Güncel

Engelli ve Engelli Yakını Memurların Tayin İşlemleri Nasıl Yapılır?

Engelli ve Engelli Yakını Memurların Tayin İşlemleri: TAYİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Engelli ve Engelli Yakını Memurların Tayin İşlemleri; Devlet Personel Başkanlığı, engelli memurun yer değişikliği hakkından bir defadan fazla yararlanabileceğini belirtti. Devlet Personel Başkanlığı, Danıştay kararından sonra, engelli memurun, bir defadan fazla yer değiştirebileceğini belirtti.

Söz konusu kararda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in ek 3. maddesinde yer alan sınırlamanın Danıştay kararıyla kaldırılmasına yer verildi.

Engelli ve Engelli Yakını Memurların Tayin İşlemleri: TAYİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Engelli ve Engelli Yakını Memurların Tayin İşlemleri, Engel durumumdan dolayı 16 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine bağlı Ek 3. Maddesi, Danıştay İkinci Dairesinin 2016/9697 Esas, 21/03/2018 tarih ve 2018/1891 Karar Nosu ile ekteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı’nın 27/11/2018 tarih ve 7585 sayılı görüş yazısı ile 08/03/2016 tarih ve 1424 sayılı engellilik durumuna bağlı yer değişikliğinin şartları ile bu şartları yerine getiren memurun başka gerekçelerle talebinin reddedilmesinin mümkün bulunmadığı
Anayasanın 10. Maddesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesi gibi ulusal ve uluslararası mevzuat, engelliler lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırılık iddiasında bulunulamayacağı güvence altına alınmıştır.

Bu sebeple ….. İline tayinimin/görevlendirmemin yapılmasını talep etmekteyim.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ek: Engelli raporu

(Bilgi: Emniyet Sivil Memurları Sendikası Engelliler Komisyonu Başkanlığı)

Güncel haberler için bizi takipte kalın. GOOGLE PLAY UYGULAMA İNDİR // news.google.com


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu