Vergi

Engelli vatandaşlar, geçmişte ödediği emlak vergilerini isteyebilir mi?

Başvuran, “engelli olma”sı nedeniyle sahibi olduğu meskeni için emlak vergisi muafiyetinden faydalanma ve 2014-2017 yılları arası ödediği emlak vergilerinin iade edilmesi talebi ile 2016 yılında belediyeye başvuru yapmış, belediye tarafından muafiyet talebi 2017 yılı ve sonrası için kabul edilmesine karşın 2014-2017 yıları arası ödediği emlak vergilerinin iade edilmesine ilişkin talebi reddedilmiştir. Bunun üzerine de, söz konusu dönemlerde ödenen emlak vergisinin iade edilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapılmıştır.

Bakanlar Kurulu kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin, Türkiye sınırları içinde 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması dahil) halinde bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkili bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu 2006/11450 sayılı kararı ile indirimli bina vergisi oranını 2007 ve müteakip yıllar için sıfır olarak belirlemiştir.

KDK, indirimli vergi oranlarından yararlanılabilmesi için “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu”‘nun doldurarak ilgili belediyeye verilmesinin gerekli bulunduğunu; ancak gerekli şartları taşıyan mükelleflerin söz konusu formu veya emlak vergisi bildirimini süresinde vermemelerinin indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğini belirterek emlak vergisi bildirimini vermemiş ve indirimli bina vergisi oranından (sıfır) yararlanma talebinde bulunmamış mükelleflerin, gerekli formları daha sonra vermeleri halinde, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından zamanaşımı süreleri de dikkate alınmak suretiyle geçmişe dönük olarak faydalanmaları mümkün olduğuna karar vermiştir.

KDK, engelli olması dolasıyla indirimli bina vergisi oranı uygulaması talebi 2017 yılı ve sonrası için kabul edilen şikayetçi hakkında 2014-2016 dönemleri için indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulanmasına imkan bulunduğu ve 2014-2016 dönemlerine ilişkin ödenen emlak vergilerinin şikayetçiye iadesinin mümkün olduğu sonucuna vararak aksi yöndeki idarenin işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.

KDK kararı için bkz. https://www.ombudsman.gov.tr/wp-content/uploads/2018/03/karar-2017-15687.pdf

 

Kaynak: memurlar.net

Oy Ver post

makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu