Çalışma Yaşamı

Engelli memur olarak Üniversitede çalışan kişi, engellilik hakkıyla başka bir Üniversiteye tayin alabilir mi?

Soru

Merhabalar,

Öncelikle böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkür ederim.

Sizlere sormak istediğim sorum şu:

EKPSS ile  memleketimden 1000 km uzakta bir üniversite’ye idari memur olarak atandım. Halen de aday memur olarak üniversitede çalışmaktayım. Çalıştığım üniversitenin gitmek istediğim şehirde kendine bağlı kuruluşu yok. Kronik Engelliyim (Sürekli). Adaylık süresinin en az 12 ay en fazla 24 ay olduğunu öğrendim. Bu süre zarfı içerisinde (12.ay – 24.ay aralığında) asaletim tasdik olduktan sonra kendi memleketimdeki üniversiteye  nakil aldırabilmem mümkün mü? Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim. Lütfen bu konu hakkında yardımcı olur musunuz?

Saygılarımla..

İyi çalışmalar.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.” hükmü, 74 üncü maddesinde; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde “Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.” hükmüne ve 2014 yılında 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesinde yapılan değişikliğe dayanılarak eklenen Ek3 üncü maddesinde; “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal memur kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamadığı, mezkûr Yönetmelikte Devlet memurlarının aynı kurum içerisinde yer değişikliği yapabilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, bu sebeple … İlinde teşkilatı bulunan bir kamu kurum veya kuruluşunda istihdam edilebilmeniz için öncelikle naklen geçmek istediğiniz kurumlara başvuru yapmanız, başvurunuz sonucunda ilgili kurumca talebinizin uygun görülmesi ve akabinde de halen istihdam edildiğiniz kurumca muvafakatinizin verilmesi kaydıyla naklen atanmanızın mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz.

Son olarak, bu konuda daha önce engellilerdostu.com’da yayınlanan engelli Aday Memurun Tayini Hakkında ve Engelli Devlet Memurlarının Tayini Hakkında Yönetmelik başlıklı yazılarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.

engellilerdostu-Özel İçerik 

 


makale içeriği alt bilgi

3 Yorum

  1. Anladığım kadarıyla üniversitede çalışan engelli, teşkilatı olmadığı için zorunlu olarak başka üniversiteye başvurması bir tayin değil kurumlar arası geçiş… Bu durumda tabii ki engellilikten kaynaklı tayin hakkı olmuyor kurumlar arasında muaffakat olacak. Gerçekten çok teşekkürler çok işime yaradı.

  2. Merhabalar, benim isteyen ve tayin olan arkadaşlarım var. Yine de bu konularda engelliye yardımcı olmaya çalışıyorlar.

    1. nasıl yaptılar acaba? bende ünide çalışıyorum ve bu konu hakkında yardıma ihtiyacım var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu