Engelli Maaşı

Engelli Maaşı Olarak Bilinen 2022 Aylığı Hakkında Tüm Merak Edilenler!

Halk arasında “engelli aylığı ve engelli maaşı” olarak söylenen ve bilinen 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddeleri gereği, bağlanan aylık ile ilgili engellilerdostu.com olarak 202 sayılı kanun kapsamında engelli vatandaşlarımıza verilen Engelli Maaşı hakkında daha önce sitemizde gerekli açıklama ve bilgilendirmelere yer vermiştik.

Konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için engellilerdostu.com tarafından yapılan daha önceki Engelli Aylığı Nedir? Kimler Yararlanır? başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz…

Engelli Maaşı Olarak Bilinen 2022 Aylığı Hakkında Tüm Merak Edilenler!
Engelli Maaşı Olarak Bilinen 2022 Aylığı Hakkında Tüm Merak Edilenler!

Engelli aylığı olarak bilinen 2022 maaşı hakkında tüm merak edilenlere aşağıda yer alan soru ve cevaplar şeklinde ki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Soru 1: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları için nereye başvuruda bulunulmaktadır?
Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmaktadır.
Soru 2: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları işlemleri hangi sistem üzerinden yürütülmektedir?
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları işlemleri Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kullanılarak yürütülmektedir.
Soru 3: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli aylığında muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?
Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır.
Soru 4: Eksik evrağı bulunan vatandaşın başvurusu nasıl işleme alınır?
Eksik evrak ile yapılan başvurular kabul edilmez ve sisteme kaydı yapılmaz.
Soru 5: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları başvurusu yapıldıktan sonra başvuru sahibine Vakıf tarafından herhangi bir belge verilir mi?
Başvuru yapan vatandaşa Vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilir.
Soru 6: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına başvuruda bulunan kişinin işlemleri ne zaman sonuçlandırılır?
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.
Soru 7: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen yaşlı aylığında muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?
Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır.
Soru 8: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylığı alan hanedeki diğer kişilerin aylıkları muhtaçlığın hesaplanmasında dikkate alınmakta mıdır?
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları muhtaçlık hesaplanmasında hane gelirine dâhil edilmez.

Soru 9: Evde bakım yardımı alan kişiler 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara başvuruda bulunabilir mi?

Evet, başvuruda bulunabilir. Evde bakım yardımı muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilmektedir.
Soru 10: Eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımlardan faydalanan kişi 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlılık aylığından faydalanabilir mi?
Hayır faydalanamaz. Vatandaş iki aylığın birinden faydalanabilir.
Soru 11: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanan kişi eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımdan nasıl faydalanabilir?
Vatandaşın ilgili Vakfa başvuruda bulunarak feragat dilekçesi vermesi gerekmektedir. Eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardım kabul edilince 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylığı feragat nedeniyle feshedilir.
Soru 12: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişinin sosyal incelemesi düzenli olarak yapılmakta mıdır?
2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıkları alan haneye periyodik olarak yılda en az bir kez sosyal inceleme yapılmaktadır.
Soru 13: 2022 sayılı Kanuna göre kaç çeşit aylık bağlanmaktadır?
5 çeşit aylık bağlanmaktadır. Yaşlı aylığı, Engelli aylığı, muhtaç engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Ancak silikozis aylıkları için yeni başvuru alınmamaktadır.
Soru 14: Yaşlı Aylığından kimler faydalanabilir?
Yaşlı aylığı; çalışmayan ya da emekli olmayan, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılan hesaplamada kişi başı geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan 65 yaşını bitirmiş vatandaşlara bağlanmaktadır.
Soru 15: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı aylığı başvurusunda herhangi bir belge gerekmekte midir?
Hayır, herhangi bir belge gerekmemektedir. Vatandaş kimliği ile başvuruda bulunabilir. Başvuru formu doldurularak başvuru yapılır.
Soru 16: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı aylığı alan kişide engel durumu oluşursa alacağı raporun oranı ne kadar olmalıdır?
Yaşlılık aylığından faydalanan kişi yetkili sağlık kuruluşundan %70 ve üzeri bir engel oranına haiz rapor aldığı takdirde engelli aylığından faydalanabilir. %70 oranının altında ise sadece yaşlı aylığı bağlanabilir. 65 yaşından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlananların aylığının ödenmesine devam olunur.
Soru 17: Yaşlılık aylığı ile engelli aylığı birlikte alınabilir mi?
Hayır, alınamaz; vatandaş yalnızca başvuru yaptığı aylığa göre aylık alabilir.
Soru 18: 65 yaşını doldurmazdan önce engelli aylığı alan kişinin 65 yaşını aşınca engelli aylığı kesilir mi?
Hayır kesilmez. Vatandaş engelli aylığı almaya devam eder.
Soru 19: 65 yaşını aşmış kişi adına farklı bir kişi 65 yaş aylığı için başvuruda bulunabilir mi?
Mahkemeden alınan vesayet kararı ya da vekaletname ile birlikte başvuruda bulunulabilir.
Soru 20: Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı yüzde kaç olmalıdır?
Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranının en az %40 olmalıdır.
Soru 21:Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin yaşı önemli midir?
Evet önemlidir. Kişi 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olmalıdır. 65 yaşından büyük olması halinde en az %70 oranında engelinin bulunması gerekmektedir.
Soru 22: Engelli aylığı verilirken yalnızca istenilen rapor oranı yeterli midir?
Hayır, yeterli değildir; aynı zamanda engellinin çalışmaması veya emekli olmaması, nafaka bağlanmamış veya bağlanabilecek durumda olmaması ve hane içinde kişi başına düşen gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.
Soru 23:Engelli aylığında muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır?
Muhtaçlık değerlendirmesi, hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada kişi başı gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekmektedir.
Soru 24:Engelli aylığına başvuruda bulunulurken hangi belgeler istenilmektedir?
Yetkili hastaneden alınan rapor ve eğer kişi kendisi başvuruda bulunmuyorsa vesayet belgesi ya da vekâletname örneği gibi belgeler
Soru 25:%70 ve üzeri engelli aylığı nedir?
%70 ve üzeri engelli aylığı: %70 ve üzeri raporu bulunan 18 yaşını tamamlamış kişilere verilen engelli aylığıdır.
Soru 26: 15 yaşında ve %70’in üzerinde raporu bulunan kişi %70 ve üzeri engelli aylığından faydalanabilir mi?
Hayır, faydalanaz.%70 ve üzeri engelli aylığından faydalanmak isteyen kişi 18 yaşından büyük olmalıdır. Bu kişiler için 18 yaş altı engelli aylığı başvurusu yapılabilir.
Soru 27: %70 ve üzeri engelli aylığına başvuruda bulunulurken muhtaçlık hesaplaması yapılmakta mıdır?
Evet. Muhtaçlık değerlendirmesi, hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada kişi başı gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekmektedir.
Soru 28: 18 yaş altı engelli yakını aylığı ne demektir?
Fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşından küçük ve en az %40 engel oranına sahip engelli olan kişilerin yakınlarına yapılan yardımdır.
Soru 29: 18 yaş yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında belge istenmekte midir?
Evet istenmektedir. Bu belgeler yetkili hastaneden alınan engelli sağlık kurulu raporu ve başvuran kişi engellinin anne ya da babası değilse vesayet belgesi veya vekaletname örneği
Soru 30: 18 yaş altı engelli aylığında engelli kişinin annesi veya babasının mahkeme kararı almasına gerek var mıdır?
Hayır, gerek bulunmamaktadır.18 yaş altındaki kişinin anne ve babası aynı zamanda kanuni velisi sayılmaktadır.
Soru 31: 18 yaş altı engelli aylığına başvuruda bulunan kişinin muhtaçlık hesaplaması yapılmakta mıdır?
Evet. Muhtaçlık değerlendirmesi, hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada kişi başı gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekmektedir.
Soru 32: 18 yaşından küçük engelli kişinin anne ve babası boşandığı takdirde engelli yakını aylığını kim alabilecektir?
Boşanma durumunda çocuğun velayetini alan kişi engelli çocuğu adına ödemeleri alabilecektir.
Soru 33: Boşanmadan önce 18 yaş altı engelli yakını aylığı baba tarafından alınmaktayken mahkeme engelli çocuğun velayetini anneye vermiştir. Annenin engelli yakını aylığını alabilmesi için ne yapması gerkemektedir?
Velayeti alan kişi mahkeme kararını ikametgâhının bulunduğu yerdeki Vakfa ileterek aylığın kendisine bağlanmasını talep etmelidir.
Soru 34: 18 yaş altı engelli yakını aylığı alan kişi engelli ile farklı bir hanede ikamet edebilir mi?
Hayır, farklı bir hanede ikamet edemez. Engelli yakını aylığı alan kişiyle engelli aynı hanede yaşaması gerekmektedir.
Soru 35: 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığı alan kişi engelli yakını aylığı alabilir mi?
%40-69 arası engelli aylığı alan kişi alabilir. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişi engelli yakını aylığı alamaz.
Soru 36: 2022 sayılı Kanun kapsamında %70 ve üzeri engelli aylığı alan bir kişi engelli yakını aylığı alabilir mi?
Hayır, alamaz.%70 ve üzeri engelli aylığı alan kişi engelli yakını aylığı alamaz.
Soru 37: Silikozis hastalığı aylığı başvuruları devam etmekte midir?
Hayır, silikozis aylığı başvuruları kabul edilmemektedir.
Soru 38: SGK’dan yetim aylığı alan engelli kişiler 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklarından faydalanabilir mi?
SGK’dan aldıkları aylıkları 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylık tutarlarından düşük olanlar SGK’dan aradaki farkı talep edebilmektedir.
Soru 39: SGK’dan aldığı yetim aylığının 2022 aylığından az olduğunu gören kişi aradaki farkın kendisine ödenmesi için hangi kuruma başvuruda bulunmalıdır?
Aradaki farkın ödenmesi ile ilgili olarak kişi SGK’ya başvuruda bulunmalıdır. Konu hakkında Bakanlığımız ve Vakıflar tarafından her hangi bir işlem yapılmamaktadır.
Soru 40: GSS kapsamında sağlık primi ödeyen kişi 2022 aylığından faydalanabilir mi?
60/g kapsamında bulunan kişi 2022 aylığından faydalanamaz.
Soru 41: Muhtaç olduğunu belirten, engelli olan ve 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanmak istemesine rağmen Vakfın kendisini GSS prim ödeyenler kapsamına dâhil etmiş olduğunu iddia eden kişi ne yapabilir?
Vakfa giderek gelir testi için başvuruda bulunmalıdır.
Soru 42: Nafaka alan bir kişi 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanabilir mi?
Herhangi bir tutarda nafaka alan kişi 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanamaz.
Soru 43: Herhangi bir mevzuat gereği düzenli aylık alanlar 2022 aylığından faydalanabilir mi?
Sosyal güvenlik kurumlardan aylık veya gelir hakkı elde eden kişilerin kendileri 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanamaz. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada kişi başı gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekmektedir. Haneye giren düzenli aylıklar kişi başına düşen gelir hesabına katılmaktadır.
Soru 44: Huzurevinde veya herhangi bir bakım merkezinde kalıp harçlık alan kişiler 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanabilir mi?
Hayır faydalanamaz.
Soru 45: Hanede SGK kaydı bulunan kişilerin olması 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıkların alınmasında engel teşkil eder mi?
Hanede başvuru sahibi yaşlı ya da engelli kişinin haricinde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanlar ile sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir hakkı elde eden kişilerin bulunması 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıkları almaya engel teşkil etmemektedir. Muhtaçlık hesaplanması dikkate alınmaktadır. Yaşlı ya da engelli kişinin sosyal güvenceli olmaması gerekmektedir. 18 yaş altı engelli aylıklarında ise engellinin anne ve babasının ikisinin birden sosyal güvenceli olmaması gerekmektedir.
Soru 46: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda muhtaçlık hesaplamaları nasıl yapılmaktadır?
2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda muhtaçlık hesaplamaları haneye giren net maaş, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması ile hesaplanır. Bu ortalamanın kişi başına düşen miktarı dikkate alınır. Ayrıca servet ve harcamaları da hesaba katılmaktadır.
Soru 47: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda muhtaçlık hesaplaması yapılırken kişinin kira ödemeden oturduğu evi dikkate alınır mı?
Kişinin oturduğu ev dikkate alınmaz.
Soru 48: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesinin muhtaçlık hesaplaması dikkate alınırken hanenin farklı konutlardan oluşan kira geliri bulunmaktaysa bu gelirde muhtaçlığa dâhil edilir mi?
Evet, dâhil edilir. Evin belirlenen rayiç bedelinin 240’ta biri ve kira gelirinin toplamı hane gelirine eklenir.
Soru 49: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait farklı konutu bulunmasına rağmen kira geliri bulunmamaktaysa bu konutta muhtaçlık hesaplanmasında dikkate alınır mı?
Evet dikkate alınır. Kira geliri olmayan konutun rayiç bedelinin 120’de biri dikkate alınarak muhtaçlık gelir tespitine dâhil edilir.
Soru 50: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait dükkan bulunmaktaysa bu dükkan muhtaçlık hesaplanmasında nasıl dikkate alınır?
Dükkân için rayiç bedelin 240’ta biri ve kira geliri dikkate alınır.
Soru 51: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait dükkandan herhangi bir gelir veya kira bulunmuyorsa nasıl bir hesaplama yapılır?
Dükkân için herhangi bir kira geliri beyan edilmemişse dükkanın rayiç bedelinin 120’de biri dikkate alınmaktadır.
Soru 52: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait arazi ve tarlası bulunmaktaysa nasıl bir muhtaçlık hesaplanması dikkate alınır?Hanenin tarla ve arazisinin rayiç bedelinin 240’ta biri ve aylık getirilerinin toplamı dikkate alınır.
Soru 53: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait binek aracı muhtaçlığın hesaplanmasında nasıl dikkate alınır?
2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklarda başvuruda bulunan kişinin hanesine ait binek aracının kasko bedelinin 120’de biri dikkate alınır. ÖTV indirimi ile alınmış ise indirimli tutarının 120’de biri dikkate alınır.
Soru 54: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait ticari veya zirai amaçlı kullanılan araçlar muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilir mi?
Evet, dâhil edilir. Araçların kasko bedellerinin 120’de biri dikkate alınır.
Soru 55: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar muhtaçlık hesaplanmasına dahil edilir mi?
Evet, dahil edilir. İl/ilçe tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık gelirin aylık ortalaması dikkate alınır.
Soru 56: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait banka mevduatları için muhtaçlığın hesaplanması nasıl dikkate alınır?
Hanenin tespit edilen mevduat hesaplarının aylık faiz getirisi iki katı tutar şeklinde dikkate alınır.
Soru 57: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait taşınır taşınmaz malların rayiç bedellerin değerlendirmesini kim yapmaktadır?
Hanenin taşınır ve taşınmaz mallarının rayiç bedelinin değerlendirmesini Vakıf Mütevelli Heyeti yapmaktadır.
Soru 58: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait şnt yardımları ve burslar muhtaçlığın hesaplanmasında dikkate alınmakta mıdır?
Evet dikkate alınmaktadır.
Soru 59: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait burslar ve vakıflardan alınan nakdi yardımlar muhtaçlığın hesaplanmasına dahil edilmekte midir?
Evet, dahil edilmektedir.
Soru 60: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişi ve hane bireylerinin kiracı olarak oturdukları konuta ödedikleri kira bedeli muhtaçlığın hesaplanmasına dahil edilmekte midir?
Evet, hane bireylerinin ödedikleri kira bedeli muhtaçlığın hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Kira gideri gelirlerden düşülerek hesaplama yapılır.
Soru 61: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara başvuruda bulunan kişinin hanesine ait yapılan harcamalar hanenin muhtaçlığı hesaplanırken hanenin toplam gelir tutarından çıkarılır mı?
İkamet edilen konutun kira bedeli hariç çıkarılmaz.
Soru 62: 3294 sayılı kanun gereği yapılan kişi başı gelir hesabı ile 2022 aylığı muhtaçlık aylığı hesaplamaları aynı mıdır?
Hayır, aynı değildir. Bazı farklılıklar bulunmaktadır.
Soru 63: Mütevelli heyeti tarafından kabul edilen 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkların ödemeleri nasıl yapılır?
Mütevelli Heyetinin kabul ettiği başvuruların ödemeleri başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren hak edilir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödenir.
Soru 64: Mütevelli heyetinin kabul ettiği ödemeler kabul tarihinden sonra hemen alınır mı?
Hayır alınamaz. Ödemeler 2022 aylıklarının ödeme yapıldığı dönemlerinde yapılır.
Soru 65: 2022  sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkların ödemeleri nasıl ve hangi tarihlerde yapılmaktadır?
2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları üç ayda bir ve mart-haziran-eylül ve aralık aylarında yapılmaktadır.
Soru 66: Ödeme dönemlerinde ödemelerimi istediğim tarihte alabilir miyim?
Hayır. Ödemelerin yapılması vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0-5 arası olanlar 5’inde/1-6 arası olanlar 6’sında/2-7 arasında olanlar 7’sinde/3-8 olanlar 8’inde ve 4-9 arası olanlar 9’unda ödeme alır.
Soru 67: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanan kişinin adres değiştirmesinden dolayı aylığı kesilir mi?
Kesilmez ancak geçici olarak durdurulur. Yeni ikametgâhının bulunduğu yerdeki Vakfa 1 yıl içinde başvuru yapılması halinde Mütevelli Heyet tarafından uygun görülmesi halinde alamadığı aylıklar ödenir.
Soru 68: Adres değişikliğinden dolayı durdurulan 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanmak isteyen vatandaş tekrar başvuruda bulunmalı mıdır?
Evet, tekrar başvuruda bulunmalıdır. Mütevelli Heyeti aylık alma şartlarını sağlamaya devam ettiğini tespit ederse vatandaş tekrar 2022 aylığından faydalanabilir.
Soru 69: Adres değişikliği nedeniyle 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları fesih edilen ve bunun neticesinde tekrardan mütevelli heyetine yapılan başvuru sonucu tekrar 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanan kişi alamadığı aylıkları alabilir mi?
Bir yıl içerisinde yapılmış bir başvuru ise ve Mütevelli Heyeti tarafından aylık alma şartlarını sağlamaya devam ettiğini tespit edilirse dair karar alırsa vatandaş alamadığı dönemlerin ödemelerini alacaktır.
Soru 70: Vakfa bildirilmeyen ikametgâh değişikliği sonucu vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları kesilir mi?
Kesilmez ancak geçici olarak durdurulur. Yeni ikametgâhının bulunduğu yerdeki Vakfa 1 yıl içinde başvuru yapılması halinde Mütevelli Heyet tarafından uygun görülmesi halinde alamadığı aylıklar ödenir.
Soru 71: Adres değişikliği beyanı yapmadığından dolayı 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı kesilen vatandaş tekrar bu aylıktan yararlanabilir mi?
Bir yıl içerisinde başvuruda bulunulması ve yeni adresini Vakfa bildirmesi neticesinde Mütevelli Heyeti tarafından aylık alma şartlarını sağlamaya devam ettiğini tespit edilirse vatandaş 2022 aylığında tekrar faydalanabilir ve alamadığı aylıklar kendisine verilir.
Soru 72: Vakıf görevlisinin merkezi incelemesini yapmadığından dolayı vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları kesilir mi?
Merkezi incelemeler sistem tarafından yapılan sorgulamalardır, Vakıf görevlisinin bununla ilgili bir yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.
Soru 73: Geçici durdurma nedeniyle 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanamayan kişi tekrar başvuruda bulunmazsa 2022 aylığı fesih edilir mi?
Kişi 1 yıl içinde tekrardan başvuru yapmadığı takdirde 2022 aylığı fesih edilecektir.
Soru 74: Rapor süresinin dolmasından dolayı vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı fesih edilir mi?
Kesilmez ancak geçici olarak durdurulur. Vakfa 1 yıl içinde yeni rapor ile başvuru yapılması halinde Mütevelli Heyet tarafından uygun görülmesi ile birlikte alamadığı aylıklar ödenir.
Soru 75: Rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu zamanında vermeyen vatandaş yeni raporunu vakfa teslim edince alamadığı aylıkları tekrar alabilir mi?
Vakfa 1 yıl içinde yeni rapor ile başvuru yapılması halinde Mütevelli Heyet tarafından uygun görülmesi ile birlikte alamadığı aylıklar ödenir.
Soru 76: Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporunda sürekli ibaresi bulunan vatandaşın 2022 aylığı fesih edilirse ve vatandaş fesihten sonra tekrar başvuruda bulunmak isterse yeni rapor çıkarmalı mıdır?
Vatandaş 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı feshedildiği aydan itibaren sürekli raporuyla 5 yıl içerisinde tekrar başvuruda bulunabilir ve yeni rapor istenmez. 5 yıl geçtikten sonra tekrar yeni rapor istenebilir.
Soru 77: Merkezi inceleme sonucunda kişinin vefat ettiği tespit edilince 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları fesih edilir mi?
Evet, ölüm nedeniyle 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları fesih edilir.
Soru 78: Kişinin ölmeden önce hak etmiş olduğu ödemesi varsa varisleri bu ödemeyi alabilir mi?
Evet alabilirler.
Soru 79: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklar kapsamında ödemesi bulunan ancak vefat ettiğinden dolayı ödemesini alamayan kişinin varisleri bu ödemeyi alabilmek için hangi işlemleri yapmalıdırlar?
Vefat eden kişinin varisleri; mahkemeden veraset ilamı, varislerin IBAN numaraları, veraset intikal vergisinden muaf olduğunu ya da ödendiğine dair belge( bu belge kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınır)  ile Vakfa müracaat etmeleri halinde Vakıf Mütevelli Heyeti toplantısı sonucunda varisler ilk ödeme döneminde bu ödemeyi alacaklardır.
Soru 80: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan nasıl feragat edilir?
2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklardan faydalanan kişi yazılı olarak Vakfa müracaat ettiği takdirde mütevelli heyeti toplantısı sonucu ‘feragat’ nedeniyle 2022 aylığı fesih edilir.
Soru 81: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklar muhtaç olmama nedeniyle fesih edilebilir mi?
Evet, fesih edilir.
Soru 82: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları muhtaç olmadığından dolayı fesih edilen kişinin muhtaç olmadığı Vakıf tarafından nasıl tespit edilir?
Merkezi inceleme ve sosyal incelemeler sonucu vatandaşın durumu mütevelli heyetine sunulur ve vakıf mütevelli heyeti vatandaşın muhtaç olmadığını tespit ederse 2022 aylığı fesih edilir.
Soru 83: Muhtaç olmama nedeniyle 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığının fesih edildiğini öğrenen vatandaş durumuna itiraz ederse hangi işlemler yapılabilir?
Bütünleşik sistemden kontrol edilerek Vakıf Mütevelli Heyetinin 2022 aylığının neden fesih edildiği karar sekmesi kontrol edilerek vatandaşa gerekli bilgilendirilmeler yapılır; ancak karar sekmesine gerekli bilgiler girilmemişse vatandaş vakfa yönlendirilir.
Soru 84: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan vatandaşın özür oranı %40’ın altına düşmesi halinde vakıftan ne gibi işlemler yapılır?
%40’ın altına düşmesi halinde vatandaşa Vakfa bildirmek zorundadır. Bu bildirim ile vatandaşın aylığı fesih edilir.
Soru 85: Vatandaşın rapor oranı %40’ın altına düşmesine rağmen ve yeni raporun sağlık bakanlığının veri tabanından çekilemeyen vatandaşın aldığı ödemelere yersiz ödeme çıkar mı?
Evet, böyle bir durumda vatandaşa yasal faizleriyle birlikte yersiz ödeme çıkacaktır.
Soru 86: Yersiz ödeme işlemleri Vakıf tarafından mı yapılmaktadır?
Yersiz ödeme çıkarılması işlemleri hem Sistem hem de Vakıflar tarafından yapılmaktadır. Takip ve tahsiline ilişkin iş ve işlemler Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.
Soru 87: Rapor oranı %40’ın altına düşen vatandaş ne yapmalıdır?
Vatandaşımız yeni raporunu Vakfa teslim etmelidir. Bu durumda aylık kesilir.
Soru 88: Sosyal güvenlik kaydı olan vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı nasıl fesih edilir?
Ödeme dönemlerinden önce merkezi sistemden kontrolü yapılan vatandaşın SGK kaydı görülürse 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı fesih edilir. Ayrıca bu kesme işlemi Vakıflar tarafından Mütevelli Heyet kararı ile yapılabilir.
Soru 89: 18 Yaşını dolduran vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli yakını aylığı nasıl fesih edilir?
Ödeme dönemlerinden önce merkezi sistemden kontrolü yapılan vatandaşın 18 yaşını doldurduğu görülürse 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı fesih edilir.
Soru 90: Engelli yakını aylığı alan vatandaş 18 yaşını doldurması halinde engelli aylığından faydalanabilir mi?
Rapor oranı, muhtaçlık sınırı ve diğer şartları uygun olursa vatandaşımız engelli aylığından faydalanabilir. Vatandaşımız raporuyla birlikte Vakfa başvuruda bulunmalıdır.
Soru 91: Engelli yakını aylığı alan ancak engelli ile aynı hanede yaşamayan vatandaşların aylıkları kesilir mi?
Merkezi inceleme sonucu engelli vatandaş ve engelli vatandaşın adına engelli aylığı alan kişi farklı hanelerde olduğu tespit edilirse Mütevelli Heyeti tarafından 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları fesih edilir.
Soru 92: Engelli yakını aylığı alınmasına rağmen engelli kişiye bakılmadığı tespit edilirse 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli yakını aylığı kesilir mi?Evet kesilir. Sosyal incelemeci bu durumu tespit ettiği andan itibaren mütevelli heyeti gündemine alır ve engelli aylığı kesilir.
Soru 93: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alırken Türk vatandaşlığından çıkarılan kişi aylık almaya devam edebilir mi?
Ödeme dönemlerinden önce sistemden Türk vatandaşlığından çıkarıldığı gözüken vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı fesih edilir.
Soru 94: 1 yıl boyunca 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı almamış veya alamamış kişinin aylığı fesih edilir mi?
Evet, fesih edilir.
Soru 95: Düzenli bir şekilde ödemesini alamayan vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı fesih edilir mi?
Ödemesini bir yıl içinde yani dört dönem üst üste almayan vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylık fesih edilir, ancak aralıklarla ödemesini alan vatandaşın aylığı fesih edilmez.
Soru 96: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen ödemelerini alamadığından dolayı kurumu iade edilen aylıkları vatandaşlar alabilirler mi?
Evet alabilirler. Vatandaş Vakfa müracaat etmelidir. Vakıf görevlisi tarafından sistemden iade ekleme menüsü kullanılarak ilk ödeme döneminde vatandaşın ödemesi kendisine iade edilir.
Soru 97: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığa başvuruda bulunmak isteyen kişi istenilen raporu ücretsiz olarak alabilir mi?
Evet alabilir. Vatandaş ikametgâhının bulunduğu yerdeki Vakfa müracaat ederek Vakıf Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı ile raporunu ücretsiz alabilir.
Soru 98: Fotoğraf olmayan raporlar geçersiz midir?
15 yaşının üzerindeki kişilerin sağlık kurulu raporlarına fotoğraf eklenmeli ve fotoğraf hastane mührü ile mühürlenmelidir.15 yaşından küçük kişilerin raporlarındaki fotoğraf bölümü hastane mühürü tarafından mühürlenir.
Soru 99: Farklı olarak hangi hallerde rapor kabul edilmez?
Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki raporlar için; Sağlık kurulu raporu el yazısıyla doldurulmuş ise, raporda özür durumunun tüm vücut kaybına oranının %lik olarak verilmemesi halinde, süreli raporun rapor tarihi ve rapor numarası bulunmaması halinde, başhekimlikçe onaylanmaması durumunda raporlar kabul edilmez.
Soru 100: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara haciz konulabilir mi?
2022 aylıklarına kişinin rızası olsa dahi haciz konulamaz.
Soru 101: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişinin ödemek zorunda olduğu nafaka için aylıklarına kesinti konulabilir mi?
Evet konulabilir. Nafakaya ilişkin mahkeme kararı Vakfa ulaştığı takdirde kesinti işlemleri yapılacaktır.
Soru 102: 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıktan feragat eden veya GSS kapsamına dâhil edilen kişinin durumu SGK’ya nasıl iletilir?
Bu işlem öncelikle Sistem tarafından gerçekleştirilir. Bazı hallerde Bütünleşik sistem üzerinden Vakıflar tarafından SGK’ya ilet butonu kullanılarak vatandaşın durumu SGK’ya iletilir.
Soru 103: Gerçeğe aykırı bir şekilde belgelerle aylık alan kişilerin aylıkları durdurulur mu?
Yargı organları tarafından Vakfa gerekli bilgiler aktarılınca vatandaşın 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylık durdurulur ya da kesilir.
Soru 104: Yargı organlarınca gerçeğe uygun olduğu kararı verilen vatandaş aylığı durdurulduğundan dolayı alamadığı aylıklarını alabilir mi?
Evet alabilir. Mahkeme tarafından belgelerinin uygun olduğu anlaşılan vatandaşın aylığı durdurulduğu tarihten itibaren tekrar aktif hale getirilir.
Soru 105: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişiler Vakıflara durumlarıyla ilgili olarak bilgilendirme yapmalı mıdır?
Evet, gerekli durumlarda (gelir durum değişikliği, adres değişikliği, rapor vb.) Vakfı bilgilendirmelidir. Ayrıca Vakıf sosyal incelemecileri her yıl düzenli olarak vatandaşın incelemesini yapmaktadırlar.
Soru 106: 18 yaş altı engelli yakını aylığından faydalanan kişi çocuğu adına ŞNT yardımı alabilir mi?
Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülmesi halinde alabilir.
Soru 107: 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığı alan kişi işe başladığı andan itibaren hangi işlemleri yapmalıdır?
Kişinin bu durumu vakfa bildirmesi gerekmektedir.
Soru 108: Bir işte çalışmasına rağmen aylıktan faydalanmaya devam eden vatandaşlara ne gibi yaptırımlar olmaktadır?
Yasal faiziyle birlikte geri ödemesi (yersiz ödeme çıkarılarak) gerekecektir.
Soru 109: 18 yaş altı engelli yakını aylığından faydalanmak isteyen ve SGK kaydı bulunan vatandaş çocuğu adına engelli yakını aylığı alabilir mi?
Hayır alamaz.
Soru 110: Kendisine yersiz ödeme çıkan vatandaş 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan tekrar faydalanabilir mi?
Vakfa başvuruda bulunulması, muhtaçlık sınırı, rapor oranı ve diğer şartların uygun olması halinde vatandaşımız 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanabilir.
Soru 111: Yersiz ödeme çıkan vatandaşın kendisine tekrar 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması halinde yersiz ödemeyle ilgili aylıklardan kesinti yapılabilir mi?
Evet, dörtte bir oranında kesinti yapılır.
Soru 112: Aylık alma şartlarını taşımayan vatandaşa yersiz ödeme çıkabilir mi?
Evet çıkabilir. Merkezi inceleme ve sosyal inceleme sonucu vatandaşa yersiz ödeme çıkabilir.
Soru 113: Ev almak istiyorum 2022 aylığım kesilir mi?
Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada kişi başı gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması (2017 yılı için 423,58-TL) gerekmektedir. Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dâhil edilmez. İkamet edilen konut haricindeki konutun rayiç bedelinin 240’ta biri ve kira geliri; kira geliri beyan edilmiyorsa rayiç bedelinin 120’de biri aylık gelir olarak hesaplamaya dâhil edilir.
Soru 114: Araba almak istiyorum 2022 aylığım kesilir mi?
Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada kişi başı gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekmektedir. Bu değerlendirmede aracın rayiç bedelinin 120’de biri aylık gelir olarak hesaplamaya dâhil edilir. Engelli adına alınan araç ÖTV indirimi ile alınmış ise indirimli tutarının 120’de biri dikkate alınır.

Kaynak: Bu içerik hazırlanırken Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Alo 144 resmi internet sitesinden yararlanılmıştır.

Sosyal medya hesaplarımız: İNSTEGRAM –- TİKTOK


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu