Sosyal Hak ve Yardımlar

Evde Bakım Aylığı Nedir Nasıl Başvurulur? Başvuru Formu

 Evde Bakım Yardımı Nedir? Evde Bakım Yardımına başvurmak için Engel Oranı Kaç Olması Gerekir?  Evde Bakım Yardımında Kimler Akraba Sayılır? 2022 Aylığı Gelire Dahil Edilir mi?

Evde Bakım Yardımı nedir? Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Evde Bakım Aylığı Kimlere Verilir? 2018 Yılı  Ede Bakım Aylığı Tutarları Ne Kadar? Bu sorulara ilişkin tüm cevapları bu içeriğimizde bulabilirsiniz. Evde Bakım Aylığı ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtlarına ait detaylar…

Evde bakım maaşı nasıl başvurulur? Şartları nelerdir?
Evde bakım maaşı
nasıl başvurulur?
Şartları nelerdir?

 Evde Bakım Yardımı Nedir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

Evde Bakım Yardımına başvurmak için Engel Oranı Kaç Olması Gerekir?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi “evet” olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

 Evde Bakım Yardımında Kimler Akraba Sayılır?

Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

Evde Bakım Yardımı Kapsamında Engelli Kişiye Kaç Saat Bakım Hizmeti Verilmelidir?

Engellinin hanedeki akrabası tarafından 24 saat bakımının yapılması esas olmakla birlikte Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin uygun görmesi ve hanesinde bakımını üstlenecek akrabası olmaması halinde yakında ikamet eden akrabası tarafından en az 8 saat bakımının yapılması gerekmektedir.

2022 Aylığı Gelire Dahil Edilir mi?

Evde bakım yardımı başvurusunda 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklar gelir olarak göz önünde bulundurulur.

Başvuru Kaç Gün İçerisinde Sonuçlanır?

Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve İl Müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engellinin hanesinde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda İl Müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlandırılır. Talebinin olumsuz değerlendirilmesi halinde engelliye veya yasal temsilcisine İl Müdürlüğünce 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

İtirazlar Kaç Gün İçerisinde Bildirilmelidir?

Engelli veya yasal temsilcisi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bakım raporuna itiraz edebilir. İtiraz talebi il müdürlüğünce değerlendirilir, gerek görülmesi hâlinde yeniden bakım raporu hazırlanması için farklı personelden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti görevlendirilerek işlem yapılır. Yapılacak itirazlarda ikinci Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin verdiği karar nihai karardır.

Gelir Değişikliği Kaç Gün İçerisinde Bildirilmelidir?

Engelli veya yasal temsilcisi, hanedeki akraba olan birey sayısı ve bu kişilerin gelirlerindeki değişikliği bir ay içinde il müdürlüğüne bildirmek zorundadır

Adres Değişikliği Kaç Gün İçerisinde Bildirilmelidir?

Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

 Hangi Kuruma Müracaat Edilmelidir?

İkametgâhın bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Hangi Aylarda Yatırılır ?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara aktarılmaktadır.

Evde Bakım Yardımının kişi başına düşen muhtaçlık sınırı nedir?

Evde bakım yardımında muhtaçlık sınırı asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ü olarak belirlenmiştir. Asgari ücret değişikliğine göre güncellenmekle birlikte 2017 yılı için 847,17.-TL olarak belirlenmiştir.

Evde bakım yardımı ile kredi çekebilir miyim?

Kredi veren kurum tarafından değerlendirilmektedir.

Evde bakım aylığını bu ay alamadım neden?

Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu il müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir. Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.

Evde bakım aylığına başvuruda bulundum sonucunu öğrenebilir miyim?

Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu il müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

Güncel haberler için bizi takipte kalın. GOOGLE PLAY UYGULAMA İNDİR / news.google.com

Kaynak: Bu içerik hazırlanırken Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Alo 144 resmi internet sitesinden yararlanılmıştır.


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu