Sosyal Hak ve Yardımlar

Engellilere Sağlanan İndirimler Nelerdir?

Engelliğe Bağlı Gelir Vergisi İndiriminden Kimler Yararlanabilmektedir?  Engellinin Sahip Olduğu Konutta Vergi Muafiyeti Var mıdır? Kimler Vergi Muafiyetinden Faydalanır?

Engelli vatandaşlarımızın indirim hakları nelerdir, Engelliler hangi indirimlere sahip, engellilere indirim, engellilere nerelerde indirim var, engellilerin indirim hakkı var mı? gibi bir çok sorunun yanıtını bu içeriğimizde bulabileceksiniz…

Engellilere Sağlanan İndirimler Nelerdir?
Engellilere Sağlanan İndirimler Nelerdir?

engellilerdostu.com olarak bu içeriğimiz de Engellilere Sağlananı İndirimler ve Muafiyetler Nelerdir” ve engelliler nerede, hangi kurum ve kuruluşlarda indirim haklarına sahiptir sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. İçeriğimizin devamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan İndirimler başlığından yararlanılarak hazırlanan ve derlenen bilgilerden hangi kurum ve kuruluşlarda engellilerin indirim hakkı olduğunu öğrenebileceksiniz…

 

Engelliğe Bağlı Gelir Vergisi İndiriminden Kimler Yararlanabilmektedir?

Engelliler Dostu İçerik Başlıkları

Engelli hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, engelli serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

Basit usulde vergilendirilenlerden engellilerden hangi meslek dalları gelir vergisi indiriminden faydalanmaktadır?

Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler yararlanmaktadırlar.

Kamu Sektöründe ve Özel Sektörde Çalışan engellilerin Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanabilmeleri İçin Yapacakları İşlemler Nelerdir?

Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaktır

 Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyen engelli hizmet erbabı Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?

Gelir Vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli hizmet erbabı dilekçe ekinde bulunduracakları belgeler şunlardır:

Engelli hizmet erbabı için:
a)Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

 Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyen bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler olan hizmet erbabı Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?

Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için:
a)Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
b)engelli kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf
c)engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.

Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyen engelli serbest meslek erbabı Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?

Engelli serbest meslek erbabı için:
a)Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyen bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler olan serbest meslek erbabı Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?

Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için:
a)Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,
b)engelli kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,
c)engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.

Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyen sahip basit usulde vergilendirilen engelliler Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?

Gelir Vergisi indiriminden yaralanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen engelliler için:
a)Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

 Engellinin Sahip Olduğu Konutta Vergi Muafiyeti Var mıdır?

5378 Sayılı engelliler Kanunu‘nun 22’inci maddesi buna ilişkin düzenlemeyi içerir.Buna göre; 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaftır.

 

Engellinin Sahip Olduğu Konutta Vergi Muafiyeti Şartları nelerdir?

• 18 yaşını doldurmuş olması
• Hiçbir geliri olmadığını belgelemesi,
• Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olması,

 

Kimler Vergi Muafiyetinden Faydalanır?

Gaziler, engelliler, şehitlerin eşleri varsa çocukları muafiyetten faylanır.

Emlak Vergi Muafiyetinde konutta ne tür özellikler aranmaktadır?
Ülkemiz sınırları içinde brüt 200 m’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Malûl Ve engelliler Tarafından Gümrük Vergisinden Muafen İthal Edilecek Başka Eşya Var Mıdır?

Engellilerin eğitimi, çalışması veya fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak özel suretle imal edilmiş olup, malûl ve engellilerin kendi kullanımları için getirdikleri veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik olarak kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum ve kuruluşlarca ithal edilen ve Kararnamede sayılan eşyalar gümrük vergilerinden muaftır.

Gümrük Vergisinden Muafen İthal Edilecek Başka Eşya hangisidir ?

Görmeyenler ve kısmen görenler için eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak üzere özel surette imal edilmiş matbu yayınlar, kabartma baskılar ve kağıtları, braille kağıdı, beyaz bastonlar, yazı ve kelime işlem makineleri, konuşan kitaplar, kasetçalarlar, büyütücü televizyon ekranları, elektronik yer saptayıcı ve engel dedektörü, saatler ve diğer parçalar vb.
Ortopedik cihazlar (motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet, koltuk değnekleri, protez organlar vb.)
İşitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar.
Vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar.
Eğlence merkezleri için özel oyun ekipmanları gibi eşyalardır.

Gümrük Vergisinden Muafen İthal Edilen yedek parçalara indirim var mıdır?

Özel olarak malûl ve engellilerin kullanımına mahsus olan ve eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve standart aksesuarlara veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsamındadır. Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin eşyanın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyetin uygulanması için bunların muafen ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının tevsik edilmesi gerekir.

Gümrük Vergisinden Muafen yedek parça İthal edebilmek için nereye başvuru yapılır?

Bu eşyaların muafen ithaline ilişkin talepler, doğrudan eşyanın getirildiği Gümrük İdaresine yapılır.

İthal edilen yedek parçaların nasıl olması gerekmektedir?
Gümrük İdaresi’nce eşyanın Kararname kapsamında ve kararnamede sayılan eşya olması halinde ithaline izin verilir

Belediyelerin Şehir İçi Ulaşımda engelli Kişilere Sağladığı Ücretsiz/İndirimli Seyahat Hakkı İle Diğer Bazı İndirim Ve Kolaylıklar Nasıl Uygulanmaktadır?
Yeni çıkan ücretsiz seyahat ve ulaşım indirimleri yönetmeliği gereğince, Engelli kişiler engelli kimlik kartı ile şehiriçi toplu taşıma araçlarında ve şehiriçi – şehirdışı demir ve deniz yollarından ücretsiz yararlanabilmektedir.

Soru 19 : Şehirlerarası Yolcu Otobüslerinde engellilere İndirim var mıdır?
Şehirlerarası yolcu otobüslerinde, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 57. maddesinin 11. fıkrası gereği; indirim yapılmaktadır.

Şehirlerarası Yolcu Otobüslerinde İndirimden yararlanmak için engel oranın % kaç olmalıdır?
% 40 oranında engelli olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti, geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenmektedir.

Devlet Demiryolları Tarafından engellilere İndirim var mıdır ?
Yeni çıkan ücretsiz seyahat ve ulaşım indirimleri yönetmeliği gereğince, Engelli kişiler engelli kimlik kartı ile şehiriçi toplu taşıma araçlarında ve şehiriçi – şehirdışı demir ve deniz yollarından ücretsiz yararlanabilmektedir.

Demiryollarında refakatçi indirimi var mıdır?

Engel oranı %50 ve üzeri olan ağır engelli yolcunun kendisi ve varsa beraberindeki refakatçisi ana hat yolcu trenlerinde ücretsiz olarak seyahat edeceklerdir.

Türk Hava Yolları Tarafından engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

Şirketlerin insiyatifi dahilindedir.Hvayolu şirlketlerine göre engellilerin indirim oranları değişiklilik göstermektedir.

THY uçuşlarında refakatçi indirimi var mıdır?
Şirketlerin insiyatifi dahilindedir.Hvayolu şirlketlerine göre engellilerin indirim oranları değişiklilik göstermektedir.

Müze Ve Ören Yeri Girişlerinde engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?
Müze ve ören yerlerine, engelliler ile bir refakatçisi, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimliklerini ibraz etmek suretiyle ücretsiz biletle girmektedirler.

Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları Ve Tabiat Parklarına Girişinde engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?
Engelliler, harp malulü ve gaziler ile bunların eşleri, çocukları, ve anne babalarından, kimliklerini ibraz etmek suretiyle milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına girişte ücret alınmamaktadır.

GSM Şebekelerinde (Cep Telefonlarında) Uygulanan İndirimli Tarife Nasıldır?

GSM operatörleri, engelli kişilere özel tarifeler uygulanmaktadır.

Soru 28 : TOKİ evleri için engellilere indirim var mıdır?
Toki evlerinde engelli vatandaşlarımıza kura çekimlerine öncelik tanınmaktadır

Soru 29 : TOKİ evleri kura çekilişlerinden faydalanmak için engel oranı % de kaçtır? engellilere indirim var mıdır?
%40 ve üzeri engelliler sağlık raporlarını ibraz etmek şartıyla kura çekilişlerinden faydalanmaktadırlar.

 

Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfası üzerinden alınan ve engellilerdostu.com olarak ise derlenen diğer detaylar aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Şehirlerarası Yolcu Otobüslerinde Engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?Şehirlerarası yolcu otobüslerinde, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 57. maddesinin 11. fıkrası gereği; % 40 oranında engelli olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti, geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenmektedir.2. Türk Hava Yolları Tarafından Engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?Türk Hava Yolları, % 40 ve üzeri oranda engelli olan yolculara, uygulanabilir ücretler üzerinden tüm iç ve dış hatlarda % 20 indirim sağlamaktadır. İndirimden faydalanmak isteyen % 40 ve üzeri oranda engelli kişilerin ve refakatçilerinin, engelli kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu veya ”Engelli” ibaresi bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.3. Müze ve Ören Yeri Girişlerinde Engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

  Müze ve ören yerlerine, engelliler ile bir refakatçisi, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimliklerini ibraz etmek suretiyle ücretsiz biletle girmektedirler.

  4. Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları Ve Tabiat Parklarına Girişinde Engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır? 

  Engelliler, harp malulü ve gaziler ile bunların eşleri, çocukları, ve anne babalarından, kimliklerini ibraz etmek suretiyle milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına girişte ücret alınmamaktadır.

  5. Engelli bireyler için GSM Şebekelerinde (Cep Telefonlarında) Uygulanan İndirimli Tarife Nasıldır? 

  GSM operatörleri, engelli kişilere özel tarifeler uygulanmaktadır.

 2. Ücretsiz Ve İndirimli Seyahat Hakkı Konusunda Engelli Ve Yaşlı Bireyler Hangi Hak Ve Hizmetlerden Yararlanabilmektedir?

12 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunla, “4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da yapılan değişiklikle;
– Şehit yakınları ve gazilere,

– Engel oranı %40 ve üzerinde olan engelli bireylere,

– Ağır engelli bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçisine

demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı;
– 65 yaşın üstündeki vatandaşlara;

demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile yukarıda sayılan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise % 50 indirimli olarak yararlanma hakkı getirilmiştir.

 

Ayrıca toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler, altmış yaş ile altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilirler.

Ücretsiz seyahat hakkından yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, 4.3.2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Bakanlığımızca çıkarılan “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğe göre ücretsiz seyahat hakkından;
– 65 yaşın üstündeki vatandaşlar nüfus cüzdanları ile,

– Engelli bireyler Bakanlığımız İl Müdürlüklerince verilen “Engelliler İçin Kimlik Kart”ları ile yararlanabileceklerdir.

Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca engelli bireyler;

‘ Halen yürürlükte olan 19/07/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” uyarınca almış oldukları engelli kimlik kartlarını,

‘ Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce alınmış ve anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde geçerlilikleri korunmuş olan; 13/8/1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliği” uyarınca verilmiş bulunan engelli kimlik kartlarını,

‘ 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik” uyarınca nüfus cüzdanlarında engel oranını gösteren ibare bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz ederek bu haklarını kullanabileceklerdir.

Bu çerçevede, engelli bireylerin yürürlükteki hükümlere göre geçerli olan ve yukarıda sayılan engelli kimlik kartlarını yenilemelerine gerek bulunmamaktadır. 

Yukarıda sayılan engelli kimlik kartı bulunup ücretsiz seyahat hakkından refakatçisi olmadan tek başına yararlanmak isteyen ağır engelli bireylerin de kartlarını yenilemeleri gerekmemektedir.

Ancak ücretsiz seyahat hakkından refakatçisi ile birlikte yararlanmak isteyen ağır engelli bireyler, Bakanlığımızca yeni dizayn edilen ve üzerinde “Ulaşımda refakatçi hakkı vardır” ibaresi bulunan “Engelliler için kimlik kartları”nı kullanmaları gerekmekte olup bu vatandaşlarımız ikamet ettikleri ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurarak kartlarını yenilemelilerdir. Kimlik kartını değiştirmek isteyen ağır engelli bireylerin, ağır engellilik ilk olarak 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte tanımlandığı için, başvuru yaparken bu tarihten önce alınmış olan veya bu tarihten sonra alınmış olsa bile ağır engelliliğin değerlendirilmiş olduğu sağlık kurulu raporlarını kullanmaları şarttır.

“Ulaşımda refakatçi hakkı vardır” ibaresini içeren “Engelliler için kimlik kartı”nı ibraz eden engelli bireylerin refakatçisinden başka herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

Bilindiği üzere, ücretsiz seyahat hakkını düzenleyen 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin yedinci fıkrası “İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alırlar. Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası mülki idare amiri tarafından uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.” hükmünü amirdir. Bu bağlamda belediyeler, söz konusu hakkın kullanımını sadece yetki sınırları içinde ikamet eden kişilerle sınırlandırılmasına sebebiyet verecek uygulamalardan kaçınarak, yetki sınırları içinde yaşasın ya da yaşamasın tüm vatandaşların söz konusu haktan eşit bir şekilde yararlanabilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Sosyal medya hesaplarımız: İNSTEGRAM –- TİKTOK


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu