Sosyal Hak ve Yardımlar

Evde Bakım Aylığı Nedir, Nasıl Alınır 2023

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar? Evde bakım aylığı alma şartları! Evde Bakım Aylığı Bağlanması için Gerekli Belgeler

Evde Bakım Aylığı Nasıl Alınır?

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar? Evde bakım aylığı alma şartları! Evde Bakım Aylığı Bağlanması için Gerekli Belgeler

Engelli bireyin kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede engelinin bulunması durumunda devlet tarafından engelli bireyin bakım ve gözetimini üstlenen kişiye evde bakım aylığı bağlanır. Böylece engelli bireyin ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakan kişinin desteklenmesi amaçlanır. 

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Engellilik hali doğuştan olabileceği gibi hayatın olağan akışında aniden bir kaza bir hastalık nedeniyle sonradan da ortaya çıkabilir. İster doğuştan ister sonradan var olan engelin kişinin yaşamını olumsuz etkilemesinin bir miktar önüne geçebilmek için devlet tarafından gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan biri de engelli aylığı ve evde bakım aylığı bağlanmasıdır. Burada evde bakım aylığı hakkında detaylı bilgi verilecektir.

evde bakım maaşı

 

 

 

 

 

Evde bakım aylığı alma şartları

Evde bakım aylığı alma şartları sırasıyla şu şekildedir:

 1. Evde Bakım aylığının bağlanması için engelli bireyin engel oranının yetkili sağlık kurulundan aldığı engelli sağlık raporunda %50 olarak tespiti ve ‘ağır engelli’ ibaresinin işaretli olması gerekmektedir. Yetkili hastaneler Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan hastaneler olup bunlar harici hastanelerden alınan raporlar geçersiz sayılacaktır.
 2. Engelli sağlık Kurulu Raporu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sevk edildiği takdirde rapor için ücret talep edilmemektedir.

2. Diğer husus engelli sağlık raporunda engelli kişinin bakıma muhtaç olduğunun belirtilmesidir. Çünkü her engellilik hali kişinin hayatını devam ettirmesine engel teşkil etmez. Kişisel temizliğini yerine getirebilen, beslenme ihtiyacını giderebilen, tehlike durumunu kavrayabilen, kendini koruma içgüdüsü ile hareket edebilen, yürüme, tutma, giyinme, inip çıkma gibi kaba motor hareketlerini yapabilen, evde kendi başına yaşamını sürdürebilen, temizlik, çamaşır, bulaşık, soba yakma gibi işlemleri kendi başına yapabilen bireyler bakıma muhtaç olarak değerlendirilmemektedir.

3. Aylık bağlanmasının bir diğer şartı evde yaşayan kişi başına düşen gelirin aylık asgari ücretin net tutarının 2/3’ünden az olmasıdır. Bu tutar belirlenirken eve katkı sağlayan her gelir hesaba dahil edilmektedir. Kira gelirleri, nafaka gelirleri, sigortalı olması zorunlu bir işte çalışma karşılığı alınan ücretler, 2828 sayılı kanununa göre yapılan harçlık ödemeleri, 2022 sayılı kanuna göre bağlanan aylıklar gibi ödemeler. 

Evde Bakım Aylığı Nasıl Alınır

Evde yaşayan kişi sayısında artma/azalma ve eve giren gelir oranından bir değişme olduğunda bu durum 1 ay içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bildirilmelidir. Aksi halde bildirmesi zorunlu engelli ya da yasal temsilcisi hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. 

Diğer bir husus engelli bireyin bakım ve hizmetini aynı evde yaşayan akrabasının 24 saat süreyle gerçekleştirmesidir. Baktığımızda toplumumuzda engelli bireyin bakım ve hizmetini birlikte yaşadığı kişi gerçekleştirmektedir.

Bununla birlikte evde bakım maaşı bağlanması için aynı evde yaşamak şart değildir. Eğer aynı evde yaşamıyorsa bakım verecek kişi bu süre en az 8 saat olarak belirlenir. Aynı evde ya da başka bir evden bakım gerçekleştirilse de evde bakım maaşı bağlanması için akrabalık şarttır. Akrabalar içerisinde üvey akrabalar da sayılmıştır.

evde bakım aylıgı

Evde Bakım Aylığı Bağlanması için Gerekli Belgeler

Evde bakım maaşı alınması için başvuru yapmak şarttır. Yapılacak olan başvuru esnasında engelli evde bakım aylığı için gerekli belgeler teslim edilmelidir. İstenen belgeler şunlardır:

 • Engelli bireye bakacak kişi ve engelli kişinin kimlik fotokopileri
 • Engelli sağlık raporunun aslı ya da ‘aslı gibidir’ mühürlü fotokopisi
 • Engelli kişiye ait son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Engelli kişinin öğrenim durum belgesi
 • Sadece zihinsel engelli 18 yaşını doldurmuş engelli bireyler için vasi kararı
 • Anne-baba boşanma durumunda boşanma kararı

Aynı evde bulunan tüm kişilerden istenen belgeler;

 • Çalışan veya emekli olan kişilerin maaş bordrosu
 • Malvarlığı tespiti için tapu ve ruhsat kaydı
 • SGK hizmet kaydı
 • Nüfus müdürlüğünden ikametgah kaydı
 • Vergi dairesi sicil kaydı
 • Tarımsal gelir raporu (Tarım müdürlüğünden alınmaktadır.)

Yukarıda istenen belgeler engelli birey için ve engelli bireyle aynı evde yaşayan kişiler için sunulacaktır. Böylece tüm veriler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. muhtaçlık kararı verilirse aylık almaya hak kazanılacaktır. 

Gerekli evraklar tamamlandıktan sonra başvuru engelli bireyin ikametgahının/yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılır. Başvuru engelli bireye bakan kişi tarafından yapılacaktır. Engelli birey bakıma muhtaç olduğundan başvuru yapabilecek durumda değildir. 

Başvurular hanede yapılacak inceleme sonucu İl müdürlüğünün onayı ile tamamlanır. Onaylanmama durumunda engelli kişinin ya da yasal temsilcisinin bir ay içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. İtiraz sebepleri bildirilir ve yeniden inceleme yapılır. Sonuç kabul ya da ret olarak yeniden bildirilir. 

Evde Bakım Aylığının Kesildiği Haller

Engelli bakım aylığı bir kez bağlandıktan sonra sürekli olarak ödenmektedir. Sadece belirli hallerde bu aylık kesilecektir. Aylık kesilen durumlar şunlardır:

 • Engelli kişinin vefatı, 
 • Muhtaçlık durumunun ortadan kalkması,
 • Süreli raporlarda sürenin dolması ile kesilir. 

Engelli kişinin vefat etmesi halinde, akrabası en geç on beş gün içinde; evde yaşayan akraba sayısı ve bu kişilerin gelirindeki değişiklik bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır.

Eğer engelliye bakan ve engelliler için evde bakım maaşı alan kişi vefat ederse, bakımı üstlenen kişi yeniden başvuru yaparak maaşın kendisine ödenmesini isteyebilecektir. 

Süreli raporların güncelliği yine İl Müdürlüklerince takip edilmektedir. Aylığın devamlılığı için engelli sağlık raporunun süre dolmadan yenilenmesi gerekmektedir. Bu raporlar bir sene dolduktan sonra yenilenecektir. 

Sosyal medya hesaplarımız: İNSTEGRAM / TİKTOK


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu