Eğitim

Engellilik Hakkında, Engellilik Nedir?

Engellilik Nedir?  Birleşmiş Milletler engelli tanımı! TDK’nın engelli tanımı

Engellilik Hakkında, Engellilik Nedir?

engellilerdostu.com olarak, bu yazımızda engellilik nedir? sorusuna yanıt aradık. Engellilik nedir? sorusu ile ilgili yaptığımız araştırmalar sonucunda konuyu tüm taraflarınca anlatmaya çalışacağız.

Engellilik Nedir?  Birleşmiş Milletler engelli tanımı! TDK’nın engelli tanımı

Engellilik Nedir?

 5378 Sayılı Kanunun engelli tanımı: 1.7.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 5378 sayılı Kanun No’lu “Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmün Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında ki Kanunun” Tanımlar başlıklı Madde 3/a’da “Özürlü olarak tanımlanmıştır.

İlgili kanunda Özürlü: “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak ifade edilmektedir.

Konu hakkında 25.4.2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, “özürlülerin” ve “özürlüler” ibareleri sırasıyla “engellilerin” ve “engelliler” şeklinde değiştirilmiş, aynı zamanda bu kanun ile birlikte “özürlü” ibaresi tüm mevzuatlardan kaldırılmıştır. Artık 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu olarak anılmaktadır.

 Birleşmiş Milletler engelli tanımı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kabul ettiği Sakat Kişilerin Hakları Bildirgesi’nde ise Engelli tanımı “Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” olarak açıklanmaktadır.

 

WHO – Dünya sağlık örgütünce yapılan engelli tanımı:

Dünya Sağlık Örgütü, özürlülük kavramı hakkında aşağıdaki gibi hastalık sonuçlarına dayanan, sağlık yönüne ağırlık veren bir tanımlama ve sınıflama yapmıştır:

  • Noksanlık (Impairment): “Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik, anatomik veya fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade eder.”
  • Özürlülük (Disability): “Sağlık alanında „sakatlık‟ bir noksanlık sonucu meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu ifade eder.”
  • Maluliyet (Handicap): “Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli bir kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder.”
    Engellilik Nedir?  Birleşmiş Milletler engelli tanımı! TDK’nın engelli tanımı

TDK’nın engelli tanımı

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde engelli kelimesi “Vücudunda eksik veya kusuru olan” anlamına gelmektedir.Söz konusu engelli kelimesinin anlamını tüm boyutlarıyla incelemeye çalıştık.

Hepsinin anlatmaya çalıştığı şey aynı olsa da kelimeler farklı kullanıldığından farklı tanımlar ortaya çıkmıştır. Kuruluşların dahi engelli ve engellilik üzerine ortak kabul ettikleri bir tanım yoktur.

Bu durum kuruluşların ilgi alanlarına ve bakış açılarına göre değişmektedir. engellilerdostu.com olarak bu noktada sizlere tek bir tanım yapmanın veya tanım tavsiye etmenin doğru olmadığı düşünülmektedir. Konuyu anlamanın yeterli olduğu, fazla kavram kargaşasına gerek olmadığı kesindir.

“Engellilik, Bir Hastalık Değildir. Bireyin, İnsanlık Durumudur.”

Güncel haberler için bizi takipte kalın. GOOGLE PLAY UYGULAMA İNDİR / TİKTOK / İNSTAGRAM / news.google.com


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu