Çalışma Yaşamı

Görme engelli öğretmenlerin nöbet tutması zorunlu mudur?

engellilerdostu.com internet sitemize görme engelli öğretmenlerin nöbet tutması zorunlu mu? Okullarda görev yapan görme engelli öğretmenlerin nöbet tutması kendi tercihlerine mi? bağlı gibi birçok soru okurlarımızdan tarafımıza yönlendirilmektedir. Bu konu ile ilgili çeşitli internet sitelerinde ve mevzuatlarda yaptığımız araştırmalar sonucunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Umarım faydalı olur…

Öğretmenlik Mesleği…

Öğretmenlik eğitim ve öğretim okul/kurumlarında öğrencilere istenilen seviyede bilgi, beceri veya bir sanatı, tekniği öğretme mesleği. Bu mesleği icra eden kimseye  öğretmen, muallim (eski) veya hoca adı verilir.

Öğretmenlik mesleğini yapabilmek için belli bir dal veya branşta özel ihtisas sahibi olmak ve pedagojik formasyona sahip olmak gereklidir. Öğretmenlik mesleğinde eğitim ve öğretim birlikte yürütülmekte, öğretilen bilgiler hayatta tatbik ettirilmektedir. Öğretmenlikte bilgi öğretmek, yol göstermek, irşad etmek ve terbiye etmek manasına gelen eğitim, temel esastır.

Görme engelli öğretmenin nöbet tutması zorunlu mudur?

Bu konuda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan engelli öğretmenler için farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesinin 4. fıkrasında; “İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar”; 6. fıkrasında “Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir”; 7. maddesinde “Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez”; 11. maddesinde ise “Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, söz konusu Yönetmelik ile kimlere nöbet verilip verilmeyeceği ayrıntılı olarak belirtilmiş; ancak bu kişiler arasında engelli öğretmenlere dair bir ifadeye rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu kurumlarda görev yapan görme engelli öğretmenlere nöbet verilmesi yasal olarak mümkündür. Ancak bazı okullarda görme engelli öğretmenler nöbet tutmak istemediklerine dair dilekçe vermektedir. Şayet bu dilekçeyi okul idaresi kabul ederse, görme engelli öğretmene nöbet verilmeyebilir. Yine de okul idaresinin bu dilekçeyi kabul etmeme hakkı bulunmaktadır. Öte yandan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ, engelli öğretmenlerin nöbet tutma durumlarıyla ilgili daha açık ibareler içermektedir. Söz konusu Yönetmeliğin “Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91. maddesinin 2. fıkrasının g bendinde, “Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.” ifadeleri bulunmaktadır. Görüldüğü üzere, engelli öğretmenlerin nöbet tutma durumu burada da kendi isteklerine bırakılmamış; yalnızca gün ve saat tercihlerine öncelik verileceği hükümleri yer almıştır.

Özetle; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görev yapan görme engelli öğretmenlerin nöbet tutma durumu kendi isteklerine bırakılmış değildir. Yalnızca nöbet tutmak istemeyen görme engelli öğretmenlerin dilekçesi okul idarelerinin inisiyatifiyle kabul edilirse bu mümkün olabilir. Diğer taraftan, bu düzenlemelere rağmen kendisine nöbet verilmeyen görme engelli bir öğretmen de, yukarıdaki mevzuatı gerekçe göstererek, kurum müdürlüğüne nöbet tutmak istediğini belirten yazılı dilekçesini sunabilir.

 

Kaynak: Bu içeriğimiz hazırlarken bir çok mevzuattan faydalanılmış ayrıca eged.org internet sitesinden yararlanılmıştır.

 

Oy Ver post

makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu