Vergi

Engellilerin önünden bir engel daha kaldırıldı

Engelliler için ithal edilen özel tertibatlı araçların araç sahibi dışında başka bir kişi tarafından kullanılmaması yönünde getirilen kısıtlama kaldırıldı.

Engelliler için ithal edilen özel tertibatlı araçların araç sahibi dışında başka bir kişi tarafından kullanılmaması yönünde getirilen kısıtlama kaldırıldı.

Bu araçlar, yaşanan mağduriyet, beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerin varlığı halinde malul ve sakat kişinin de araçta bulunması şartıyla başka bir kişi tarafından da kullanılabilecek Bakanlar Kurulunun “Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklik, özellikle yurt dışından yolcu beraberinde ülkeye getirilen eşyalara, ve yurt dışında görevli personelin ve kamu kuruluşların getireceği eşyalara ilişkin düzenlemeleri kapsıyor. Düzenlemeye göre, Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde icra edilecek eğitimlere katılacak NATO üyesi olmayan ülkelere ait eğitim amacıyla getirilen eşyanın geçici ithaline ilişkin gümrük işlemlerine ait usul ve esaslar da belirlendi.Buna göre, mesleki teçhizat kapsamında bir organ nakli için bekleyen hastalara yardım sağlamak üzere doktorlara gerekli olan cihaz ve aletlerin sözlü beyan ile geçici ithalatı sağlandı.

Yurt dışından kişisel eşyanın yolcunun ülkeye gelişinden bir ay sonrası olarak uygulanan yurda getirilme süresi 3 aya çıkarıldı. Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile gelen diplomatik eşya ve yolcu eşyası içeren gönderiler için 30 kilogram ağırlık sınırı aranmayacak. Asli görevleri ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları malzemeye muafiyet tanınan Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumlarının yanısıra bu kurumların ihtiyaçlarına istinaden yükleniciler tarafından ithal edilmek istenilen askeri malzemeye de muafiyet tanınacak.

Hava yolu şirketlerinin yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde kullanmak üzere ithal edecekleri en az 20 koltuğa sahip hava taşıtları, motor, aksam ve parçalarına muafiyet tanındı. Engelliler için ithal edilen özel tertibatlı araçların araç sahibi dışında başka bir kişi tarafından kullanılmaması yönünde getirilen kısıtlama kaldırıldı. Bu araçlar, yaşanan mağduriyet, beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerin varlığı halinde malul ve sakat kişinin de araçta bulunması şartıyla başka bir kişi tarafından da kullanılabilecek.

Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp bu görevlerinden dönen çift uyruğa sahip kamu görevlilerinin araçlarını muafen yurda getirebilmeleri yönünde de düzenleme yapıldı. Hızlı kargo operatörlerinin 1 yıl içerisinde mükerrer bazı usulsüzlüklerin olması halinde, üç ay süreyle dolaylı temsil yetkisini kullanmaktan alıkonulmasının, ülkenin ihracat ivmesinin azalmaması ve firmaların yarattığı katma değerde düşüşe yol açmaması için, yaptırımın usulsüzlük cezası olması öngörüldü.

Kargo operatörlerinin özellikle tek oranlı vergiye tabi gönderiler ile numuneler için beyan öncesi inceleme sürecinde aldığı ve standart tarifeye bağladığı ardiye ücretleri ilk üç gün için alınmayacak. Böylece alıcıların taşıma ücreti dışında karşılaştığı öngörülemeyen giderlerin önüne geçilmiş olacak.

 

Kaynak: saglikaktuel.com


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu