Eğitim

İstanbul Sosyal Tesislerde Engelli İndirimi

İstanbul Sosyal Tesislerde Engelli İndirimi! Engellilere Erzak Yardımı! İBB Engelli Kırtasiye Yardımı

İstanbul Sosyal Tesislerde Engelli İndirimi

İstanbul sosyal tesislerde engelli indirimi tarifesi uygulamaya başladı. Yapılan bu indirim tarifesi sayesinde, engelli vatandaşlar maddi olarak sosyal hayata daha fazla karışmaya başladı. Fakat son zamanlarda, engelli indirim kartlarının başka insanlar tarafından kötüye kullanıldığını öğrenen İstanbul Büyükşehir belediyesi yapılan bu indirim tarifesini kaldırmak zorunda kaldı. Bunun temel sebebi ise, indirim tarifesini sadece engelli vatandaşlara özel yapmış olmasıdır.

İstanbul Sosyal Tesislerde Engelli İndirimi

Engellilere Erzak Yardımı

Bu yardımlardan birisi de engellilere erzak yardımı yapmaktır. Yapılan bu erzak yardımı, her ay ya da yılın belli dönemlerinde olmak üzere engelli vatandaşlara belediye tarafından yapılır.  Bu erzak yardımında çalışamayacak durumda olan engelli vatandaşlara temel gıda erzak paketi sunulur. Bu yardım türünden faydalanmak için ise, şehrinizde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ya da belediyelerine şahsen başvuru yapmanız gereklidir. Bu yardımı almak için ise en az % 40 engelli raporunuzun bulunması ve iş göremez raporunuzun bulunması gereklidir.

İBB Engelli Kırtasiye Yardımı

İstanbul büyükşehir belediyesi, kendi bünyesinde eğitim ve öğretim hayatına devam eden engelli vatandaşlarını da eğitim yardımında bulunur. İBB engelli kırtasiye yardımı almak için, İstanbul büyükşehir belediyesine şahsen başvuruda bulunmanız gereklidir. Bu işlem dışında İstanbul büyükşehir belediyesi resmi sitesine giriş yaparak da bu yardım için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yardım kapsamında verilecek olan ücret ise 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı için 300 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Beltur Engelli İndirimi

İstanbul büyükşehir belediyesi kapsamında engellilere sağlanan indirimlerden birisi de beltur engelli indirimi olarak geçer. Bu indirim kartı sayesinde, engelli vatandaşlar toplu taşımalardan ve gastronomi servislerinden çok daha uygun bir ücret karşılığında fayda sağlayabilecekler. Ayrıca tarihi ve turistik yerlere de indirimli olarak bu beltur kartı sayesinde giriş yapabileceksiniz. Bu kart size İstanbul içi ulaşımda % 40 a varan indirim imkânı sağlar. Bu indirim türü beltur kartla yapabileceğiniz tüm aktivitelerde geçerli olacaktır.

İBB Engelliler Şube Müdürlüğü

Sosyal ihtiyaçları eşit ve kapsayıcı bir şekilde karşılayarak paylaşan bir şehir oluşturmayı amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eşit haklara ulaşamayan toplumsal gruplara yönelik hizmetleri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Engelliler Müdürlüğü (İSEM), özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetler kapsamında eğitim, rehabilitasyon, istihdam, ulaşım, yasal haklar danışmanlığı, kamp, medikal destek psiko-sosyal destek, hizmetleri ve toplumsal farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. Yeni projelerle sürekli gelişim ve yenilenme içinde olan İSEM; İstanbul’un çeşitli noktalarına yayılan 24 merkez, 2 kamp ve 8 irtibat bürosu ile engelli birey ve ailelerine yerinde hizmet ulaştırmaktadır.

Amaçlarımız;

 •  Hak temelli bir anlayış doğrultusunda engelli bireylere yönelik hizmetler geliştirmek,
 •  Engelli bireylerin güçlü ve bağımsız bireyler olmalarını destekleyecek çalışmalar yapmak,
 •  Özel gereksinimlere uygun eğitim ve rehabilitasyon uygulamaları ile engelli bireylerin psiko sosyal gelişimlerini desteklemek,
 •  İç ve dış mekanlar ile teknolojik alanların engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaları desteklemek,
 •  Bakım ve korunmaya ihtiyacı olan engelli bireylerin özel gereksinimlerini karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmek,
 •  Engeli olan ve engeli olmayan bireyleri buluşturarak birlikte yaşam kültürünün yerleşmesini desteklemek,
 •  Topluma yönelik çalışmalarla engellilik alanında daha yüksek bir farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmaktır.
  Kapsayıcı Hizmet Çeşitliliği:

İSEM tarafından, İstanbul’da ikamet eden, %40 ve üzeri oranda Erişkin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu’na, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’nda (ÇÖZGER) sahip; görme, işitme – konuşma, ortopedik ve zihinsel engeli olan bireyler ile ruhsal-duygusal rahatsızlığı veya süreğen hastalığı olan tüm engelli bireylere ve yakınlarına yönelik hizmetler verilmektedir.

Engellilik alanında yürütülen hizmetler:

 

Eğitim Destek Hizmetleri

 

 Engelli Beceri Kazandırma Merkezleri ile zihinsel engelli bireylerin mesleki becerilerinin artırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla özel eğitim programları uygulanmaktadır. Eğitim programları kapsamında engelli bireylerin sosyal, öz bakım ve el becerilerini artıran eğitimler verilmektedir.

 •  Otizm tanılı veya diğer gelişimsel geriliğe sahip küçük yaş çocuklara yönelik yoğunlaştırılmış bireysel özel eğitim rehabilitasyon çalışmaları sürdürülmektedir.
 •  Engellilere yönelik olarak özel eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak programlar hazırlanarak, eğitim hizmetleri verilmektedir.
 •  İşitme Engelliler Merkezleri aracılığıyla işitme engelli çocuklara ve ailelerine eğitim, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
 •  Engelli bireylerin engel durumu, vasıf ve yetenekleri göz önüne alınarak düzenlenen kurslarda, başarılı olan bireylerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki sertifikalar alması sağlanmaktadır. Ayrıca sosyal rehabilitasyon amacıyla kültürel ve sanatsal yetenekleri destekleyen eğitim grupları da oluşturulmaktadır.
 •  İSEM bünyesinde hizmet veren engelli merkezlerinde, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (e-KPSS) ve çeşitli sınavlara yönelik hazırlık kursları açılmaktadır.
 •  İşitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurulması amacıyla Türk İşaret Dili Projesi’ni hayata geçiren Engelliler Müdürlüğü, işaret dilinin ve işitme engelli bireylerin sorunlarının toplum genelinde tanınmasını sağlamak amacıyla İşaret Dili’ne hâkim tercümanlar aracılığıyla çeşitli seminer ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Psikolojik Destek Hizmetleri

 

 •  Bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık çalışmalarıyla, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları ruhsal sorunların çözümüne destek olunmaktadır.
 •  İSEM tarafından ailelerin, çocuklarına doğru ve sağlıklı bir yaklaşım geliştirmeleri ve engellilik konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları ve seminerler düzenlenmektedir.

Rehabilitasyon Hizmetleri

 

 •  Başvuran engelli bireyler, sağlık destek hizmetleri alanında uzman psikolog ve spor eğitmenlerince değerlendirmeye alınmakta, kendisine uygun spor dalı tespit edilerek spor tesisine yönlendirilmektedir. Her engel grubuna, engelin özelliğine göre alanında uzman eğitmenlerce bireysel ve takım sporlarında eğitim sunulmaktadır.
 •  Hidroterapi hizmeti ile engelli bireylere su içinde egzersiz yaptırılarak kişilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek olunmaktadır.

Kamp Hizmetleri

 

 •  Engelli ve yakınlarına yönelik olarak toplumsal gelişmelerden eşit pay alabilmelerini, toplumla bütünleşebilmelerini ve sosyal rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla Şile Engelliler Kampı ve Florya Engelliler Kampı’nda yıl boyu tatil köyü standartlarında ücretsiz tatil imkânı sunulmaktadır.

Ulaşım Destek Hizmeti

 

 •  Alo 153-3-4 Engelli Ulaşım Servisi’ni hayata geçiren İSEM, yaşamını İstanbul’da sürdüren ve toplu taşıma araçlarını kullanamayan engelli bireylere ücretsiz ulaşım hizmeti sunmaktadır.Sosyal Destek Hizmetleri

 

 •  Bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, engellilik, engelli hizmetleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSEM’in hizmetleri hakkındaki bilgiler engelli ve yakınlarına ilk elden ve en doğru şekilde uzman personelce verilmektedir.
 •  Canlı destek hizmeti kapsamında da işitme engelli bireylerin bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla İSEM bünyesinde çalışan Türk İşaret Dili tercümanı aracılığıyla görüntülü danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 •  Engelli bireylere ve ailelerine yönelik yıl boyunca çeşitli kültür, sanat, eğlence ve gezi programları düzenlenmektedir. Bu programlar vasıtasıyla engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını ve toplum içinde hareketliliklerini artırmak amaçlanmaktadır.
 •  Toplumda engelliler ve engellilik ile ilgili bilinci arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda öğrencilere ve çeşitli meslek grubu çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenmektedir.
 •  Engelliliği önleyici ve engellilik olgusuyla ilgili bilgilendirici, bilinçlendirici kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınlar hazırlanarak dağıtımı sağlanmaktadır.
 •  Engelli bireylere yönelik hizmetlerin sunulması sırasında toplum yararına çalışmaya istekli gönüllü bireyleri istek ve becerileri doğrultusunda organize ederek gönüllülük esasları çerçevesinde engelli bireylere ve ailelerine hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.
 •  Görevli avukatlar tarafından engelli ve engelli yakınlarına, alanda hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlara; engellilerin sahip oldukları yasal haklar konusunda bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri yapılmakta; engelli bireylere ve yakınlarına hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 •  Engelli bireylerin iş hayatına hazırlanması ve iş bulmasında aracı olunması hedeflenen hizmetlerde; engelli bireyin nitelikleri ve yetkinlikleri dikkate alınarak kendisine uygun iş olanakları araştırılmakta ve işverenlerle temasa geçilmektedir.
 •  Engelli ve engelli yakınlarının taleplerini sağlıklı verilere dayanarak tespit etmek amacıyla saha çalışmaları yürütülerek sosyal inceleme çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalarla ilgili sosyal inceleme raporları düzenlenmektedir.
 •  Evinden çıkamayacak derecede ağır engeli bulunan engelli bireylere ücretsiz kuaförlük ve kişisel bakım hizmeti verilmektedir.
 •  Engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini artırmak amacıyla, Sosyal İşler Yardım Yönetmeliği esas alınarak engellilere ücretsiz medikal malzeme yardımı yapılmaktadır. Bu hizmet kapsamında beyaz baston, tekerlekli sandalye, akülü araç, koltuk değneği, hasta altı bezi dağıtımı gerçekleştirilmektedir.
 •  Medikal bakım onarım taleplerini de kapsamında, akülü ve tekerlekli sandalye bakım onarım hizmetlerini yürütülmektedir. Bakım onarımı yapılan medikal malzemeler, en kısa sürede teslim edilmektedir.

Yenilikçi Hizmet Modelini Sürekli Geliştirmek

 

 •  Engellilik konusunda yurt içindeki/yurt dışındaki uygulamaların araştırılarak, yerinde gözlenmesi, kuruma ve yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde uyarlanması çalışmalarında yer alınmakta, iletişim ve koordinasyonu sağlanmaktadır.
 •  Üniversiteler, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve bunların üst kurulları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla engellilere yönelik ortak çalışmalar yapılarak, işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir.
 •  Engellilere yönelik olarak bakım hizmetlerinin de verilebileceği, engellilerin sosyal, eğitsel faaliyetlerde bulanabileceği sosyal hizmet birimleri oluşturmak ve yaygınlaştırmaya yönelik projeler üretilmektedir.

Güncel haberler için bizi takipte kalın. GOOGLE PLAY UYGULAMA İNDİR / TİKTOK / İNSTAGRAM / news.google.com///

İBB Engelliler Şube Müdürlüğü

 İBB Sosyal yardım kartı nedir nasıl alınır?


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu