GüncelSosyal Hak ve Yardımlar

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Dair Ulusal Raporu Müzakere Toplantısı Birleşmiş Milletler çatısı altında Cenevre’de Gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi ile Türk Heyeti arasındaki ülkemizin “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye Dair Ulusal Raporu Yapıcı Müzakere Toplantısı”, Komite’nin 21. Oturumunda, 13-14 Mart 2019 tarihlerinde Birleşmiş Milletler çatısı altında Cenevre’de gerçekleştirildi.

Ülkemizin 2009 yılında taraf olduğu Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin ulusal raporlama süreci ülkemiz adına Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda uluslararası yükümlülüklerimiz gereği sorumlu ve tüm Bakanlık ve kurumlar ile işbirliği içerisinde düzenlendi.

Müzakere toplantısında ülkemizi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet ERDEM başkanlığında Bakanlık temsilcileri ile sorumlu kurum ve bakanlıkların temsilcilerinden oluşan 23 kişilik Türk Heyeti temsil etti.

Müzakere toplantıları çerçevesinde Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi tarafından Türk Heyetine ülkemizdeki idari yapılanmanın bir gereği olarak engellilik alanındaki politika ve uygulamalarla ilgili sorular yöneltildi. Bakan Yardımcımız Sn. Ahmet ERDEM başkanlığında müzakerelere katılan Türk heyeti hazırlanan faaliyet  ve durum değerlendirme raporlarını sundu

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Dair Ulusal Raporu Müzakere; birçok farklı bakanlık ve kurumların görev alanları kapsamında yürütüldüğünden, başta Sözleşme’nin odak noktası olan Bakanlığımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinden oluşan geniş katılımlı bir Türk Heyeti anılan toplantılarda hazır bulundu.

Müzakere toplantısından bir gün önce 12 Mart 2019 tarihinde Cenevre Daimi Temsilciliğimizde bir araya gelindi.

Sözleşme’nin denetim organı olan Komite tarafından değerlendirilen ulusal raporumuz 13 Mart 2019 Çarşamba günü öğleden sonra 15:00-18:00 arası ve 14 Mart 2019 Perşembe günü sabah 10:00-13:00 arası düzenlenen iki oturumda Sözleşme kapsamında eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik vb. 33 hak alanı ele alınarak müzakere edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Çatısı Altında Cenevre’de Gerçekleştirilen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Dair Ulusal Raporu Müzakere Toplantısının Açılış Konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet ERDEM Yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet ERDEM Müzakere toplantısının açılış konuşmasında, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin uygulanması konusunda deneyimlerimizi paylaşmayı amaçlayan bu toplantıda bulunmaktan Türkiye olarak büyük memnuniyet duyduklarını, Engellilik durumuna hak temelli bir yaklaşımla baktıklarını ifade etti.

Engellilerin haklarını kullanabilmeleri için alınan tedbirleri bir imtiyaz ya da lütuf olarak değil; insan haklarının bir gereği olarak gördüklerini, dezavantajlı gruplara yönelik politika ve programlar ile hizmetlerin bütüncül bir perspektifle planlanması ve sunulması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kamu sektörü ile sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve özellikle engellilik alanında çalışan STK’ların hak temelli savunuculuk kapasitelerini artırmak için 2014 ile 2016 yılları arasında bölgesel düzeyde çok sayıda sivil toplum kapasite geliştirme etkinliği gerçekleştirdiklerini, 2019-2023 yıllarında uygulanacak 11. Ulusal Kalkınma Planının engellilik açısından daha kapsayıcı bir yaklaşımla 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmayı esas alarak hazırlandığını belirtti.

Cenevre’deki Müzakere Toplantısının Kapanış Konuşmasını Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan KOÇ yaptı

Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan KOÇ Cenevre’deki Müzakere Toplantısının kapanış konuşmasında; “-Önce İnsan- ilkesi doğrultusunda geliştirdiğimiz “Hak Eksenli” politikalarla, engelli vatandaşlarımızın da devletimizin sosyal yüzüyle tanışmaları ve Cumhuriyetin eşit haklara sahip vatandaşları olduklarını hissetmeleri sağlanmıştır.” dedi.

 Türkiye’de engellilere sunulan hizmetlerde tüm Bakanlıklar ve kurumların görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu durum engellilik konusunun, insanı ilgilendiren tüm sektörlerin doğal bir parçası haline getirilmesini ve bütüncül bir anlayışla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Tam da bu nedenle bizim için anahtar kavramlar “anaakımlaştırma ve bütünleştirme’dir” ifadesini kullandı.

 “Geniş bir heyetle katılım sağlıyor olmamız da bu bakış açımızın bir yansımasıdır. Türkiye olarak engelli hakları konusunda devletin topyekûn yaklaşımını ortaya koymayı amaçlayan Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın ve ayrıca Engelsiz Vizyon Belgesinin hazırlığı içindeyiz.”  bilgisini paylaştı.

 Dr. KOÇ; “politikaların engellilerin hayatına nasıl yansıdığını görmek açısından ayrıştırılmış verilerin sağlanmasını önemsediklerini, bu amaçla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde Sözleşmenin Uygulanma Ve İzlenme Kapasitesini güçlendirmek amacıyla 2013-2016 yılları arasında bir proje yürüttüklerini, proje kapsamında hak alanlarında engellilerin haklarının gerçekleştirilme

 

Kaynak: eyh.aile.gov.tr


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu