GüncelSosyal Hak ve Yardımlar

Emniyet Sivil Memurları Sendikası Protokol Görüşmelerine Devam Ediyor!

Emniyet Sivil Memurları Sendikası Genel Başkanı Ahmet SAĞLAM, Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Veli YETİŞKİN, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mustafa BULDU ve Esimsen Engelliler Komisyonu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Avukat İsmail ERGÜNEŞ’i makamında ziyaret ederek EGM ve kamuda çalışan engelli ve engelli yakını olanların sorunlarının yer aldığı dosyalar sunulmuştur.

EGM de çalışan engelli ve engelli yakınları için hazırladığımız dosyadaki maddeler şu şekildedir:
1) Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile 2014,2015 yıllarında EGM ye eğitim ve nitelik şartlarına uygun, mesleki branşa sahip yardımcı hizmetler sınıfında yer alan teknisyen yardımcısı ünvanı ile alımlar yapıldı. Teknisyen yardımcısı ünvanı ile alınan engelli memurlara engel durumları dikkate alınmadan idari amirler tarafından teknisyen yardımcısının görev tanımında da olmayan işler yaptırılmaktadır. Belli bir branş ile alımı yapılan engelli teknisyen yardımcılarının, branşlarının işlenerek oluşan/oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmalıdır.
2) EGM yönetmeliklerinde yer alan derneklere üye olma kısıtlanmasından engelli ve engelli yakını memurlar muaf tutularak Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmesi ve 5378 sayılı kanunda tanınan ayrımcılıklar çerçevesinde engelli dernek ve yönetimlerine katılımları sağlanmalıdır.
3) EKPSS ile ataması yapılan, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı sonucunda farklı bir şehire ataması yapılan engelli ve engelli yakını memurların, talep edecekleri farklı bir şehirde görevlendirmesinin yapılması sağlanmalıdır
Engelli bireylerin genelini kapsayan hazırlanan maddeler şu şekildedir;
1) 5510 sayılı kanuna göre engelli çalışanların mağduriyet yaşadığı emekliliğe esas aylık bağlama oranlarının, 5510 sayılı kanun öncesinde tabi olunan kanunlara göre düzenlenme yapılması
2) Hastalığı/engelliliği dolayısıyla çalışılamayan sigortalılık sürelerinin borçlanma, devlet desteği gibi seçenekleri kapsayacak bir düzenleme yapılması
3) 2022 sosyal yardım altında ödenen engelli maaşlarındaki hane halkı gelir kriteri şartının kaldırılarak, engelli bireyin gelir kriteri olarak düzenlenmesi
4) Bilişim teknolojileri ve iletişim kurumunun 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren ve şehit yakınları, gazi ve engellilerin, internet, sesli görüşme, kısa mesaj gönderme, televizyon aboneliği gibi elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimden faydalanmalarını sağlayan yönetmelikteki maddelerin değiştirilerek Eş, çocuk, Anne ve Babanın dahil edilmesi
5) Özel sektör ve kamuda çalışan engelli bireylerin eğitim ve mesleki ünvanlarına uygun işlerde çalıştırılması konusunda düzenleme yapılması
6) Şehirler arası Ulaşım konusunda verilmiş olan indirim haklarının kullanılmasında yaşanan sorunları ortadan kaldırmak adına Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı nın gerekli düzenlemeler yapması sağlanmalı
7) Mevcut yasada yer alan engelli bireylerin ÖTV muafiyeti nden faydalanmasının kapsamının genişletilerek tüm engelli bireylerin faydalanacağı şekilde gelir idaresi başkanlığından alınan vergi indirimi belgesinin de geçerliliğinin sağlanması
8) Kanunlarda tanınan haklarımızın yönetmeliklerle elimizden alındığı bir gerçektir. Bu sebeple engelli bireyler için çıkarılan mevzuatların Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmesi dikkate alınarak yoruma açık olmayacak şekilde düzenlenmesinin sağlanması
9) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarında düzenleme yapılarak, engelli bireylerin yaşayacağı mağduriyetlerin ortadan kaldırılması
10) Yaşamakta olduğumuz covid 19 sürecinde özel sektör ve kamuda çalışan engelli bireylerin işsizlik, hastalık bulaşıcı korkusu devam etmektedir. Yapılacak olan düzenleme ile bu gibi olağan üstü durumlardan engelli çalışanların mağdur olmamaları sağlanmalı
11) Özel sektör ve kamuda engelli çalışma kotasının arttırılması
12) Kamuda istihdam edilen engelli çalışanların genel hükümlere tabi tutulan kurumlar arası geçiş hakkının, en azından 1 kereye mahsus olarak kazandırılması ve bu sebeple oluşan mağduriyetlerin ortadan kaldırılarak verimli olacakları kurumlara naklinin sağlanması
13) 2018-2019 4. Dönem toplu sözleşmenin ,”Madde 50- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan engelli kamu görevlilerine yönelik olmak üzere;
a) Yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,
b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi” hükümleri hâlâ kamu kurumlarında uygulanmamıştır.
14) Kamuda 657 sayılı devlet memurları kanunun 36. Maddesindeki hizmet sınıflarına ataması yapılan engelli memurların eğitim durumlarına göre ihraz ettikleri ünvanlara sınavsız atamalarının yapılması, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan engelli memurların eğitim durumlarına göre üst hizmet sınıfındaki ünvanlara sınavsız atamalarının yapılarak engelli memurların verimli olacakları görevleri yapmaları sağlanmalıdır
15) Şehir içi toplu ulaşımda kullanılması için, engelli ve engelli refakatçı ücretsiz ulaşım kartlarının tek tip olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır( şehirlere göre faklılık gösteren gün içi biniş sayısı, güncelleme süresi, güncelleme ücreti gibi farklılıklar söz konusudur).
Ayrıca sendikadan yapılan açıklamada “kamuda çalışan engelli ve engelli yakınlarının haklarının kurumlar tarafından mevzuata göre uygulanmadığı belirtilmiş ve konu hakkında gerekenin yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı
Kapalı