Engelli Raporu Nedir? Engelli Raporu Almak İçin Hangi Aşamalardan Geçmek Gerekir?

8 dakikada okuyabilirsiniz


Engelli Raporu Nedir? Nasıl Alınır?
Engelli raporu nedir?Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli raporu engelli bireylerin ve ona bakmakla yükümlü olan kişilerin devlet ve birtakım kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan haklardan faydalanmak amacıyla aldıkları bir belgedir. Geçtiğimiz yıl itibariyle engelli raporu alabilmek için engellilik durumunu ve oranını belirleyen yönetmelikte bir takım değişiklikler yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan bu yönetmelikte engelli raporu alabilmek için koşullar genişletilmiştir. Bakanlığın raporu alabilmek için yaptığı bu değişikliğin esas amacı; engelli bireyin engel oranının yetkilendirilmiş sağlık kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmesi, derecelendirilmesi ve değerlendirilmesini daha kolay ve kısa bir süre içerisinde sağlamaktır.

Belirlenen sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen engelli raporu erişkinler için terör, kaza ve çeşitli travmalara bağlı bireylerin sağlık durumunu ortaya koyan bir takım koşulları kapsaması şartıyla verilmektedir. Erişkinler için tanımı 18 yaşını henüz doldurmamış bireylerin yeni çıkan yönetmelik kapsamından engelli raporu almak için yararlanamayacağı anlamına gelmektedir. Rapordan faydalanamayacak diğer kişiler ise sürekli iş göremezlik geliri elde eden, malulen emekli olup SGK kapsamında belirli bir aylık alan ve ölüm sigortasından faydalananlar olarak belirtilmiştir.

Engelli Raporu Alabilmek İçin Değişen Yönetmelikte Yer Alan Maddeler

Engelli raporunu almak için uğraşan bireylerin engel oranına ve varsa birden fazla engeli olanlar için faydalanılan hesaplama şekline Balthazard Formülü denilmektedir. Engelli birey demek tanım olarak fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal alanlarda toplumdaki diğer bireylerle aynı durumda olmayan ve yaşam alanında imkanları kısıtlı olan kişilere denilmektedir. Ayrıca yönetmelik engelli bireylerin çeşitler doku ve organ gibi bölümlerinin işlevlerini kontrol etmek amacıyla bir takım tıbbi konsültasyonların neticesinde ulusal ve uluslararası standartlar kullanılarak belirli derecelendirme ve sınıflandırmaları da içermektedir. Tüm bunlar yapıldıktan sonra engelli bireyin engellilik durumu değerlendirilir ve ikinci ve 3. basamak sağlık kurumlarından herhangi bir travma, yara ya da kaza sonucunda çeşitli kontroller yapılarak engelli raporu düzenlenir. Ayrıca engelli raporunun verilmesi için değişen yönetmelikte hastalıkların uluslararası sınıflandırılması olarak bilinen ICD kodu kullanılmaktadır. Bunun yanında bir takım konsültasyonlar, psikiyatrik kontroller yapıldıktan sonra bireyin normal hayatını idame ettirmede kısıtlılık varsa bu durum kısmi bağımlı engelli birey olarak adlandırılır. Bu kişiler için de yine ilgili sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yeterli derecede değerlendirme yapıldıktan sonra engelli raporu verilmektedir.

Engelli Bireylerin Durum Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Engelli raporu almak isteyen bireylerin gerekli durum değerlendirmeleri işlevsellik, yetiyitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırması sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Tüm çalışmalar sağlık kurumlarının çeşitli branşlarında görev yapan uzman hekimler tarafından bireyin sağlık yönünden engellilik oranı belirlenerek yapılmaktadır. Bu alanda iç hastalıkları uzmanı, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, genel cerrahi, nöroloji ve psikiyatri uzmanları çalışmaktadır. Gerektiği takdirde diğer bölümlerin uzman hekimleri de engelli raporu verilmesi konusunda davet edilir ve yeterli engel oranı varsa imza atılır.

Engelli Raporunu Almak İçin Yetkili Sağlık Kurum ve Kuruluşları Nelerdir?

Engelli bireylerin sosyal hayatta engelli haklarından faydalanmaları için almak zorunda oldukları engelli raporu uzmanlık alanına sahip ve hekimler tarafından daha önceden belirlenen sağlık kurum ve kuruluşları aracılığıyla verilmektedir. Bunun haricinde yetkisi bulunmayan kurum ve kuruluşlardan alınan sağlık raporları engelli bireyler tarafından hiçbir yerde kullanılamaz. Sağlık Bakanlığı’nın engelli bireylerin engelli raporunu alabilmeleri için hangi kurum ve kuruluşlara başvurması gerektiği internet sitesinden açık bir şekilde yazılıdır. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, devlet hastaneleri,üniversite hastaneleri ve üniversite hastanelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından 2020 yılı engelli raporu alımı hakkında gerekli yardımı alabilirsiniz. Öncelikli olarak belirlenen hastanelerden randevu aldıktan sonra uzmanlık alanlarına sahip hekimlerin muayenesinden geçmeniz gerekiyor. Hekimler uygun görürlerse engellilik oranınıza dair bilginin yer aldığı engelli raporunuzu çıkaracaktır.

Aşağıdaki linkte Türkiye içerisinde hangi kurumlardan engelli raporu için sağlık muayenesinden geçmeniz gerektiği hakkında bilgi alabilirsiniz.Linkteki listede engelli raporu veren hastanelerin listesi bulunmaktadır.

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36127,eskr-vermeye-yetkili-saglik-kuruluslari-listesi-17012020pdf.pdf?0

İlgili Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Düzenlenir?

Engelli sağlık kurulu raporunun verilmesi için birey veya bireyin vasisi olan kişi engelli durumunu belirten bir dilekçe hazırlayarak yetkili bir sağlık kuruluşuna başvurmak üzere hazırladığı dilekçeyi takdim eder. Dilekçe işleme alınarak ilgili sağlık kuruluşunun uzman hekimleri tarafından değerlendirilir. Akabinde bireyin engellilik oranını net bir şekilde ortaya çıkarabilmek için yapılması gereken tahliller,radyolojik tetkikler, bireyin doku veya organ kaybının yüzdesi ve hastalığının istediği kodları uzman hekimler tarafından düzenli bir şekilde muayene formuna yazılır. Ardından imza ve kaşe işlemleri gerçekleştirilir. Engelli bireyin muayene olması gereken uzmanlık branşı dilekçe verilen yetkili kurum ya da kuruluşta yer almıyorsa bu durumda Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve engelli raporunun alınabileceği diğer hastanelere konsültasyon verilir. Engelli birey bu konsültasyonu gerçekleştirdikten sonra diğer kurumda yapılan tüm işlemler muayene formuna eklenir. İşlemler tamamlandıktan sonra yetkililer tarafından bireyin engel grubu belirlenir ve raporda herhangi bir boş kısmın kalmaması gerekir. Tam bağımlı engelli birey ifadesi raporda yer alıyorsa bu durum ağır engellilik belirtisidir.

Gerekli konsültasyon ve muayene işlemleri tamamlandıktan sonra dilekçe verilen kurum tarafından rapor onaylanır ve rapor numarası verilir. Sisteme kaydedilen raporlarda rapor numarasının olmaması engelli raporunun geçersiz olduğunu gösterir. Kuruma bireysel başvurularda engelli bireye sonuç iki nüsha halinde verilir. Bir nüshası kurumda kalır. Diğeri ise bireye veya vasisine takdim edilir. Rapora ek olarak engelli bireyin çalışabilir durumu da mutlaka not edilir.

Engelli raporu açıklama kısmına engelli bireyin tekerlekli sandalye, sedye veya engelliliğine uygun özel araç kullanımı yazılmalıdır. Raporun içeriğinde engelli bireyin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafı yer almalıdır. Engelli bireyin ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru dilekçesini vermesinden en geç 30 gün içerisinde raporun tamamlanması gerekir.

Engelli Raporlarının Geçerlilik Süresi Nedir?

Engelli bireylerin yetkili kurum ya da kuruluşlara engelli oranlarının belirtilmesi ve engelli raporu alınması için verdikleri dilekçe sonrasında elde edilen raporun geçerlilik süresi sürekli veya süreli olarak raporda belirtilmelidir. Kişinin engelli halinin ilaç tedavisi, cerrahi tedavi veya bir takım rehabilitasyon tedavileri ile ilerleyen süreçte azalması veya tam olarak iyileşmesi ihtimalinde süreli rapor çıkarılır. Bunun haricinde ilerleyen süreçlerde bireyin engel durumunun stabil olması ya da uzman hekimler tarafından durumun değişmeyeceğinin anlaşılması üzerine sürekli rapor düzenlenir. Süreli olarak verilen engelli raporlarında raporda belirtilen sürenin bitmesine 6 aydan kısa bir süre kalması şartıyla eğer engelli birey talep ederse kurum tarafından rapor yenilenir. 18 yaşının altında olan bireyler 18 yaşını doldurdukları andan itibaren 3 ay içerisinde engellilik durumlarının tespiti için tekrar yetkili sağlık kurum ya da kuruluşlarına başvurmaları gerekir.

2020 Engelli Raporu Alınması İçin Başvuru Şartları

Engelli raporu nasıl alınır? Engelli bireylerin çeşitli haklardan faydalanması için almaları zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun başvuru şartları şu şekildedir;

  • Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olmak
  • %40 ve üzere engel oranına sahip olmak
  • Yetkili sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yönlendirilen konsültasyonların tam ve eksiksiz bir şekilde yapılması
  • 2020 engelli sağlık raporu alabilmek için engelli bireylerden istenen prosedürlerin tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve kurula teslim edilmesi
  • Zeka özürlü ya da 18 yaşından küçük olan engelli bireylerin engelli raporu alabilmeleri için vasislerinin muayene işlemleri ve rapor prosedürleri esnasında sürekli yanında olmaları

Engelli Raporunu Alabilmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelli bireylerin engelli sağlık kurulu raporunu alabilmeleri için dilekçelerinin yanında aşağıdaki belgeleri de mutlaka temin etmeleri gerekir. Belgeler şu şekildedir;

  • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
  • 5 adet biyometrik fotoğraf
  • Yetkili olan kurum ya da kuruluşlara sevk yoluyla başvurulduysa beraberinde resmi sevk belgesi
  • Engelli sağlık raporu başvuru formu

Not : Engelli raporu onaylandıktan sonra engelli raporu sorgulama işlemini bu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Kaynak :
www.onlinesorgula.gen.tr
www.ssk.biz.tr
www.memurlar.netBeğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Hoş Hoş
0
Hoş
Beğen Beğen
0
Beğen
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Komik Komik
0
Komik
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Korkunç Korkunç
0
Korkunç
Kötü Kötü
0
Kötü
İlginç İlginç
0
İlginç

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Görsel
Fotoğraf veya GIF