Güncel

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik! Yeni Engelli Rapor Yönetmeliği 2023! Fizik Tedavi Engel Oranları Tablosu

Engellilik değerlendirmesi hakkındaki yönetmelik engelli raporu alacak kişileri ilgilendirir. Yönetmelik gereğince engelliliğin değerlendirilebilmesi için hastalık veya rahatsızlığın en az %40 oranında net olması gerekir. Bir kişide yaşanan engel durumu hastalığı sebebiyle bir yüzdeye bağlanabilir. Bu yüzdeye göre en az %40 oranına sahip kişilerin engelli sayılabilmesi mümkündür. 

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

Hastalığın ya da rahatsızlığın doğuştan geldiği ve sonradan oluştuğu koşullara göre engelli değerlendirmesi yönetmeliğe göre yapılır. Bazı kimseler doğuştan engelli olarak ömür boyu engelli raporuna sahip olabilir. Fakat bazı kişiler ise hastalığı sebebiyle sonradan engelli raporuyla engelli olarak adlandırılır.

Örneğin bir kanser hastası %90 oranında engelli raporuna sahip olabilir. Kişinin hayatını ve gereksinimlerini karşılayamayacak durumda olan çeşitli hastalık türleri engellilik değerlendirilmesine alınır.

Engelli kişilerin erişkin engellilik değerlendirmesi yönetmeliği ile birlikte engelli olduğu ortaya çıkarılır. Rapor alırken bu yönetmelik esas alınır ve yönetmelikte geçen tüm hükümler geçerlidir. Ayrıca yönetmelik gereğince bir kişinin engelli sayılabilmesi adına muhtaç, güçsüz ve kendi gündelik işlerini yerine getiremiyor olması lazımdır.

Bakıma muhtaç kişilerin engelli olarak sayılabilmesi yönetmelikte geçmektedir. Yönetmelikte geçen bazı kavramlar şu şekilde açıklanabilir;

  • Engelli birey fiziki, zihinsel, ruhsal, duygusal birtakım yetkilerden yoksun olan ve toplumda diğer kişilerle eşit koşullarda bulunmayan bireylerden oluşmaktadır
  • Engellilik durumu ise doku, organ, fonksiyon, psikiyatrik tanı, engelliliğin yetenek kaybına yol açtığı durumlarda derecelendirme ile sınıflandırılır
  • Engelle durum değerlendirmesindeki hastalık şiddeti oranı ya da organ veya fonksiyon değerlendirmesi tespiti engelli kişilerin yüzdelik engellilik durumunu ortaya çıkarır.

Yönetmelikte belirtilen tüm kavramlar bir kişinin engelli olarak değerlendirilebilmesi sürecinde kullanılmaktadır. Ayrıca engelli kişilerin uzman hekimler tarafından en az yedi üyeden oluşan kurul üzerinden rapor almaları lazımdır. Bir engelli bireyin değerlendirilmesi sürecinde engelli raporu alması için kurul üyeleri şu bölümlerden olmalıdır;

  • İç hastalıkları uzmanı
  • Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı
  • Göz hastalığı uzmanı
  • Ruh hastalığı uzmanı
  • Nöroloji uzmanı
  • Genel cerrah

Belirtilen kurul üyeleri engellilik derecesini belirlemek için hastanın raporları ile işlemlere başlar. Hasta her bölümde muayene olmak zorundadır. Ancak bu sayede kurul üyeleri engellilik durumunu değerlendirebilir.

Yeni Engelli Rapor Yönetmeliği 2023

Engelliler Dostu İçerik Başlıkları

Engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelikte geçen tüm maddeler bir engelli bireyin engelli durumunun düzenlenmesi ve tekrardan yenilenmesi adına gerçekleşmektedir. İlk defa rapor alacaklar, raporu yenilenecekler, engellilik durumu devam eden kişiler hakkındaki çalışmalar yönetmelikteki gibi yapılır.

Bu sebepten dolayı yönetmelikte geçen maddelere uyulması adına kurum yetkilileri titiz çalışmalar gerçekleştirir. Ayrıca yönetmelikte bir raporun düzenlenmesi hakkındaki tüm maddeler kurul tarafından gerçekleştirilir. Kurul vereceği kararları yönetmeliğe göre hazırlamalıdır.

Engelli bireylerin değerlendirilmesine yönelik yönetmelikte her madde raporun geçerlilik süresinden raporun oluşumuna kadar tüm süreci anlatır. Bir engelli bireyin engelli olarak sayılabilmesi adına tüm detaylar yönetmelikte belirtilmiştir.

Ayrıca bu yönetmeliği engelli bireyler ve ailesi de dikkatli bir şekilde okumalıdır. Çünkü yönetmeliğe göre kimlerin engelli sınıfında yer alacağı açıkça belirtilmiştir. 

Engellilik değerlendirmesi durumu taşıyacak hastalık ve rahatsızlıklardan bahsedilir. Ayrıca engellilik değerlendirmesi için bir kişinin en az üç kere hakkı vardır. Ömrü boyunca bu üç hakkı da doldurduktan sonra %40 üzeri engelli raporu alamazsa engelli olarak sayılamaz.

Fizik Tedavi Engel Oranları Tablosu

Engellilik değerlendirmesi yapılırken fizik tedavi de engel oranları yönetmelikte bulunan tabloda belirtilmiştir. Yönetmeliğin eklerinde geçen bu tabloda en az engellilik oranı %40 olarak başlar. Bu oran %100’e kadar devam eder. Genellikle en fazla %98 oranında engellilik durumu ortaya çıkar.

Bir bireyin tamamen engel durumunu kaybetmesi ve bakıma muhtaç hale gelmesi hastalığı ya da doğuştan gelen bir problemi nedeniyle oluşabilir.

Engel durumu fizik tedavi sırasında oranlara göre belirlenir. Bir kişi en az %40 oranındaki engel durumuna sahipse engelli sınıfında yer alır. Eğer fizik tedavide bu oranın altında kalmış hastalar bulunuyorsa engelli sınıfına giremezler. Sadece belirli bir oranın üstünde bulunan kişileri engelli diyebilmek mümkündür.

Engelli bireyler için fizik tedavi de verilen oran tablosu yönetmeliğin eklerinde geçer. Ayrıca doktorunuzla iletişime geçerek oran tablosu hakkındaki detayları öğrenebilirsiniz. Bir bireyin engellilik oran tablosundaki yüzdesi karşılığında hayatını idame ettirip ettiremeyeceğine kanaat getirilen konulardan biridir.

Eğer bir kimse normal ve gündelik işlerini kendi kendine yapamıyorsa engellilik yüzdesi buna göre belirlenir. Bir başkasının bakımına tamamen muhtaç kişilerin engellilik yüzdesi en fazladır.

Güncel haberler için bizi takipte kalın. news.google.com


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu