Çalışma Yaşamı

Engelli memurum, engellilik sebebiyle bir defa tayin oldum tekrar olabilir miyim?

Soru

Engelliler Dostu İçerik Başlıkları

Merhabalar, ben EKPSS den MEB’e memur olarak atandım. MEB in göreve. Başlamadan sağladığı ‘bir defaya mahsus ” denilen tayin hakkımı kullandım. Adaylığım devam ederken Danıştay’ın “bir defaya mahsus “durumuna yürütme durdurma vermesi ve engelli memurların devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanma yönetmeliğinin kısıtlayıcı hükümlerine tabi olunmadığı göz önünde bulundurarak başka ile tekrar tayin isteme hakkım olur mu ?

Bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. Maddesi:

“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik:

“Ek Madde 3 – İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

Danıştay Onaltıncı Dairesinin 2/7/2015 tarihli ve Esas No: 2015/10808 sayılı Kararı ile, bu maddede yer alan “bir defadan fazla” ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.

Belirttiğimiz maddede bu kapsamdaki taleplerin bahse konu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı hüküm altına alındığından, aday memurların da bu madde hükmünden yararlanabileceğini düşünüyoruz.

Yönetmelikte geçen “bir defadan fazla” ibaresinin yürürlüğü durulduğundan tekrar tayin isteyebileceğinizi düşünüyoruz. Ama kurum kadro ve teşkilat imkanlarına göre talebinizi karşılayacaktır.

Danıştay 16. Dairesinin 02/07/2015 tarihli ve Esas No: 2015/10808 sayılı Kararına ulaşmak için tıklayınız

 

Kaynak: memurlar.net


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu