GüncelSosyal Hak ve Yardımlar

Engelli Kamu Personellerine İdari İzin Verildi Mi?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinin ağırlaşması üzerine 13 Nisan 2021 tarihinde basın açıklaması düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının başlaması ve Korona virüs vakalarının artması nedeniyle kısmi kapanma konusu gündeme gelmişti. Beklenen karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2021/8 Sayılı Genelge kapsamında Milli İstihbarat Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı hariç, tüm kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli personellerin idari izinli sayılması ve kurumlarda esnek çalışma sistemine geçilmesi kararı alındı.

What should I tell my healthcare provider before starting BRIVIACT? Resistance of herpes simplex viruses to nucleoside analogues: mechanisms, prevalence, and management. Primidone: (Major) Phenobarbital may induce cyclosporine metabolism, thereby increasing the clearance of cyclosporine http://onlinepharmacyinjapan.com/. The microbiological outcome at TOC for the daptomycin and SOC treatment arms for infections caused by MRSA and MSSA are presented in Table 11.

GENELGENİN DETAYLARI BELLİ OLDU!

Resmi Gazete

14 Nisan 2021

Sayı: 31454

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

GENELGE

2021/8

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla:

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

İlginizi Çekebilir  50 Bin Sosyal Konut İçin Talep Toplanmaya Başlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan,

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar,

Sağlık Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacaktır.

Bu Genelge kapsamında çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri; merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenecektir.

Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecektir.

2020/8 ve 2021/5 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

13 Nisan 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İlginizi Çekebilir  19-25 Eylül İşitme Engelliler Haftası

 

Oy Ver post

makale içeriği alt bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu