Güncel

Engelli Kamu Personellerin Sorunları Çözülecek Mi?

Tüm Eğitim Sendikası Engelliler Komisyonu, Protokol Görüşmelerine Devam Ediyor.

Ülkemizin tamamında, pek çok kamu kurum ve kuruluşlarında, her türlü engel grubuna mensup çeşitli hizmet sınıflarında Ocak 2021 itibariyle 60 bin yakın engelli kamu çalışanı mevcuttur. Adalete terk edilmiş, önyargılar sebebiyle vasatın altında bir görev ile vazifelendirilmiş, kapasite ve becerileri görmezlikten gelinen pek çok engelli kamu çalışanı mevcuttur. Söz konusu çalışanlara sahip oldukları bilgi, beceri ve kapasite ölçüsünde bir görev tasarımı yapılarak, hak ettikleri muameleyi görmeleri, ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin bir gereğidir. Engelli bireylerin istihdam edilmesi kadar, istihdam edilenlerin iş sürecine dahil edilmesi de önem arz etmektedir.

The secondary endpoint of change in LDL-C at 12 weeks demonstrated a reduction in LDL-C levels by 19. Blood pressure should be monitored closely. Periprocedural intracranial hemorrhage was noted in 2 cases (7%) and radiographic infarct was noted in 4 cases (13%), with an overall mortality of 0% at the time of initial discharge http://apotheke-rezeptfreie.com/cialis/. Ecoffey, “Extrahepatic metabolism of propofol in man during the anhepatic phase of orthotopic liver transplantation,” British Journal of Anaesthesia, vol.

Bu çerçevede;

1- Kamuda ve özel sektörde engelli istihdam oranı en az %6 olarak güncellenmelidir.

2- Yılda iki defa tercihlerin alınması uygulaması hayata geçirilerek engellilerin atamaları (Engelliler Haftası 10-16 Mayıs ve Dünya Engelliler Günü 3 Aralık) yapılmalıdır.

3- Engelli olarak görev yapan personel 15-20 yıllık hizmeti sonrasında engeli ve oranlarına göre isteği doğrultusunda emekli olabilmekte, dolayısıyla üçüncü, ikinci ve birinci dereceye ulaşana dek çalışması ve bu derecelerden emekli olması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle engelli personelin derece ve kademe işlemleri düzenlenerek emekli maaşlarındaki düşüşün minimum seviyede olması sağlanmalıdır. Engelli olarak görev yapan personele normal kademe ilerlemesine ek olarak her 2 yıl için 1 kademe ilerlemesi verilmesi gerekmektedir.

4- 1 Ekim 2008 sonrası memur olan engelli personel için 5434 sayılı kanuna göre emeklilik haklarının devamının sağlanması gerekmektedir.

5- Engelli personelin yıllık izinleri tekrar düzenlenerek ilk 5 yıl boyunca 20 gün, 5. yılı doldurduktan sonra 30 gün yıllık izin kullanmaları sağlanmalıdır.

6- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte pozitif ayrımcılık yapılarak, kurumların norm durumuna bakılmaksızın yer değişikleri talepleri kurumlarca bekletilmeksizin yerine getirilecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Engelli aday memurların sağlık mazereti durumunda yer değişikliği taleplerinde adaylık süresi dikkate alınmamalıdır.

7- Engelli ve kronik hastalığı olan çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ve mobbing (zorbacılık) konusunda çalışma başlatılmalı, söz konusu kişiler için ivedi bir şekilde gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.

8- Engelli kamu personelinin istihdam edildikleri kurumlara erişilebilirlikleri ve çalışma koşullarının denetlenmesi önem arz etmektedir.

9- Tüm kamu kurumlarında engelli personelin izlem ve takibinin yapılması amacıyla, koordinasyon merkezleri kurulmalıdır.

Teç-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Serhat SARIBOĞA, Komisyon Başkan Yardımcısı Bülent ÇÖMLEK’ten oluşan bir heyet ile CHP Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalardan Sorumlu) Yüksel Taşkın’ı makamında ziyaret etti.  Ziyarette kamuya ilk atamaların hizmetli kadrosunda değil, memur kadrolarına yapılması gerekliliği üzerinde duruldu. Engel durumlarına uygun olmayan hizmetli unvanlı istihdamının uygulamada personeli ve idareciyi karşı karşıya getiren bir durum olduğu ve engelli personelin mezuniyetlerine göre istihdam edilmelerinin gerekliliği üzerinde duruldu. Yapılan açıklamada “Bu vesileyle heyetimize karşı göstermiş olduğu samimi ve misafirperver tavrından ötürü CHP Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalardan Sorumlu) Yüksel Taşkın beyefendiye teşekkür ederiz. Ayrıca siyasi partiler ile de görüşmelerimiz devam etmekte olup, konuyu gündemimizin öncelikleri içerisinden asla düşürmeyeceğimizi de kamuoyunun bilgisine arz ederiz.” denildi.


Etiketler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı
Kapalı