Sosyal Hak ve Yardımlar

Engelli Raporu Nedir? Engelli Raporu Almak İçin Hangi Aşamalardan Geçmek Gerekir?

Engelli Raporu Alabilmek İçin Değişen Yönetmelikte Yer Alan Maddeler! Engelli Bireylerin Durum Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? Engelli Raporunu Almak İçin Yetkili Sağlık Kurum ve Kuruluşları Nelerdir?

Engelli raporu almak engelli bireylerin ve ona bakmakla yükümlü olan kişilerin devlet ve birtakım kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan haklardan faydalanmak amacıyla aldıkları bir belgedir. Geçtiğimiz yıl itibariyle engelli raporu almak için engellilik durumunu ve oranını belirleyen yönetmelikte bir takım değişiklikler yaşanmıştır.

Engelli Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan bu yönetmelikte engelli raporu almak için koşullar genişletilmiştir. Bakanlığın raporu alabilmek için yaptığı bu değişikliğin esas amacı; engelli bireyin engel oranının yetkilendirilmiş sağlık kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmesi, derecelendirilmesi ve değerlendirilmesini daha kolay ve kısa bir süre içerisinde sağlamaktır.

Belirlenen sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen engelli raporu almak erişkinler için terör, kaza ve çeşitli travmalara bağlı bireylerin sağlık durumunu ortaya koyan bir takım koşulları kapsaması şartıyla verilmektedir.

Erişkinler Engelli Raporu Almak için tanımı 18 yaşını henüz doldurmamış bireylerin yeni çıkan yönetmelik kapsamından engelli raporu almak için yararlanamayacağı anlamına gelmektedir. Rapordan faydalanamayacak diğer kişiler ise sürekli iş göremezlik geliri elde eden, malulen emekli olup SGK kapsamında belirli bir aylık alan ve ölüm sigortasından faydalananlar olarak belirtilmiştir.

Engelli Raporu Alabilmek İçin Değişen Yönetmelikte Yer Alan Maddeler

Engelli raporunu almak için uğraşan bireylerin engel oranına ve varsa birden fazla engeli olanlar için faydalanılan hesaplama şekline Balthazard Formülü denilmektedir. Engelli birey demek tanım olarak fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal alanlarda toplumdaki diğer bireylerle aynı durumda olmayan ve yaşam alanında imkanları kısıtlı olan kişilere denilmektedir.

Ayrıca yönetmelik engelli bireylerin çeşitler doku ve organ gibi bölümlerinin işlevlerini kontrol etmek amacıyla bir takım tıbbi konsültasyonların neticesinde ulusal ve uluslararası standartlar kullanılarak belirli derecelendirme ve sınıflandırmaları da içermektedir.

Tüm bunlar yapıldıktan sonra engelli bireyin engellilik durumu değerlendirilir ve ikinci ve 3. basamak sağlık kurumlarından herhangi bir travma, yara ya da kaza sonucunda çeşitli kontroller yapılarak engelli raporu düzenlenir.

Ayrıca engelli raporunun verilmesi için değişen yönetmelikte hastalıkların uluslararası sınıflandırılması olarak bilinen ICD kodu kullanılmaktadır. Bunun yanında bir takım konsültasyonlar, psikiyatrik kontroller yapıldıktan sonra bireyin normal hayatını idame ettirmede kısıtlılık varsa bu durum kısmi bağımlı engelli birey olarak adlandırılır.

Bu kişiler için de yine ilgili sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yeterli derecede değerlendirme yapıldıktan sonra engelli raporu verilmektedir.

Engelli Bireylerin Durum Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Engelli raporu almak isteyen bireylerin gerekli durum değerlendirmeleri işlevsellik ve sağlığın uluslararası sınıflandırması sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Tüm çalışmalar sağlık kurumlarının çeşitli branşlarında görev yapan uzman hekimler tarafından bireyin sağlık yönünden engellilik oranı belirlenerek yapılmaktadır.

Bu alanda iç hastalıkları uzmanı, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, genel cerrahi, nöroloji ve psikiyatri uzmanları çalışmaktadır. Gerektiği takdirde diğer bölümlerin uzman hekimleri de engelli raporu verilmesi konusunda davet edilir ve yeterli engel oranı varsa imza atılır.

Engelli Raporunu Almak İçin Yetkili Sağlık Kurum ve Kuruluşları Nelerdir?

Engelli bireylerin sosyal hayatta engelli haklarından faydalanmaları için almak zorunda oldukları engelli raporu uzmanlık alanına sahip ve hekimler tarafından daha önceden belirlenen sağlık kurum ve kuruluşları aracılığıyla verilmektedir.

Bunun haricinde yetkisi bulunmayan kurum ve kuruluşlardan alınan sağlık raporları engelli bireyler tarafından hiçbir yerde kullanılamaz. Sağlık Bakanlığı’nın engelli bireylerin engelli raporunu alabilmeleri için hangi kurum ve kuruluşlara başvurması gerektiği internet sitesinden açık bir şekilde yazılıdır.

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve üniversite hastanelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından engelli raporu alımı hakkında gerekli yardımı alabilirsiniz.

Öncelikli olarak belirlenen hastanelerden randevu aldıktan sonra uzmanlık alanlarına sahip hekimlerin muayenesinden geçmeniz gerekiyor. Hekimler uygun görürlerse engellilik oranınıza dair bilginin yer aldığı engelli raporunuzu çıkaracaktır.

Aşağıdaki linkte Türkiye içerisinde hangi kurumlardan engelli raporu için sağlık muayenesinden geçmeniz gerektiği hakkında bilgi alabilirsiniz.Linkteki listede engelli raporu veren hastanelerin listesi bulunmaktadır.

İlgili Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Düzenlenir?

Engelli sağlık kurulu raporunun verilmesi için birey veya bireyin vasisi olan kişi engelli durumunu belirten bir dilekçe hazırlayarak yetkili bir sağlık kuruluşuna başvurmak üzere hazırladığı dilekçeyi takdim eder. Dilekçe işleme alınarak ilgili sağlık kuruluşunun uzman hekimleri tarafından değerlendirilir.

Akabinde bireyin engellilik oranını net bir şekilde ortaya çıkarabilmek için yapılması gereken tahliller, radyolojik tetkikler, bireyin doku veya organ kaybının yüzdesi ve hastalığının istediği kodları uzman hekimler tarafından düzenli bir şekilde muayene formuna yazılır.

Ardından imza ve kaşe işlemleri gerçekleştirilir. Engelli bireyin muayene olması gereken uzmanlık branşı dilekçe verilen yetkili kurum ya da kuruluşta yer almıyorsa bu durumda Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve engelli raporunun alınabileceği diğer hastanelere konsültasyon verilir.

Engelli birey bu konsültasyonu gerçekleştirdikten sonra diğer kurumda yapılan tüm işlemler muayene formuna eklenir. İşlemler tamamlandıktan sonra yetkililer tarafından bireyin engel grubu belirlenir ve raporda herhangi bir boş kısmın kalmaması gerekir. Tam bağımlı engelli birey ifadesi raporda yer alıyorsa bu durum ağır engellilik belirtisidir.

Gerekli konsültasyon ve muayene işlemleri tamamlandıktan sonra dilekçe verilen kurum tarafından rapor onaylanır ve rapor numarası verilir. Sisteme kaydedilen raporlarda rapor numarasının olmaması engelli raporunun geçersiz olduğunu gösterir.

Kuruma bireysel başvurularda engelli bireye sonuç iki nüsha halinde verilir. Bir nüshası kurumda kalır. Diğeri ise bireye veya vasisine takdim edilir. Rapora ek olarak engelli bireyin çalışabilir durumu da mutlaka not edilir.

Engelli raporu açıklama kısmına engelli bireyin tekerlekli sandalye, sedye veya engelliliğine uygun özel araç kullanımı yazılmalıdır. Raporun içeriğinde engelli bireyin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafı yer almalıdır. Engelli bireyin ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru dilekçesini vermesinden en geç 30 gün içerisinde raporun tamamlanması gerekir.

Engelli Raporlarının Geçerlilik Süresi Nedir?

Engelli bireylerin yetkili kurum ya da kuruluşlara engelli oranlarının belirtilmesi ve engelli raporu alınması için verdikleri dilekçe sonrasında elde edilen raporun geçerlilik süresi sürekli veya süreli olarak raporda belirtilmelidir.

Kişinin engelli halinin ilaç tedavisi, cerrahi tedavi veya bir takım rehabilitasyon tedavileri ile ilerleyen süreçte azalması veya tam olarak iyileşmesi ihtimalinde süreli rapor çıkarılır. Bunun haricinde ilerleyen süreçlerde bireyin engel durumunun stabil olması ya da uzman hekimler tarafından durumun değişmeyeceğinin anlaşılması üzerine sürekli rapor düzenlenir.

Süreli olarak verilen engelli raporlarında raporda belirtilen sürenin bitmesine 6 aydan kısa bir süre kalması şartıyla eğer engelli birey talep ederse kurum tarafından rapor yenilenir. 18 yaşının altında olan bireyler 18 yaşını doldurdukları andan itibaren 3 ay içerisinde engellilik durumlarının tespiti için tekrar yetkili sağlık kurum ya da kuruluşlarına başvurmaları gerekir.

2020 Engelli Raporu Alınması İçin Başvuru Şartları

Engelli raporu nasıl alınır? Engelli bireylerin çeşitli haklardan faydalanması için almaları zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun başvuru şartları şu şekildedir;

 • Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olmak
 • %40 ve üzere engel oranına sahip olmak
 • Yetkili sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yönlendirilen konsültasyonların tam ve eksiksiz bir şekilde yapılması
 • 2020 engelli sağlık raporu alabilmek için engelli bireylerden istenen prosedürlerin tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve kurula teslim edilmesi
 • Zeka özürlü ya da 18 yaşından küçük olan engelli bireylerin engelli raporu alabilmeleri için vasislerinin muayene işlemleri ve rapor prosedürleri esnasında sürekli yanında olmaları

Engelli Raporunu Alabilmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelli bireylerin engelli sağlık kurulu raporunu alabilmeleri için dilekçelerinin yanında aşağıdaki belgeleri de mutlaka temin etmeleri gerekir. Belgeler şu şekildedir;

 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
 • 5 adet biyometrik fotoğraf
 • Yetkili olan kurum ya da kuruluşlara sevk yoluyla başvurulduysa beraberinde resmi sevk belgesi
 • Engelli sağlık raporu başvuru formu

Not : Engelli raporu onaylandıktan sonra engelli raporu sorgulama işlemini bu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Güncel haberler için bizi takipte kalın. news.google.com


makale içeriği alt bilgi

21 Yorum

 1. engelli raporuyla alakalı hiç bir bilgim yomtu ama çok önemli bir şeymiş gerçekten aydınlandım. elinize sağlık

 2. Bir akrabam engelli ve engelli raporu almak istiyorlardaı ama hiç bir bilgileri yoktu.Bende araştırayın dedim ve bu siteyi buldum site gerçekten mükemmel neredeyse tüm bilgileri vermiş engelli raporu ile ilgili teşekkkürler

 3. Engelli raporunun yüzdesini veren memurlara doktorlara bir sorum olacak 10 sene yatalak olan biri maaş alamıyor da nasıl gezen konuşan bedensel engeli olmayan biri maaş alabiliyor acaba merak ediyorum sadece yatalak olan eşimin ablası vefat etti bu arada.

 4. Engelli raporu almakta zorluk çeken kardeşlerimiz ve aileleri için güzel bir bilgilendirme yapıldığını düşünüyorum. İnşAllah engelli raporu alma konusunda zorluk çekmeden destek görebilirler.

 5. 18 yaş altındaki kişilere engelli raporunun verilmeme sebebi nedir?
  Sizcede bu haksızlık degi mi..
  Yazıyı hazırlayanların eline sağlık

 6. engelli raporu alamayan bir arkadaşım var buraya yönlendirdim umarım bu konular yardımcı olacaktır

 7. Arkadaşımın kardeşi engelli fakat hala engelli raporu yok bende bu işin peşine düştüm ve araştırmaya başladım.Bu araştırmamda bu site bana bu konu daha çok olmak üzere çok yardımcı oldu teşkkürler

 8. Engelli raporu konusunda merak ettiğim herşeyi bu yazı sayesinde kavradım diyebilirim. Çok yararlı bir yazı olmuş. Emeğinize sağlık teşekkürler.

 9. Sitenizde engelli kardeşlerimiz için çok güzel rehberler hazırlıyorsunuz. Tebrik ederim. Bu engelli raporu alınması ile ilgili yazı çok bilgilendirici ayrıca. Teşekkürler..

 10. sitenizde o kadar çok bilgi edinebiliyorum ki engelli raporu hakkında bilgim hiç yoktu sayenizde okudum bilgilendim çok teşekkür ederim

 11. Engelliler için çok iyi makeleler paylaşıyorsunuz, engelli raporu nasıl alındığına dair detaylı bilgiler için teşekkürler.

 12. Engeli raporu ile ilgili çok açıklayıcı ve güzel bir yazı olmuş. Gerçekten çok tenrik ederim engelli kardeşlerimize yardımınız için.

 13. Merhaba. Engelliler dostu sitesinde bulunan engelli raporu nedir ve engelli raporu almak ve aşamaları nelerdir yazısı sayesinde yakın bir akrabaya yardımcı oldu. Bu bilgiler doğrultusunda çabucak engelli raporu çıkardı. Engelliler dostu sitesine çok teşekkürler.

 14. Engelli raporuyla ilgili bayağı bir bilgi var. 18 yaşın altına rapor verilmediğini yeni öğrendim

 15. Çok faydalı bir yazı olmuş. Alo 183 ün sosyal destek numarası olduğunu burdan öğrendim

 16. Engelli Raporu olarak güzel detayla ilgi bir yazı olmuş aydınlatmada insanları faydalamasında yararlı oluyor tebrik ederim.

 17. engelli raporu almak için bir.çok site gezdim. Tüm konular için geniş açıklama yapmışsınız teşekkür ederim.

 18. Abim duyma ve konuşma engelli raporunun yenilenmesi gerekiyormuş hep babam yaptırıyordu bu sene bana kaldı hiç bilgim yoktu yazınız çok yardımcı oldu teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu