EKPSSGüncelSosyal Hak ve Yardımlar

Engelli ve Engelli Yakını Memurların Tayin İşlemleri Nasıl Yapılır?

Devlet Personel Başkanlığı, engelli memurun yer değişikliği hakkından bir defadan fazla yararlanabileceğini belirtti. Devlet Personel Başkanlığı, Danıştay kararından sonra, engelli memurun, bir defadan fazla yer değiştirebileceğini belirtti. Söz konusu kararda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in ek 3. maddesinde yer alan sınırlamanın Danıştay kararıyla kaldırılmasına yer verildi.

TAYİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Engel durumumdan dolayı 16 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine bağlı Ek 3. Maddesi, Danıştay İkinci Dairesinin 2016/9697 Esas, 21/03/2018 tarih ve 2018/1891 Karar Nosu ile ekteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı’nın 27/11/2018 tarih ve 7585 sayılı görüş yazısı ile 08/03/2016 tarih ve 1424 sayılı engellilik durumuna bağlı yer değişikliğinin şartları ile bu şartları yerine getiren memurun başka gerekçelerle talebinin reddedilmesinin mümkün bulunmadığı
Anayasanın 10. Maddesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesi gibi ulusal ve uluslararası mevzuat, engelliler lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırılık iddiasında bulunulamayacağı güvence altına alınmıştır.

Bu sebeple ….. İline tayinimin/görevlendirmemin yapılmasını talep etmekteyim.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ek: Engelli raporu

(Bilgi: Emniyet Sivil Memurları Sendikası Engelliler Komisyonu Başkanlığı)

Danıştay 2018-1891 Kararı 

DPBnin 08032016 tarih ve 1424 sayılı görüş yazısı 

Engelli Personelin Bir Defadan Fazla Yer Değişikliği DPB Görüş Yazısı

Oy Ver post
İlginizi Çekebilir  Ağrı'da Engellilerin İstihdamı İçin Örnek Proje!

makale içeriği alt bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu