saglık kurulu rapor itiraz

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edilir

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?

Engel durumunun tespit edildiği raporda beklenenden düşük bir sonuç çıkmışsa engelli sağlık kurulu raporuna itiraz ile düzeltilmesi sağlanabilir. Bu rapor bir resmi evraktır ve üzerinde değişiklik yapılması sadece itiraz süreci sonucunda başvurucunun haklı bulunması ile mümkündür. İl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği yetkili hastane tarafından raporda değişiklik yapılabilecektir. 

İtiraz Sebepleri Nelerdir?

Engelli kişiler Sağlık Bakanlığının belirlediği tam teşekküllü devlet hastanelerinde gerekli muayeneleri yaptırdıktan sonra kurula girecektir. Kurul görüşmesi sonucunda başvurucunun engel oranının belirlendiği rapor düzenlenecektir. Bu raporda en az yüzde 40 engeli olan kişiler engellilere ilişkin haklardan yararlanabilecektir.

Ancak bazen engelli raporlarında engel oranı beklenen ya da hissedilenden daha düşük çıkabiliyor. Bu durum bir maddi hatadan da kaynaklanıyor olabilir. Bazen de engelli haklarından yararlanmak için gerekli olan yüzde 40’a çok yakın rakamlar çıkabiliyor ve kıl payı hak kaybı yaşanabiliyor. 

Engelli vatandaşlar bu durumda da itiraz ederek raporda yanılma payı olup olmadığını görmek isteyebiliyor. Özellikle kurul raporunun yenilenmesi esnasında yeniden rapor alamayan kişi ciddi hak kayıplarına yaşamaktadır. Engel durumunun artması ya da azalması için itiraz yapılması mümkündür.

saglık kurul raporu

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz sebepleri şunlardır :

  • Kişiye sürekli engel raporu verilmiş ancak zaman içinde engel durumu değişmişse,
  • Ağrı engelli olduğu engel oranı ile sabit olan kişinin raporunda ağır engelli ibaresinin yer alması gerekirken maddi hata sonucu ibarenin yer almaması,
  • Engel oranına göre ağır engelli olmayan kişi için ağır engelli ibaresinin yer alması,
  • İş başvurusu için alınan raporda “çalışabilir” ibaresi yer almıyorsa itiraz edilebilecektir. 
  • Vakıflar genel müdürlüğü Mart 2013 öncesi raporlara riayet etmemektedir. Rapor bu tarihten eskiyse yeni rapor almak için itiraz edilmelidir. 
  • Raporun süreli ya da süresiz olduğunun belirtilmemesi, yanlış belirtilmesi halinde itiraz edilebilir.
  • Süreli raporlarda raporun ne kadar süre ile geçerli olduğunun belirtilmemesi halinde itiraz edilecektir. 

 

 • İtiraz Süresi

 

 • Engelli sağlık kurulu raporlarına itiraz her zaman itiraz mümkündür. Süresiz raporlarda bir süre söz konusu değilken, süreli raporlarda süre dolduktan sonra itiraz kabul edilmez. Bunun dışında bir süre kıstası yoktur. Engellilerin hak kaybına uğramaması, engelli raporlarının genellikle süresiz olması gibi nedenlerle süre aranmamaktadır. Yani sonuç olarak engelli raporuna itiraz süresi yoktur, itiraz her zaman yapılabilir. 

 

saglık kurulu rapor itiraz

Nasıl İtiraz Edilir?

Engelli raporuna itiraz etmek için şu süreci takip edebilirsiniz:

 1. Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz başvuruları engelli bireyin bulunduğu il sağlık müdürlüğüne yapılacaktır. 
 2. Başvuru esnasında engelli raporuna itiraz dilekçesi verilerek doldurulması istenecektir. Bu dilekçede itiraz eden kişinin; ad soyad bilgileri, TC kimlik numarası, imza, ikametgah adresi ve itiraz nedenleri mutlaka bulunmalıdır. 
 3. Doldurulan dilekçe müdürlüğe teslim edilerek süreç başlatılır. 
 4. Sağlık müdürlüğü tarafından engelli raporu alınması için Sağlık Bakanlığının belirlediği ancak daha öncekinden farklı bir hastaneye yönlendirme yapılır. 
 5. Engelli kişi bu hastaneye giderek tüm muayeneleri baştan olur ve yeniden kurula girer. İlk rapordan bağımsız olarak bir rapor düzenlenir. 
 6. Eğer iki rapor sonucu da aynıysa başvuru reddedilir. Yeni bir itiraz yapma hakkı yoktur. Rapor kesinleşir ve resmi belge olarak kullanılır. 
 7. Ancak sonuçlar farklı çıkmışsa itiraz kabul edilir. Ancak ortada 2 farklı rapor vardır. İkinci rapor ilkini etkisiz hale getirmeyecektir.
 8. Bu sefer kişi hakem hastaneye gönderilir. Hakem hastane de tüm süreci baştan işletecektir ve tetkik sonuçlarına bakarak hangi raporun doğru olduğuna karar verecektir. Bu hastanenin verdiği karar geçerli olacaktır. 

Askeri hastanelerden alınan engelli raporları için de aynı süreç takip edilecektir. Askeri hastaneler kapatıldığı için kişiler ikinci rapor yeniden askeri hastaneye gönderilemeyecektir. Diğer hastanelerden rapor alınacaktır. 

Bir kişinin geçerli bir sağlık kurulu raporu varken yeni rapor alamayacaktır. Elindeki rapordan herhangi bir memnuniyetsizliği varsa itiraz etmesi gerekir. 

 

saglık kurulu rapor itiraz

Gelir Dairesine İntikal Eden Rapora İtiraz Edilir mi?

Belirli bir engel oranına sahip olan vatandaşlara gelir dairesi tarafından bazı hizmetler sağlandığı için engelli sağlık kurulu raporları buraya da verilmektedir. Ancak engelli raporu bu hizmetlerden yararlanmak için geçerli orana sahip değilse itiraz mümkündür. Engelli raporu başka bir hastaneye gönderilir ve yeniden değerlendirme yapılır. 

Birden Fazla Engelli Raporunun Varlığına İtiraz

Engelli raporu sadece bir tane olmalıdır. Eğer birden fazla rapor varsa ve engel oranları farklı ise çelişki yaratacaktır. Özellikle süreli raporlarda bu durum yaşanabilmektedir. Geçerliliği devam eden birden fazla raporun varlığı halinde İl Sağlık Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Raporlar hakem hastaneye gönderilir. Raporları ve engelliyi inceleyen hastane karar verecektir. 

Hakem hastane engelli raporlarına itiraz sürecindeki son mercidir. Bu hastanenin kararı kesindir ve başka bir itiraz yolu yoktur. 

Vatandaşlar geçerli engelli raporlarını öğrenmek için e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirler. E-devlet engelli raporu sorgulamak için öncelikle TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır. Ana ekranda arama butonuna “engelli raporu” yazarak yapılan arama sonucu mevcut rapor gösterilecektir. 

 

Check Also

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Ederim?

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Ederim?

Engelli sağlık raporuna itiraz etmek bireysel olarak yapılabilmektedir. Sağlık heyeti tarafından verilen engelli raporunun yetersiz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir