GüncelSosyal Hak ve Yardımlar

Engelli Raporu ile Araç Nasıl Alınır

Engelli Raporu ile Araç Nasıl Alınır

Engel raporu olan bireylerin vasıta alımlarında ÖTV indiriminden faydalanma hakkına sahip olmaktadır. Engelli vatandaşlara sağlanan iskonto hakkından faydalanmak amacıyla vasıta alımlarında mani halini gösteren raporlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kişilerin mani halini gösteren raporlarda mani oranına göre vasıta alım şartları belirlenmektedir.

Engelli raporlarındaki mani oranları %40 ve üstünde tespit edilen şahıslar vasıta alırken hususi engelli aracını kullanmaya yetkisi olması lazım olur. Bunun amacıyla H sınıfı ehliyete ihtiyaç bulunuyor.

Araç kişinin mani haline göre elverişli aksamda yaptırılması koşulu ila ÖTV’den muaf olmaktadır. Satın alınan vasıta engelli kişinin yakını ya dahi profesyonel şoförü yönünden kullanılacaksa kullanacak olan bireylerin B sınıfı ehliyetleri olması lazım olur. Engelli raporlarında mani sahibi bireylerin aracı kullanıp ya dahi kullanamayacağına dair açıklamanın bulunması gerekil olmaktadır.

Engelli vasıta sahipleri satın aldıkları araçları 5 sene süresince kullanmak zorundadırlar. 5 senelik vakit dolmadan araçlarını satmak mecburiyetinde artan vasıta sahipleri vasıta satışlarında ÖTV tutarını ödeyerek satım prosedürünü gerçekleştirirler.

engellerilerin-otvsiz-tasit-alimi-500-330

Araba Almak İçin Özürlü Raporu Kaç Olmalı

Engelli rapor programları 2 değişik şekilde olmaktadır. Kişinin mani haline göre alacağı araçlarda yapılan programlar bu şekildedir;

%40 oranında mani raporu sahiplerinin satın alacakları araçlarda engellinin kendi kullanacağı vasıtalar olarak sınıflandırılmaktadır.
%90 oranında mani raporu ila alınan vasıtalar şayet engelli kişinin yakınlarının yararlanması amacıyla yapılan indirimleri kapsamaktadır.
%90 ve üzeri oranında mani sahibi raporu olan bireylerin raporlarında hususi engelli aracı kullanabilir olduğu belirtilmiş şayet sahip oldukları hususi aksamlı araçlarını kullanabilirler. Engel vaziyet vasıta kullanmaya müsaade vermeyen bireylerin şayet 1. Dereceden başlayarak 3.dereceye kadar olan yakınlarının ÖTV siz vasıta alma hakkı bulunuyor. Bu halde vasıta satın alımlarında aracı kullanacak olan kişinin şahsen bulunması gerekmektedir.

2020 Engelli Araç Alım Şartları Nelerdir ?

2020 engelli vasıta alım şartlarına uygunluk gösteren şahıslar ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyet hakkına sahip olarak vasıta satın alabilirler. Engelli bireylerin ÖTV’den muaf ya dahi ÖTV indirimi ila vasıta alması mani seviyelerinin belirlenmesi ila ortaya menfaat ve tespit edilen mani seviyelerine göre vasıta alım şartları değişir.

Engelli vasıta alımlarında şartlar bu şekildedir;

%90 üzeri mani sahibi olan bireylerin ÖTV iskontolu vasıta almaları amacıyla mani oranını gösteren rapora gereksinimleri vardır. Araç kullanmaya uygun olmadıkları raporda belirtilen bireylerin aracı şoförleri ya dahi 3.dereceye kadar yakınlarından birisi kullanabilir.
%90 mani haricinde ortopedik engelliler ÖTV indiriminden faydalanır.
Araç alımlarında trafik tescil prosedürünü yapılması lazım olur.
Aracı kullanacak olan kişiye ilişkin belgeler bulunması lazım olur.
Engelliye ilişkin olan araçların tüketimi diğerleri yönünden yapılamaz.
Engelli aracı kimin kullanacağı satın alma sırasında belirlenmelidir.
Engelli araçları 5 sene süresince satılamaz.
5 yıllım vakit dolmadan aracın satışı gerçekleşirse ÖTV vergisi ödenmelidir. Aracın vakit dolmadan atışı ama ÖTV vergisi ödendikten sonra yapılabilir. Aracı satın alacak kişi dahi mani sahibi şayet belirtilen vakit 3 yıla düşürülmektedir. Araç satışlarında aracın engelli bir kişiye satılması sırasında engelli vasıta fiyatları 2020 senesi amacıyla 303 bin Türk Lirasının altında olduğu vakit ÖTV iskonto programı uygulanmaktadır. 303 bin Türk Lirasının üstünde olan araçlarda ÖTV iskonto geçerliliği bulunmamaktadır.

 

engelli-araç-alma-1

Engelli Araç Alımı İçin Gerekli Evraklar

Araç satın alırken dilenen belgeler araçların alımları sırasında sonuçlanmış olmalıdır.

Engelli vasıta alımlarında şartlar bu şekildedir;
Engel oranını gösteren ve engelli kişinin vasıta kullanıp kullanamayacağına dair ibarenin bulunduğu ve sıhhat kurulu kurulu yönünden verilen rapor istenmektedir.
Satın alınan aracı mani sahibi kişi kullanmayacak şayet aracı kullanan kişiye ilişkin B sınıfı ehliyet bulunması lazım olur.
Satın alınan aracı engelli kişi kendi kullanacak şayet H sınıfı ehliyet bulunması lazım olur.

%90 Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Engelli raporu almak amacıyla lüzumlu belgeleri tamamlayarak müracaatte bulunulabilecek sıhhat kuruluşları şunlardır;

Özel hastanelerin sıhhat kurulları
Devlet hastanelerinin sıhhat kurulları
%90 engelli raporu almak amacıyla tam teşekküllü devlet hastanelerine müracaat etmek lazım olur. Hastanelerde tespit edilen sıhhat kurumu birimlerinden engelli raporu alınmaktadır. Rapor oranı ile ilgili lüzumlu yüzde sıhhat kurulu kurulu yönünden verilmektedir.

Engelli vasıta alımlarında şartlar bu şekildedir;

Engelli raporu müracaat dilekçesi
Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi
Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 tane foto (birtakım sıhhat kuruluşlarında daha çok sayıda foto istenebilir).
Engelli Raporu Alım Şartları
Engelli raporu almak amacıyla ilk olarak engelli raporu müracaat dilekçesinin doldurulması lazım olur. Engelli raporu almak amacıyla lüzumlu olan şartlar şunlardır;

Kalıcı ya dahi geçici mani sahibi olmak lazım olur. Verilen rapor eder mani haline göre müddetsiz ya dahi zamanlı olarak verilmektedir.
Engel raporu alım şartları arasında mani sahibi kişinin T.C. vatandaşı olması bulunur.
Sağlık raporu mani oranının %40 ve üstünde olması gerekmektedir.
Engel raporu almak talip kişilere rastgele bir ücret programı yapılmamaktadır. Engel raporu alımlarını hastanelerde sağlayan şahıslar sıhhat muayenelerinden bedava olarak yararlanmaktadır. Engelli raporu sahibi olan şahıslar ÖTV indirimi yanı sıra değişik alanlarda avantajlardan yararlanmaktadır.

 

Engelli vasıta alımlarında şartlar bu şekildedir;

Devlet demir yolları ila seyahatlerde %20 oranında indirimden yararlanılmaktadır.
Türk Hava Yolları Seyahatlerinde %40 oranında indirimden yararlanılmaktadır.
GSM operatörlerinde hususi indirimlerden yararlanılmaktadır.
Müze, ulusal park ve devlet tiyatrolarına bedava giriş hakkından yararlanılmaktadır.
Engelli Araç İndirimi
Engelli ÖTV iskonto hakkından faydalanmak amacıyla satın alınacak olan aracın sıfır model olması lazım olur. Engelli vasıta indirimleri kişinin sahip olduğu mani haline bakılmaksızın verilmektedir. Engelli bireylerin vasıta alımlarında ÖTV indiriminden faydalanması amacıyla aracı kendilerinin kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır.Engelli bireylerin vasıta satın alabilecekleri yaş sınırı bulunuyor. ÖTV indiriminden yararlanarak vasıta satın almak amacıyla sıhhat kurulu raporuna ihtiyaç bulunuyor.

Engelli Araç İndirimi Hesaplama

Engelli vasıta alımı iskonto hesaplamaları aracın tutarına göre uygulanmaktadır.

Engelli vasıta alımlarında şartlar bu şekildedir;

  1. Normal kıymeti 100 bin TL olan araca yapılan ÖTV tutuları ila beraber araca ödenecek tutar 150 bin TL olmaktadır.
  2. 150 bin TL üzerinden %18 KDV yapılan aracın fiyatı 150 bin + 27 = 177 bin aracın KDV ilave edilmiş tutarı olmaktadır.
  3. 177 bin TL tutar araca bütün vergilerin eklenmesi ila ortaya gelen son tutarıdır.
  4. Bu kıymet üzerinden ÖTV indirimi ila alınan engelli aracına 59 bin TL iskonto uygulanmaktadır.
    Engelli Araç Alımı Hesaplama
  5. Engelli vasıta ÖTV indirimi hesaplamaları satın alınacak olan aracın tutarına ve sahip olduğu motorun gücüne göre farklılık göstermiştir. Engelli vasıta alım hesaplamalarında muvaffakiyet kazanmak amacıyla %90 ve üstünde mani raporuna sahip olunması lazım olur. ÖTV indiriminden faydalanmak amacıyla şayet %40 ve üzeri oranında engelli raporu sahibi olunması lazım olur.

ÖTV İndirimi Hangi Araçlar İçin Geçerli

ÖTV muvaffakiyet ve indirimi uygulanabilen vasıtalar yönetmelikte belli olan araçlardır. ÖTV indiriminin geçerli olduğu araçların özellikleri şunlardır;

Engelli raporu ila alınan vasıta min. 5 sene kullanılması gerekiyor. 5 sene içerisinde 2. Bir vasıta alınırsa, ÖTV indiriminden yararlanamazsınız.
Engelli raporu ila vasıta alacaklar, yalnızca sıfır KM vasıta alabileceklerdir. 2. El vasıta almak isteyenlere her hangi bir iskonto uygulanmayacaktır.
Belirtilen motor gücünün üstünde güce sahip araçlarda ve ikinci el araçlarda mani sahibi kişilere ÖTV indirimi programı yapılmaz.

%90 Engelli Raporu Olan Nasıl Araç Alabilir ?%90 engelli raporu ila vasıta almak isteyenler, ÖTV kanunun 7. Maddesini öneme almaları gerekiyor. %90 engelli raporuna sahip bireylerin, ÖTV ödemeden vasıta almalarına imkan tanıyor. %90 engelli raporu ila vasıta alabilmeniz amacıyla gereken şartlar şöyledir;

%90 ve üzeri engelli olduğuna dair sıhhat raporu bulunmalı.
Bu vasıtalar, ağır engelli sınıfında tespit edilen bireylerin birinci dereceden üçüncü dereceye kadar olan yakınları ya dahi profesyonel şoförlerce kullanılabileceğinden ehliyet koşulu aranmaz.
Araç alım sırasında, trafik tescil işlemleri yapılırken vasıta sahibinin yakını ya dahi şoföründe kayıt edilmesi gerekiyor. Tüm bu iş akdi sürecinin noter yönünden düzenlenmesi gerekiyor.
Bu araçlarda engelli bireylerin tüketimi amacıyla hususi bir mekanizma olmadığından, sürücüde aracın mensubu olduğu sınıfın ehliyetinin olması yeterli.

Engelli Rapor Oranı % 40 ila Araç Satın Alma İşlemleri

Engelli Rapor Oranı %40 ila Araç Satın Alma İşlemleri, Engelli olarak tanımladığımız bireyler, doğum evvel ya dahi sonrasında türlü nedenlerden ötürü, bedensel yahut zihinsel olarak yeteneklerinde belli ölçüde işlevlerini yerine getirememesi olarak tanımlayabiliriz. Örnek verecek olursak günlük olarak lüzumlu gereksinimlerini yardım almadan karşılayamayan bireylerdir.

Devletimiz Sosyal bir devlet olmanın gereksinimlerinden yola çıkarak engelli vatandaşlarımız amacıyla türlü alanlarda uyguladığı çalışmalar ila engelli vatandaşlarımızın kendilerini noksan hissetmemeleri amacıyla pekçok çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan yalnızca bir tanesi şayet engelli vatandaşlarımız amacıyla vasıta alımında lüzumlu kolaylıkları sağlamaktır. Peki vasıta alımında devletimizin sağladığı basitlikler nelerdir? Tüm içeriklere yazımızdan ulaşmanız mümkündür.

Engelli Rapor Oranı % 40 ila Araç Satın Alma İşlemleri, Sosyal bir devlet olarak engelli vatandaşlarımızın vasıta almalarında basitlik sağlamak amacıyla engelli oranlarına göre ÖTV indirimine gidilmektedir. % 40 Engelli raporu tespit edilen bir vatandaşımızın vasıta alması amacıyla gereken nedenler alçakta yer almaktadır.

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden aldıkları ve oranı en az % 40 olarak belirtilen Engelli Raporu, ayrıyeten rapor içerisinde H sınıfı ehliyet ila vasıta kullanabilir ya dahi mani haline elverişli kod numaralı ehliyet alınmalı, hususi tertibatlı vasıta kullanabilir ibareleri bulunmak zorundadır.
Gerekli bütün şartlar sağlandığı takdirde ÖTV indiriminden faydalanmak amacıyla engelli kişi, engelli vatandaşlar amacıyla düzenlenen kurs ve sınavları geçmek zorundadır.
Engelli vatandaşlarımız kendileri amacıyla hazırlanan kurs ve sınavları geçerek H sınıfı ehliyet almak zorundadır.
Engelli yurttaşların, trafik tescil işlemleri sırasında aldığı engelli raporu ve H sınıfı ehliyeti kayıtlanarak kendine vasıta satın almada ÖTV muafiyeti uygulanmaktadır.

Engelli Raporu İle Alınan Aracın Satış İşlemi Nasıl Gerçekleşir?
Engelli Raporu İle Alınan Aracın Satış İşlemi Nasıl Gerçekleşir? Engelli raporu ila alınan araçların satışı konusu ile ilgili birtakım prosedürlere uyulmak zorundadır. Engelli vatandaşlara basitlik sağlamak namına satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi dört değişik süreçten ortaya gelmektedir.

Belirtilen süreçler alttaki gibi olmaktadır.

Engelli Raporu ila Alınmış Bir Aracın, Başka Bir Engelli Şahsa Satılması
Engelli Raporu ila Alınmış Bir Aracın, Engelsiz Bir Kişiye Satılması
Engelli Raporu ila Alınmış Bir Aracın, Diplomatik Kurum ya dahi Şahıslara Satılması
Engelli Raporu ila Alınmış Bir Aracın, Yabancı Uyruklu Bir Kişiye ya dahi Şirkete Satılması
Engelli raporu ila alınan vasıta, engelli kişinin tüketimi amacıyla hazırlanmış ve ÖTV indiriminden faydalanarak satın alınmıştır. ÖTV indiriminden faydalanarak satın alınan bir vasıta normal şartlarda 5 sene gibi bir vakit zarfında satılmaması gerekmektedir. Eğer 5 sene geçmeden satım gerçekleşirse, ÖTV siz alınan aracın ÖTV miktarının ödenmesi gerekmektedir. Fakat aracın satışı 5 sene atlattıktan sonra yapılırsa rastgele bir ÖTV ödemesi gerekmemektedir.

Aracı 5 sene geçmeden ÖTV ödemesiz satmanın tek yolu şayet başka bir ÖTV indiriminden faydalanacak şahısa satmaktır. Bu gibi satışlarda dahi 5 sene geçip gitmesini beklemenize lüzum yoktur. Fakat aracı satan kişi amacıyla gene bu türlü bir istisnai hak ila vasıta almak amacıyla 5 senesi doldurması gerekmektedir.

Engelli raporu ila ÖTV indiriminden faydalanarak alınmış aracın engelli olmayan bir vatandaşa satılması işleminin gerçekleşmesi amacıyla gene 5 sene geçmesi gerekmektedir. Aksi halde vasıta alınırken faydalanılan ÖTV İndiriminin ödenmesi gerekmektedir. Engelli raporu ila alınan aracın, normal vatandaşa satışı noter ila gerçekleştirilerek işe başlanır. Ardından engelli amacıyla rastgele bir tesisat ve tadilat var şayet bütün bu işlemler düzeltilir. Araçta rastgele bir hususi tesisat ve prosedür yok şayet noter satışı ila prosedür sonlandırılır.

Engelli raporu ila alınan aracın, Diplomatik kurum ya dahi kişilere satılma prosedürü gene noter ila gerçekleştirilmektedir. Noter satışı gerçekleşen aracın motorlu vasıta trafik evrak ücretinin ödenmesinin beraberinde Dışişleri Bakanlığı’ndan takrir belgesi alınarak bu belgenin trafik tescil kuruluna ibrazı gerekmektedir.

Engelli indiriminden faydalanarak, engelli raporu ila alınan aracın ecnebi uyruklu kişi ya dahi şirketlere satışı gene noter üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aracın satım işlemlerinden sonra, aracın kime ilişkin olduğunu belirtmek namına trafik tescil kurumundan, vasıta namına düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Engelli Raporu İle Alınan Araç İçin Ayrıcalıklar ve İstisnalar Nelerdir?

ngelli Raporu İle Alınan Araç İçin Ayrıcalıklar ve İstisnalar Nelerdir? Engelli raporu ila alınan araçlarda birtakım hallerde ayrıcalıklar bulunurken, birtakım hallerde istisnalarda sahip olunan olmaktadır.

Bu ayrıcalıklar ve istisnalar sırası ila alttaki gibi olmaktadır.
Belediyelere ilişkin İSPARK gibi alanlar ücretsizdir.
Engelli raporu ila alınan vasıtalar ödünç olarak verilemez.
Alışveriş merkezleri gibi alanlarda bedava hususi park alanları mevcuttur.
Engelli raporu ila ÖTV indiriminden faydalanarak alınan aracı 5 sene geçmeden satışı halinde, alınan ÖTV indiriminin ödenmesi gerekmektedir. 5 Yıl atlattıktan sonra ÖTV ödemesi gerekmeden satışı yapılabilmektedir.
Engelli Raporu İle Alınan Araç amacıyla Satış Süresi Ne Kadardır?
Engelli Raporu İle Alınan Araç amacıyla Satış Süresi Ne Kadardır? Engelli raporu ila sağlanan ayrıcalıklar ila alınan vasıta ama bakanlar kurulu yönünden tespit edilen yasalar dahilinde satım prosedürü gerçekleştirilebilmektedir. Engelli raporu ila alınan vasıta, bir başka engelli vatandaşa satışı amacıyla rastgele bir vakit bekleme vakası bundan sonra kalkmış bulunuyor. Belirli bir vakit bekleme koşulu olmadan satım prosedürü yalnızca engelli vatandaşlar arası alım ve satımı amacıyla geçerli olmaktadır.

Ancak engelli raporu aracılığı ila alınan aracın normal bir vatandaşa satılması aracın trafiğe çıkış tarihinden itibaren 10 sene gibi bir vakit zarfı gerekmektedir. Fakat aracın gümrük vergisi ödendiği takdirde engelli amacıyla alınan vasıta normal bir vatandaşa satışı gerçekleşebiliyor.

Engelli Bireyin Vefatı ve Araç Satış İşlemi

Engelli Bireyin Vefatı ve Araç Satış İşlemi, Engelli raporu ila ÖTV indiriminden faydalanarak alınan aracın sahibinin bir vakit sonra ölüm etmesi halinde dahi aracın satışı amacıyla belli prosedürler gerekmektedir. Araç sahibinin ölüm etmesinin sonrasında, aracın trafiğe çıkışından itibaren 5 sene geçmesi gerekmektedir. Aksi halinde bu vakit beklemeden satışı gerçekleşirse gümrük vergilerinin ödenmesi gerekmektedir.

%40 Engelli Birey H Sınıfı Ehliyet Nasıl Alır?

% 40 Engelli Birey H Sınıfı Ehliyet Nasıl Alır? H sınıfı olarak tespit edilen ehliyet modeli yalnızca engelli yurttaşların alabileceği bir ehliyet türü olmaktadır. H sınıfı ehliyet araba içerisinde motosiklet içerisinde sınıf tıpkı olmaktadır. Engelli yurttaş ehliyet almak istediğinde ilk olarak engellilik oranını gösteren evrakı ibraz etmek zorundadır.

Engelli vatandaşın aldığı engelli raporda, ehliyet almak amacıyla engelinin bulunmadığının vurgulanması gerekmektedir. Engelli bireyler, başka şoför adayları gibi tıpkı sürede tıpkı sınavlara tabi tutularak, engelli bireyler yazılı sınavı dahi atlattıktan sonra hususi vasıtayla direksiyon sınavına girmektedirler.

Daha eskiden rastgele bir engeli bulunmayan ve ehliyeti tespit edilen ve daha sonradan geçirdiği kaza neticesi kendisinde mani meydana gelen vatandaşlarımız şayet yazılı imtihan olmadan, hususi donanımlı araçlarla H sınıfı ehliyet direksiyon sınavına girebilirler. Gereken başarıyı sağladıkları takdirde H sınıfı ehliyetlerini alabilirler.


Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı
Kapalı