Eğitim

Engelli mi? Özürlü mü? Sakat mı? Gelin İnceleyelim!

 

Özürlü mü?”, “Engelli mi?” yoksa “Sakat mı?” çok fazla karıştırılan ve hangisinin kullanılacağı konusunda üzerinde çok konuşulan bu üç kavramı gelin hep birlikte inceleyelim. Konu hakkında yaptığımız araştırmalar sonucunda elde ettiklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü engellilerdostu.com olarak “Özürlü mü?”, “Engelli mi?” ve “Sakat mı?” kelimelerinin ne anlama geldiği ve bunların nasıl kullanılacağı bizim için önemli…!

Gün içinde konuşmalarımız esnasında kimi engelliyi diyor, bu kelimeyi söylemeyi uygun buluyor, kimi de özürlü kelimesini tercih ediyor. Devlet uhdesinde ise uzun zaman kabul gören kelime özürlüydü. Örnek verecek olursak Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS), Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi…

Kısaca genel anlamda konu hakkında bilgi verdikten sonra Özürlü, Engelli ve Sakat kelimelerinin ne anlama geldiğini tek tek incelemek daha doğru olacaktır. Şunu da çok net ifade edelim ki, bu kelimelerin her biri bilimsel açıdan ciddi bir araştırma ve değerlendirme konusudur. engellilerdostu.com olarak biz bu konuyu ele alırken hiçbir bilim dalının alanına girmeden sadece okurlarımıza ve takipçilerimize mevzuatlardan kaynaklı yaptığımız araştırmalar sonucunu paylaşıyoruz. Yukarıda yazarak anlattığımız gibi bu kavram kargaşasına son vermek, en azından kelimeleri daha doğru kullanmak amacıyla şimdi gelin kelimeleri tek tek tanıyalım.

Engelli Nedir?

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde engelli kelimesi “Vücudunda eksik veya kusuru olan” anlamına gelmektedir. Engellilik ile ilgili daha önce engellilerdostu.com olarak kaleme aldığımız “Engellilik Hakkında, Engellilik Nedir?” başlıklı yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.

Özürlü Nedir?

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde “özürlü kumaş” anlamına gelmektedir.

Sakat Nedir?

Sakat kavramı bedensel ya da zihinsel bir kısıtı bulunan kişileri nitelendirmede kullanılan bir kavramdır.

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünden ve çeşitli kaynaklardan yararlanılarak kelimelerin tanımlarını tek tek ele almaya çalıştık. Devlet uhdesinde uzun süre kullanılan Özürlü kavramı çıkan kanun sonrasında yerini Engelli ifadesine bırakmıştır.

5378 Sayılı Kanunun engelli tanımı:

1.7.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 5378 sayılı Kanun No’lu “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmün Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında ki Kanunun” Tanımlar başlıklı Madde 3/a’da “Özürlü olarak tanımlanmıştır. İlgili kanunda Özürlü: “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak ifade edilmektedir.

Konu hakkında 25.4.2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, “özürlülerin” ve “özürlüler” ibareleri sırasıyla “engellilerin” ve “engelliler” şeklinde değiştirilmiş, aynı zamanda bu kanun ile birlikte “özürlü” ibaresi tüm mevzuatlardan kaldırılmıştır. Artık 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu olarak anılmaktadır. Ayrıca bütün mevzuatlarda engelli kullanılmaya başladı.

Engelli mi?, Özürlü mü? Veya Sakat mı? kavramlarını tanımladık. Aynı zamanda Devlet yetkililerinin konuya nasıl bir yaklaşım gösterdiğini de gözler önüne sermeye çalıştık.

Peki, bunlardan hangisinin kullanılması daha doğru dediğinizi duyar gibiyiz. Bu noktada şunu söylemeliyiz ki, yaptığımız araştırmalar esnasında çok fazla makale, kanun, bilimsel araştırma ve özgürce kaleme alınmış içerik inceledik. Ancak hangi kelimenin kullanılacağını bizlere net olarak anlatan, genel geçer, herkes tarafından kabul gören yani bir fikirde uzlaşılan bir konu olmadığı çok açık ve net.

Çünkü, Engelli mi?, Özürlü mü? veya Sakat mı? kelimeleri, etimolojik anlamda farklı, felsefi açıdan farklı, sosyolojik anlamda farklı ve psikolojik açıdan yine farklı değerlendirilmektedir.

Not: Mutlaka bu konuda söyleyecek bir şeyleriniz vardır. Yorum bölümüne fikirlerinizi yazmayı unutmayınız

 


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu