GüncelSosyal Hak ve Yardımlar

Engelli Vergi İndirimi Nedir?

Engelli Vergi İndiriminden Kimler Yararlanır? İndirimden Yararlanmak İçin Ne Yapmalıyım? ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Engelli Vergi İndirimi

Türk vergi hukuku, en az %40 engeli bulunan vatandaşlarımızın gelirlerinden alınan gelir vergisini azaltmak için engelli vergi indirimi sistemini uygulamaktadır. 

engelli-vergi-indirimi

Engelli Vergi İndiriminden Kimler Yararlanır?

Ülkemizde tüm çalışanlar kazandıkları gelirden gelir vergisi ödemektedir. Ücretli çalışanlarda bu vergi doğrudan kesilmekte ve devlete ödenmektedir. Ancak devlet bazı durumlarda gelir vergisine istisna getirmiş ve bu hakkından vazgeçmiştir.

İstisnaların başında engelli vergi indirimi gelmektedir. Engelli olduğu için dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımızın diğer insanlar ile rekabet eşitliğinin sağlanması için bu uygulama hayata geçirilmiştir. 

Engellilik durumu kademeli olarak sınıflandırılmıştır. Vergi indiriminden faydalanabilmek için en az %40 oranında engelli olma şartı mevcuttur. %40 ile %60 arasında engele sahip kişiler üçüncü derece engelli olarak kabul edilir.

En az %60 oranında engelli olanlar ise ikinci derece engelli olarak sınıflandırılmıştır. En az %80 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar ise birinci derece engelli sınıfındadır. Tüm bu engellilik oranları tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporlarıyla tescil edilmelidir.

engelli-vergi-indirimi-nedir-vergi-muafiyetinden-kimler-faydalanir_m

Engelli vergi indiriminden kimler faydalanır sorusunun cevabı Vergi Kanunu’nda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre ücretli olarak çalışmakta olan engelli bireyin kendisi faydalanabilir. Kendisi engelli olmasa dahi bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu engelli olan serbest meslek erbabı veya hizmet erbabı olanlar da faydalanabilir.

Son olarak serbest meslek sahibi olan çalışanlar ile basit usule göre vergi mükellefi olanlar da gelir vergisinden indirime hak kazanır. 

Gelir vergisi indirimi çalışan engelli vatandaşlara tanınan bir ayrıcalıktır. Dolayısıyla çalışmayan bir engelli vatandaşın geliri de olmayacağı için bu imkandan faydalanması mümkün değildir. 

İndirimden Yararlanmak İçin Ne Yapmalıyım?

 

 

 

 

 

 

Vergi indiriminden faydalanmak için engelli çalışanların başvuru yapmaları gereklidir. Başvurular il ve ilçelerde farklı makamlara yapılacaktır. İllerde bulunan vatandaşlarımız varsa vergi dairesi başkanlığına yoksa defterdarlığa başvuru yapmalıdır.

İlçelerde ikamet edenler ise varsa vergi dairesi müdürlüğüne yoksa mal müdürlüklerine başvuru yapmalıdır. Ayrıca E Devlet üzerinden giriş yaparak da engelli vergi indirimi başvurusu yapılabilir. E Devlet sizi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasına yönlendirecektir. Bu sayfada size yöneltilen soruları cevaplandırarak başvurunuzu yapabilir ve sonrasında evraklarınızı teslim edebilirsiniz. 

Başvuru yaparken istenen birtakım belgeler de mevcuttur. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru olması başvurunun olumlu neticelenmesi açısından önemlidir. Belgeler başvuranın kendisine ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiye ait olmasına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle iki ayrı kalemde belgeleri sizlerle paylaşacağız.

Başvuran kişinin kendisinin engelli olması durumunda müracaat formu olarak adlandırılan dilekçeyi doldurması gereklidir. Başvurucunun çalıştığını ispatlaması için işyerinden kaşelenip imzalanmış bir belge sunması veya SGK hizmet dökümü vermesi istenmektedir.

Kimlik numarası bariz bir şekilde görünen nüfus cüzdanı fotokopisi de başvuru esnasında ibraz edilecektir. Son olarak mevzuatlar tarafından yetki verilmiş hastanelerden alınan engellilik raporu da sunulmalıdır. Bu raporun noter onaylı bir örneği sunulabileceği gibi doğrudan hastanenin verdiği orijinal rapor da verilebilir. 

Sağlık raporu var ise E devlet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde yukarıda belirttiğimiz kurumlara teslimi gereklidir. Eğer rapor yoksa başvuru esnasında hastaneye sevk edilmesini istiyorum seçeneği tercih edilmelidir. Sistem sizlere hangi il ve ilçedeki hastaneyi tercih etmek istediğinizi de soracaktır. Böylelikle adresinize en yakın hastaneyi tercih ederek işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. 

Kişi kendisi için değil bakmakla yükümlü olduğu kişi için başvuruda bulunacaksa eğer bu durumda birtakım yeni belgeler listeye eklenmektedir. Müracaat formu ve işyerinden alınan belge bu durumda da istenmektedir. Ancak nüfus cüzdanı fotokopisi ile engellilik raporu bu durumda bakmakla yükümlü olunan kişinin olmalıdır.

Başvuru yapan kişinin bakmakla yükümlü olduğunu gösteren bir belge sunması da istenmektedir. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğu kişiye ait 3, kendisine ait 1 fotoğraf da talep edilir. Vergi levhasına kayıtlı olan vergi mükellefleri için vergi numarası isteneceğini de ifade etmek gerekir. 

 

Engelli vergi indirimi için istenen belgeler teslim edildikten sonra değerlendirme süreci başlayacaktır. Değerlendirme sürecine ilişkin gelişmeleri yine internet üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca sizlere tebligat da yapılacaktır.

Talep etmeniz durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nı da arayarak detaylı bilgi isteyebilirsiniz. Tüm bu süreç kısa süre içerisinde neticelenecek ve başvuru tarihiniz esas alınarak vergi indiriminiz uygulanacaktır. Dolayısıyla kararın alındığı tarih değil başvurunuzun yapıldığı tarih itibariyle kesilen vergilerin iade işlemleri tamamlanacak ve sonraki aylar için bu vergiler tahsil edilmeyecektir.

(2) 31.12.2018 gün ve 30642 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(3) 29.12.2017 gün ve 30285 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(4) 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(5) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(6) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(7) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

 

2019 YILI AYLIK VE YILLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE
 SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI

ENGELLİLİK DERECELERİ VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANLARI
(G.V.K. MADDE 31)

AYLIK
İNDİRİM TUTARLARI
AYLIK
VERGİ AVANTAJI
YILLIK
İNDİRİM TUTARLARI
YILLIK
VERGİ AVANTAJI
 

1. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)

 

1200

 

180

 

14400

 

2160

 

2. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)

 

650

 

97,5

 

7800

 

1170

 

3. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)

 

290

 

43,5

 

3480

 

522

Not: Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.

– % 80 ve üzeri engel raporu olanlar birinci derece,
– % 60 – % 79 arasında kaybedenler ikinci derece,
– % 40 – % 59 arasında kaybedenler ise üçüncü derece engelli sayılırlar.

 

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

– Engelli ücretli,
– Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,
– Engelli serbest meslek erbabı,
– Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
– Basit usulde vergilendirilen engelliler,

Gelir Vergisi Kanunu’na göre engellilik indirimi uygulamasından faydalanabilirler.

VERGİ MUAFİYETİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– Müracaat formu
– Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp
kaşelenmiş yazı (Dilekçe örneğini yazımızın sonunda bulabilirsiniz)
– T.C. Kimlik Numarası
– İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter
tasdikli örneği.

Güncel haberler için bizi takipte kalın.news.google.com


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu