Sosyal Hak ve Yardımlar

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna: Nasıl İtiraz Edilir?

Engelli Sağlık Raporu İtiraz Sebepleri Nelerdir? Engelli Sağlık Raporuna Nasıl İtiraz Edilir? Gelir Dairesine İntikal Eden Rapora İtiraz Edilir mi? Engelli Sağlık Kurulu Raporu İtiraz Nereden Yapılır?

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Sebepleri Nelerdir? Engelli Sağlık Raporuna Nasıl İtiraz Edilir? Gelir Dairesine İntikal Eden Rapora İtiraz Edilir mi? Engelli Sağlık Kurulu Raporu İtiraz Nereden Yapılır?

Engel durumunun tespit edildiği raporda beklenenden düşük bir sonuç çıkmışsa engelli sağlık kurulu raporuna itiraz ile düzeltilmesi sağlanabilir. Bu rapor bir resmi evraktır ve üzerinde değişiklik yapılması sadece itiraz süreci sonucunda başvurucunun haklı bulunması ile mümkündür. İl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği yetkili hastane tarafından raporda değişiklik yapılabilecektir. 

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Sebepleri Nelerdir?

Engelli kişiler Sağlık Bakanlığının belirlediği tam teşekküllü devlet hastanelerinde gerekli muayeneleri yaptırdıktan sonra kurula girecektir. Kurul görüşmesi sonucunda başvurucunun engel oranının belirlendiği rapor düzenlenecektir. Bu raporda en az yüzde 40 engeli olan kişiler engellilere ilişkin haklardan yararlanabilecektir.

Ancak bazen engelli raporlarında engel oranı beklenen ya da hissedilenden daha düşük çıkabiliyor. Bu durum bir maddi hatadan da kaynaklanıyor olabilir. Bazen de engelli haklarından yararlanmak için gerekli olan yüzde 40’a çok yakın rakamlar çıkabiliyor ve kıl payı hak kaybı yaşanabiliyor. 

Engelli vatandaşlar bu durumda da itiraz ederek raporda yanılma payı olup olmadığını görmek isteyebiliyor. Özellikle kurul raporunun yenilenmesi esnasında yeniden rapor alamayan kişi ciddi hak kayıplarına yaşamaktadır. Engel durumunun artması ya da azalması için itiraz yapılması mümkündür.

saglık kurul raporu

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz sebepleri şunlardır :

  • Kişiye sürekli engel raporu verilmiş ancak zaman içinde engel durumu değişmişse,
  • Ağrı engelli olduğu engel oranı ile sabit olan kişinin raporunda ağır engelli ibaresinin yer alması gerekirken maddi hata sonucu ibarenin yer almaması,
  • Engel oranına göre ağır engelli olmayan kişi için ağır engelli ibaresinin yer alması,
  • İş başvurusu için alınan raporda “çalışabilir” ibaresi yer almıyorsa itiraz edilebilecektir. 
  • Vakıflar genel müdürlüğü Mart 2013 öncesi raporlara riayet etmemektedir. Rapor bu tarihten eskiyse yeni rapor almak için itiraz edilmelidir. 
  • Raporun süreli ya da süresiz olduğunun belirtilmemesi, yanlış belirtilmesi halinde itiraz edilebilir.
  • Süreli raporlarda raporun ne kadar süre ile geçerli olduğunun belirtilmemesi halinde itiraz edilecektir. 

 

 • İtiraz Süresi

 

 • Engelli sağlık kurulu raporlarına itiraz her zaman itiraz mümkündür. Süresiz raporlarda bir süre söz konusu değilken, süreli raporlarda süre dolduktan sonra itiraz kabul edilmez. Bunun dışında bir süre kıstası yoktur. Engellilerin hak kaybına uğramaması, engelli raporlarının genellikle süresiz olması gibi nedenlerle süre aranmamaktadır. Yani sonuç olarak engelli raporuna itiraz süresi yoktur, itiraz her zaman yapılabilir. 

Engelli Sağlık Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?

Engelli raporuna itiraz etmek için şu süreci takip edebilirsiniz:

 1. Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz başvuruları engelli bireyin bulunduğu il sağlık müdürlüğüne yapılacaktır. 
 2. Başvuru esnasında engelli raporuna itiraz dilekçesi verilerek doldurulması istenecektir. Bu dilekçede itiraz eden kişinin; ad soyad bilgileri, TC kimlik numarası, imza, ikametgah adresi ve itiraz nedenleri mutlaka bulunmalıdır. 
 3. Doldurulan dilekçe müdürlüğe teslim edilerek süreç başlatılır. 
 4. Sağlık müdürlüğü tarafından engelli raporu alınması için Sağlık Bakanlığının belirlediği ancak daha öncekinden farklı bir hastaneye yönlendirme yapılır. 
 5. Engelli kişi bu hastaneye giderek tüm muayeneleri baştan olur ve yeniden kurula girer. İlk rapordan bağımsız olarak bir rapor düzenlenir. 
 6. Eğer iki rapor sonucu da aynıysa başvuru reddedilir. Yeni bir itiraz yapma hakkı yoktur. Rapor kesinleşir ve resmi belge olarak kullanılır. 
 7. Ancak sonuçlar farklı çıkmışsa itiraz kabul edilir. Ancak ortada 2 farklı rapor vardır. İkinci rapor ilkini etkisiz hale getirmeyecektir.
 8. Bu sefer kişi hakem hastaneye gönderilir. Hakem hastane de tüm süreci baştan işletecektir ve tetkik sonuçlarına bakarak hangi raporun doğru olduğuna karar verecektir. Bu hastanenin verdiği karar geçerli olacaktır. 

Askeri hastanelerden alınan engelli raporları için de aynı süreç takip edilecektir. Askeri hastaneler kapatıldığı için kişiler ikinci rapor yeniden askeri hastaneye gönderilemeyecektir. Diğer hastanelerden rapor alınacaktır. 

Bir kişinin geçerli bir sağlık kurulu raporu varken yeni rapor alamayacaktır. Elindeki rapordan herhangi bir memnuniyetsizliği varsa itiraz etmesi gerekir. 

 

saglık kurulu rapor itiraz

Gelir Dairesine İntikal Eden Rapora İtiraz Edilir mi?

Belirli bir engel oranına sahip olan vatandaşlara gelir dairesi tarafından bazı hizmetler sağlandığı için engelli sağlık kurulu raporları buraya da verilmektedir. Ancak engelli raporu bu hizmetlerden yararlanmak için geçerli orana sahip değilse itiraz mümkündür. Engelli raporu başka bir hastaneye gönderilir ve yeniden değerlendirme yapılır. 

Birden Fazla Engelli Raporunun Varlığına İtiraz

Engelli raporu sadece bir tane olmalıdır. Eğer birden fazla rapor varsa ve engel oranları farklı ise çelişki yaratacaktır. Özellikle süreli raporlarda bu durum yaşanabilmektedir. Geçerliliği devam eden birden fazla raporun varlığı halinde İl Sağlık Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Raporlar hakem hastaneye gönderilir. Raporları ve engelliyi inceleyen hastane karar verecektir. 

Hakem hastane engelli sağlık kurulu raporuna itiraz sürecindeki son mercidir. Bu hastanenin kararı kesindir ve başka bir itiraz yolu yoktur. 

Vatandaşlar geçerli engelli raporlarını öğrenmek için e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirler. E-devlet engelli raporu sorgulamak için öncelikle TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır. Ana ekranda arama butonuna “engelli raporu” yazarak yapılan arama sonucu mevcut rapor gösterilecektir. 

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz süreci; öncesinde kurul tarafından onanan engel oranının, kişi tarafından kabul edilmemesi ile başlamaktadır. Bu orandan kasıt, kurulun uygun gördüğü engeli belirten sayıdır.

Engelli sağlık kurulu raporuna pek çok alanda engelli vatandaşlarımız için oldukça büyük fayda ve avantajlar sağlayan bir belgedir. Bu belgenin istenen yerlerde kullanılması için de genel olarak engel oranının %40’ın üzerinde olması gerekmektedir.

Engellerin türleri birbirlerinden farklılık gösterebilir. İşitme engelinin derecesi farklı, görme engelinin derecesi farklı ve elde oluşmuş olan bir hasar sonucundaki engelin derecesi farklıdır. Bu raporun sağlamış olduğu faydalardan yararlanmak isteyen engelli vatandaşlarımız da; başvuru yaptıkları kuruma başvurularını ilettikten sonra, kurul tarafından bir hastaneye yönlendirilirler.

Bu yönlendirme işleminden sonra, hastanede görevli olan kurulun uygun gördüğü ve muayenelerden sonra belirlediği engel oranı raporda yazar. Bu engel oranı %40’ın üzerindeyse, engelli vatandaşımız devletin sağlamış olduğu pek çok haktan doğrudan yararlanabilir. Ancak bunun aksi de mümkündür. Yani vatandaşımız bu haklardan yararlanmak istediği için başvurduğu bu sağlık kurulundan %40’ın altında bir engel oranının belgelenmiş halini de alabilir.

Tam da bu noktada itiraz etme hakkı bulunan engelli vatandaş, %40 engelinin üzerinde ya da duruma göre altında olduğunu belirten bir itiraz sürecine girer.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu İtiraz Nereden Yapılır?

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz bir süreyi kapsamamaktadır. 6 ay ile sınırlıdır ya da raporun alındığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile itiraz hakkının bulunduğu tarzdaki yorumlar yanlış ve şaşırtıcıdır.

Engelli sağlık raporu belgesi, üzerinde değişikliği kabul etmeyen, resmi bir belgedir. Bu yüzden üzerinde değişiklik gerektiğinde de resmi bir itiraz söz konusu olacaktır. Engelli sağlık raporuna itiraz etmek bir vatandaş, kendi yaşadığı ilde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesini verebilir.

Sunmuş olduğu dilekçe içerisinde; neden itiraz ettiğine dair olan tüm sebepleri maddeler halinde sunmalıdır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Süreci

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz süreci; engelli vatandaşın, kurul raporunda yer alan engel oranından daha farklı bir engel oranına sahip olduğunu düşünmesi ile başlar. Bu düşüncesini resmi bir dokümana taşıyan ve bunu belgeleştiren vatandaş, İl Sağlık Müdürlüğü’ne hazırlamış olduğu itiraz dilekçesini iletir.

Kurul; iletilmiş olan bu dilekçeyi incelemeye alır ve üzerinde yazılı olmuş tüm nedenleri tek tek inceler. Bu kapsamda da hastayı, ikinci bir hastaneye gönderir.

İlk hastanede olduğu gibi; tüm tetkikleri bu ikinci tam teşekküllü hastanede yapılan engelli vatandaş için sonrasında işlem devam eder.

Eğer oranda bir farklılık varsa ve engelli vatandaşın savunduğu tarzda bir farklılıksa; buna göre itiraz kabul edilir. Aksi olması durumunda yani raporda herhangi bir engel oranı farklılığı olmaması halinde ise itiraz direkt olarak reddedilir.

Genel olarak çok büyük farklar olmasa da engel raporuna itirazın nedenlerinin en bilineni; engelli bireyin engel oranının %37 ya da %38 tarzındaki sayılarda kalmasıdır. %40 engel pek çok haktan yararlanma imkanı sunarken, kişi için %37, %38 oldukça itiraz gerektiren bir şekil ile görülmektedir.

Her engelin derecesinin farklı olduğu, sağlık kurulunun bu oranları hesaplarken farklı bir formül kullandığı ve sadece ortalama almadığı bilinmelidir. İtiraz etmek isteyen vatandaşlarımızın da itirazlarını bu kapsamda yapacak olmaları oldukça önemlidir.

İl Sağlık Müdürlükleri sürekli ulaşılabilir yerlerdir ve bu itirazın çözümü de uzun bir süreyi kapsamayacaktır. Tam ve eksiksiz hazırlanmış bir dilekçe, itiraz yapmak isteyen vatandaşın işini kolaylaştırır.

Sosyal medya hesaplarımız: İNSTEGRAM / TİKTOK


makale içeriği alt bilgi

2 Yorum

 1. Merhaba, ben %41 ile 2 yıl geçerli rapor alım ve maliye bakanlığında da 2 yıl süreli vergi indirimi aldım.vergi indiriminin süresiolmasi engelli raporundaki sure ile ahni olarak mi verilir?bir de vergi indiriminin süresiz olması için tek hastalıktan %40 oranı mi gerekiyor acaba?Ben dört hastalıktan toplamda %41rapor aldım maliyeden bu şartlarda süresiz indirim alamaz miyim?

 2. Durumum yok kiradayim zor geçiriyorum 5 çocuk annesiyim eşim çalışmıyor yardim parası almak istiyorum]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu