engellilerdostu.com | Engelliler İçin Sosyal İçerik Platformu

Maluliyet Aylığı Nedir ? Şartları ve Süreçleri Nelerdir ?

Malullük aylığı, Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre kurumca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarının sağlık kurulları tarafından düzenlenen raporlara dayanarak çalışamayacak durumda malul olduğu tespit edilen sigortalılara bağlanan aylıktır.

Maluliyet Başvuru Koşulları :

Nereye Başvuruda Bulunulur:

Maluliyet Tespitinde Esas Alınan Mevzuat:

4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet Tespitinde :

Maluliyete Esas Teşkil Edecek Rapor Nasıl ve Nerede Hazırlanır:

Maluliyet Kararı Veren Birim:

Sonuç Nereden Öğrenilir:

Maluliyet Talebinden Sonra Yeniden Muayene veya Bir Takım Belgelerin İstenme Sebebi:

“Çalışma Gücünün %60 ını Kaybetmediği” Gerekçesiyle Talebin “Red” İle Sonuçlanması:

“İşe Girildiği Tarihte’de Malul Olduğu” Kararı Verildiği halde Malül Aylığının Bağlanamama Durumu:

Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen Maluliyet Dosyasında;

Engelli (Özürlü) Raporu’na Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı % 60’dan Fazla Olduğu Halde, Malulen Emekli Olamama:

Malulen Emekli olup, Kontrol Muayenesine Tabi Tutulma:

Başvuruları Sonucu “Maluliyetleri Reddedilen” Sigortalılar:

(Bilgi: Emniyet Sivil Memurları Sendikası Engelliler Komisyon Başkanı Halil Durmuş)

Exit mobile version