Engelli Maaşı

Engelli Maaşı Nasıl Alınır?

Engelli Maaşı, Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir? 18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi? Engelli Hakları Nelerdir? Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

Engelli Maaşı, Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir? 18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi? Engelli Hakları Nelerdir? Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

Engelli maaşı, engel durumlarından ötürü hayatlarında zorluklar yaşayan, iş hayatlarında aktif olamayan bireylerimizin, yaşamlarını idare edebilmeleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına devletimiz tarafından belirlenmiş olan belirli miktarda maaşlardır.

Bu maddi imkanlar sayesinde, iş hayatında aktif çalışamayan bireylerimiz geçimlerini biraz da olsa rahat şekilde sağlayacaklardır. 

Engelli Maaşı Ne Kadar?

Engelli Maaşı,Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir? 18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi? Engelli Hakları Nelerdir? Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

Engelli bireylerimiz adına verilecek olan engelli maaşlarını alabilmek için tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporunuzu alacaksınız.

Sağlık raporları, hastalığınızın derecesini belirlediği gibi sizin ihtiyaçlarınızı da belirlemektedir. Engel oranınıza bağlı olarak maaşınız da farklılık gösterecektir. Engel oranlarına göre verilecek olan engelli maaşı miktarları şu şekildedir;

 • %40-%60 arası olanlara 1,124 lira
 • %70 üzeri olanlara 1.687 lira verilecektir.

Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir?

Engel raporu bulunan, hayatlarını ve temel ihtiyaçlarını başkalarına bağlı olarak geçirmek zorunda kalanlar, kişisel bakımlarını yapmakta zorlananlar, kişiler, bakmakla yükümlü kimsesi olmayanlar, sosyal güvencesi olmayan ve herhangi bir kurum veya kuruluştan maaş ya da gelir sahibi olmayanlar, nafakası olmayanlar veya ileri zamanlarda da nafaka bağlanması mümkün olmayanlar, var olan maaş veya gelirlerinin de muhtaçlık sınırlarının altında kalan bireylerimiz bu belirlenmiş miktardaki engelli maaşlarını alabileceklerdir.  

18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi?

Engelli Maaşı, Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir? 18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi? Engelli Hakları Nelerdir? Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

On sekiz yaşını doldurmamış olan bireyler de belirli şartlar halinde engelli maaşlarından faydalanabileceklerdir. Engelli bireylerinden olan on sekiz yaş altı vatandaşlarımızın bakımını yüklenen anneleri, babaları veya her kim ise bakımlarını kanıtlar nitelikte vasilik ile beraber, en az %40 engelli raporu ile başvuruda bulunarak engelli maaşlarından faydalanabileceklerdir. Bunun yanı sıra çeşitli haklardan, indirimlerden de yararlanma haklarına sahiptirler.

Engellilere Verilen Hizmetlerdeki Amaç?

 • Bireyleri topluma kazandırmak,
 • Bireylerin bağımsız yaşama kazandırmak,
 • Toplum ayrışmalarını ortadan kaldırmak,
 • Toplumu kalkındırmak ve toplumsal barışı sağlamak,
 • Engel durumu olan bireylerin yaşamsal fonksiyonlarını kazandırmak ve hayatlarını iyileştirebilmek,

Engelli Hakları Nelerdir?

Engelli Maaşı,Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir? 18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi? Engelli Hakları Nelerdir? Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

Engel bireyi bulunan vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, yaşam kalitelerini yükseltmek, engel durumunun aslında bedensel olmadığını aşılamak adına belirli haklar tanınmıştır. İhtiyaçlarını daha rahat giderebilmeleri, kaliteli bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri için tanınmış olan haklar şu şekildedir;

 • Engelli maaşı
 • Bakım parası
 • ÖTV indirimi
 • Emlak vergi indirimleri
 • Engelli kimlik kartı
 • İş kurma proje destekleri
 • Kura ile iş ve atama hakkı
 • Tıbbi ihtiyaçlarda KDV indirimleri
 • Ücretsiz park hakları
 • Muhtaçlık aylığı
 • Elektrik indirimleri
 • Su indirimleri
 • Doğalgaz indirimi
 • Gümrük vergisi indirimi
 • Müze ve ören yeri indirimleri
 • Gezi, seyahat indirimi
 • Ulaşım indirimleri (şehirler arası ve şehir içi)

Yüzde 40 Engelli Maaşı?

Engelli Maaşı, Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir? 18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi? Engelli Hakları Nelerdir? Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

Engeli olan bireylerimizin sağlık kurumları tarafından tam teşekküllü hastanelerden aldıkları ve sağlık durumlarını belirten raporlar farklı yüzdelikler şeklinde ayrılmaktadır. %40 sağlık raporuna sahip olan engelli vatandaşlarımızın alacağı maddi yardımlar ise yeni yapılan zamlar ve hesaplamalar sonucu net olarak 1.124 lira olarak belirlenmiştir. Bu 1.124 lira yardımdan yararlanabilmek için %40 üzeri ve %69 altı rapora sahip olmanız gerekmektedir. 

Yüzde 70 Engelli Maaşı Ne Kadar?

Engelli maaşları için belirtilen tutar yaklaşık olarak 1.687 liradır. Engelli maaşları her ayın başını ve onu takip eden ayın dokuzuna kadarki günler içerisinde hesaplara yatmaktadır. PTT şubelerine veya PTT ATM’leri üzerinden paranızı çekebilirsiniz. Engelli maaşları, vatandaşların TC. kimlik numaralarının son rakamlarına göre hesaplarına yatmaktadır. 

 • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere ayın 5’i,
 • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere ayın 6’sı,
 • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere ayın 7’si,
 • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere ayın 8’i,
 • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere ayın 9’u maaşlar yatmaktadır.

Yüzde 80 Engelli Maaşı Ne Kadardır?

Engelli Maaşı,Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir? 18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi? Engelli Hakları Nelerdir? Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

Engelli bireylerimizin, engel durumlarını belirten raporda “özel gereksinimi bulunmaktadır” gibi bir ibare alıyorsa gerekli maaşlardan faydalanabilme haklarına sahip olurlar. %70 ve %70’in üstünde rapora sahip olan vatandaşlarımız için belirlenen engelli maaşı tutarı yaklaşık olarak 1.687 TL.

Yüzde 90 Engelli Maaşı Ne Kadar?

Engelli aylık parası, 2022 Temmuz ayından itibaren güncel olarak 1.687 lira olarak belirlenmiştir. Engelli parası, engelli bakım parasından önce hesaplara yatmaktadır. Ay başını takip ederek ayın 8’ine kadar yatmaktadır. Bu tarihler içerisinde hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

 • Engel durumu için en az %40 rapor.
 • Yaşamsal fonksiyonlarını tek başına gerçekleştirememek.
 • Herhangi bir gelir kaynağının olmaması. 
 • Yeme-içme-bakım vb. öz ihtiyaçları karşılayamamak.
 • Bedensel sağlık sorunlarına sahip olmak.
 • İç organlardan hasarlı olmak.
 • Kanser vb. kronik hastalıklara sahip olmak.

Engelliler Dernekleri Nelerdir?

Engelli Maaşı,Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir? 18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi? Engelli Hakları Nelerdir? Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

Engelli bireylerimize kol kanat olmak adına kurulmuş olan, yardımlaşma amacı güden derneklerden bazıları;

 • Fiziksel Engelliler Vakfı
 • Eğitilebilirler Eğitim ve Rehabilitasyon Vakfı
 • İşitme Özürlü Çocukluları Eğitim ve Araştırma Vakfı
 • Konya Ortopedi Vakfı
 • Körlere Işık Vakfı
 • Özürlüler Vakfı
 • TODEV Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı
 • Sevgi Zihinsel Engelliler Yardım ve Dayanışma Vakfı
 • Türkiye Böbrek Vakfı ve Diyaliz Hastalarına Hizmet Vakfı
 • Türkiye Sakatları Koruma Vakfı
 • Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı
 • Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı
 • Altı Nokta Körler Vakfı
 • Çanakkale Spastik Özürlü Çocuklar Eğitim Vakfı
 • Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı

Engelli Yardımlarına Başvuru Nasıl Yapılır?

Engelli Maaşı, Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir? 18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi? Engelli Hakları Nelerdir? Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

Engelli bireylerimiz, sağlık kurulları tarafından tam teşekküllü hastaneler aracılığı ile aldıkları engelli raporu (en az %40) ile bağlı bulundukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına veya Vakıflar Genel Müdürlüklerine başvuruda bulunarak çeşitli yardımlardan yararlanma fırsatlarını yakalayabilirler.

Engellilere Bakım Hizmeti?

Engellilere bakım hizmeti, ağır engel durumu bulunan, hayatlarını tek başına yaşamakta güçlük çeken, başkalarının yardımlarına ve desteklerine muhtaç kalan, yeme içme, özbakım vb. ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımıza bakıcılık yapmak isteyen, onların tüm ihtiyaç ve eksikliklerini benimseyen, hayatlarını yaşamaları konusunda destek çıkacak vatandaşlarımız, aileleri vs. vasilerine verilen bakım parasıdır. 

Engelli Bakım Parası Ne Kadar?

Engelli Maaşı,Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir? 18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi? Engelli Hakları Nelerdir? Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

Bakım parası adı altında güncel olarak vatandaşlara verilen para yaklaşık olarak 3.340 liradır. Bu verilen maddi imkanlar sayesinde engelli bireylerimizin bakımları rahatlıkla karşılanacak ve de bakımı üstlenen kişi de kazancını sağlayacaktır.

Engellilere Rehabilitasyon Hizmetleri?

Engellilere rehabilitasyon hizmetleri, engel durumu olan, kaza, hastalık, travma vb. sebeplerden ötürü azalmış veya kaybedilmiş bedensel-ruhsal özelliklerin yeniden kazandırılması adına verilecek olan bütün iyileştirme yöntemlerini barındıran sağlık bakımlarına rehabilitasyon hizmetleri diyoruz. 

Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine Başvuru Şartları?

Engelli Maaşı,Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşlarını Kimler Alabilir? 18 Yaş Altı Engelliler Maaş Alabilecek Mi? Engelli Hakları Nelerdir? Engelli Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine başvuru şartları bulunmaktadır. Bu destek ve yardımlardan faydalanabilmek için belirli kriterleri taşıyor olmanız gerekecek. Bu şartlar ve kriterler;

 • Ağır özürlü olduğunu belgeler nitelikteki, tam teşekküllü hastaneden alınmış rapor.
 • Engelli bireyin hayatını tek başına yaşamakta zorlanması veya hiç yaşayamaması.
 • Özbakım, kişisel ihtiyaç vb. yaşam fonksiyonları için desteğe ihtiyaç olunması.
 • Aylık gelirin hesaplanması ve kişi başına düşen miktarın asgari ücretin 3/2’sini karşılamıyor olması.

Bakım Parası Sorgulama Ekranı?

Evde bakım paralarınızı e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. E-devlet üzerinden bakım parası sorgulamak için; https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Benzer içerikler;

Yüzde 90 engelli maaşı ne kadar?

Engelli maaşları ne kadar?

Güncel haberler için bizi takipte kalın. GOOGLE PLAY UYGULAMA İNDİR /// news.google.com


makale içeriği alt bilgi

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu