Çalışma Yaşamı

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir? Nasıl Başvurulur?

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir, Kimler isteğe tabi Sigortaya başvurabilir? Nasıl sona erer...

Kimler isteğe tabi Sigortaya başvurabilir?

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir: Türkiye’de ikamet edenler ila Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal emniyet sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
5510 sayılı Kanuna tabi mecburi sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
Sigortalı olarak çalışmakla beraber ay içerisinde 30 günden az çalışan ya dahi tam gün çalışmayanlar,
Kendi sigortalılıkları sebebiyle Türkiye’de sosyal emniyet kanunlarına göre maluliyet ve ihtiyarlık aylığı almayanlar,
18 yaşını dolduranlar.

Kanunun yürürlük tarihinden evvela kapatılan kanunlara göre isteğe tabi garantiye devam edenler, rastgele bir işleme lüzum kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe tabi sigortalılıkları devam ettirilecektir.

istege baglı sigorta kimler başvurabilir

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir, Nereye ve nasıl başvurulur?

İlk kere isteğe tabi sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ila ikametgahlarının bulunduğu sosyal emniyet vilayet müdürlüklerine/sosyal emniyet merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir, Tekrar isteğe tabi sigortalı olmak talip sigortalıların şayet talep dilekçesi ila müracaatları yeterli olacaktır.
5434 sayılı Kanunun kapatılan 12 nci maddesi uyarınca isteğe tabi iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe tabi sigortanın başlangıcı ne zamandır?

İsteğe tabi sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe tabi sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe tabi sigorta primi prime temel kazancın alt sınırı ila üst sınırı arasında, sigortalı yönünden tespit edilen prime temel maaş kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malûllük, ihtiyarlık ve vefat sigortaları primi, % 12’si umumi sıhhat sigortası primidir.

İsteğe tabi sigortalılığın devamında belli zaman prim ödememe durumunda sigortalılığın sona ermesi programı kaldırılarak, ilişkin olduğu ayın primini en geç 12 ay içerisinde ödemeyen sigortalının o aya ilişkin primini ödeme olanağı olmayacak, 12 ay geçmedikçe başka aylara ilişkin primlerini rötar zammı ila ödenmesi olanağı ve talep yahut vefat dışında isteğe tabi sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

istege baglı sigorta

İsteğe tabi sigorta nasıl sona erer?

İsteğe tabi sigortalılık;
İsteğe tabi sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
Ölen sigortalının vefat tarihinden,

itibaren sona erer.

İsteğe sadakat süresinin değerlendirilmesi

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir, 01/10/2008 tarihinden itibaren ilk kere isteğe tabi sigortalı olanlar ila 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe tabi sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe tabi sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık zamanı olarak kabul edilecektir.

Güncel haberler için bizi takipte kalın. GOOGLE PLAY UYGULAMA İNDİR / news.google.com…


makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu