda esneklik söz konusudur.
  • Genel Kurmay Sağlık Komutanlığınca 20 Mart 2014 tarihinde “özel eğitime giden engelli çocuğu olanlara ve bakıma muhtaç yakını olanlara günlük izin kullanımı konusunda esneklik sağlanacağına dair”bir ibare yayınlanmıştır.
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinde fiilen çalışan ve engelli çocuğu bulunan Asker ve memurlar için, Haziran 2013 de Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak nöbet muafiyeti ve izin hakkı sağlanmıştır.

Engelli Ebeveyn hakları Nelerdir?

Refakat İzni

Engelli Ebeveyn; Kamuda çalışan bir personelin birinci dereceden  bakmakla yükümlü olduğu eşi, annesi, babası ve çocuğunun uzun süre tedavisi gerektiren bir hastalığı olması yada refakat izni gerektirecek ağır kaza geçirmeleri durumunda,”sağlık kurulu belgelendirmesi şartıyla (sürekli bakım gerektiğini beyan eden rapor) 3 ay kadar refakat izni kullanabilirler.

  • Refakat izni, askeri personel için 3 ay olarak belirlenmiştir.Bu izin yetersizliği durumunda 6 ay maaşsız izin hakkı tanınmıştır.
  • Refakat izni kullanımı her engelli kişinin kullanımına açık değildir.Yalnızca yukarıda belirtildiği hallerde kullanılabilir.

Mazeret İzni

En az %70 oranında engelli yada devam eden haslığı bulunan çocuğun (çocuk eğer evli ise eşi de engelli olması şartı aranır) rahatsızlanması durumunda ,doktorun hastaya verdiği rapor dahilinde anne yada babanın toptan veya parçalar halinde on güne kadar,”mazeret izni“ kullanabilirler.

Sağlanan bu izin 657 Devlet Memurları Kanununa,926 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa, 3269 Uzman Erbaş Kanununa da uygulanmıştır.

Bu kanun kapsamı genişletilerek sözleşmeli ve geçici personelleri de dahil edilmiştir.Burada en önemli kriter mazeret izni yalnızca engelli çocuklar için sağlanmaktadır.Engelli yakını bu haktan faydalanmak istiyorsa çocuğu için hastahaneden yada Aile hekimliğinden hasta olduğunu gösteren rapor talep etmeleri gerekmektedir.

Senelik İzin Kullanma Hakkı

Genel Kurmay Başkanlığının 2010 29 Nisan tarihli “Engelli yakını olan personel” amirlerinin insiyatifi ile senelik izinlerini farklı farklı tarihler içerisinde bölerek kullanabilmeleri hususunda insiyatif sağlanmıştır.

Tayin Hakkı

Kanun Ek Madde 39: “Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocuğu, eşi ve kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi halinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il ve ilçe sınırları dahilinde boş bir kadroya ataması yapılır”.

Kanun Madde 72: “Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için,ilgili mevzuatın verdiği rapor uyarınca engelli memurların engellilik durumlarından kaynaklı yer değiştirme talepleri için düzenleme yapılmaktadır”.

Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesi

14 Şubat 2014 yönerge değişikli ile ,bakıma muhtaç ve üzeri engelli raporu olan bireylerin aileleri tarafından Askeri hastanelerden alınan rapor sonucu dilekçe ile müracaat ederek ,atama dönemlerinde olmak üzere memleketlerine yada sürekli bulundukları ikametgahlarına tayinleri gerçekleştirilecektir.

Devlet memurlarının yer değiştirmesine ilişkin atama değişikliği Yönetmeliği
16 Ağustos 2014 :”Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği”

Uyarı ! Bir kereye mahsus bu haklardan yararlanan engelli memur bireyler, tekrar engelli mazeret konulu atama isteyemez. Bu durumda yönetmeliğin diğer hükümlerine tabi olmaktadırlar.

Çalışan Annelere Erken Emeklilik Hakkı

Sürekli bakıma muhtaç çocuğu bulunan annelerin yararlandığı haktan Bağ-kur, SSK, Emekli Sandığı, Tarım işçileri ve isteğe bağlı sigortalı olan anneler faydalanır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Konunu Madde 28 de yer alan hükme göre engelli çocuğun bakıma muhtaç raporunda ağır engeli ibaresi mutlaka yer almalıdır.Engelli annesinin emeklilik hakkının devam etmesi için çocuğunun ağır engelinin sürekli olmalıdır. SGK her çocuk için incele yapar ve sadece bir çocuk üzerinden erken emeklilik söz konusudur.

Engelli annesi, çocuğu evlatlık dahi olsa Erken emeklilik hakkından yararlanabilmektedir.

Gelir Vergisi İndirimi

Vergi indirimden engelli çocuğu olan devlet çalışanları, özel sektör işçileri ve serbest meslek alanlarında çalışanlar yararlanabilir.
Engel raporlarını vergi dairesine bildirme zorunluluğu vardır.Her engel oranın değişikliğinde ve rapor süreli ise her rapor yenilenmesinde tekrardan bildirimi gereklidir.

Emekliye ayrılanlar emekli maaşında bu haklarını kullanamazlar.Fakat emekli olup da serbest meslek yapanlar vergi indiriminden faydalanabilir.

Güncel haberler için bizi takipte kalın. news.google.com


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu