GüncelSosyal Hak ve Yardımlar

Milli Eğitim Bakanı Engelli Personelleriyle Görüştü!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık bünyesinde çeşitli birimlerde çalışan engelli personellerle bir araya geldi. Yapılan görüşmede, engelli personellerin sorunları ve istekleri dile getirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda: “Neredeyse her evde en az bir kişinin hayatına dokunduğumuz Bakanlığımız çatısı altında binlerce mesai arkadaşım ile gelecek için çalışıyoruz. Bugün engel tanımayan çalışma arkadaşlarımla kahvaltıda buluştuk. Enerjileri ve katkıları bizim için çok değerli. Teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanının katıldığı programda engelli personeller ortak talebini bildirdi.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDA GÖREVLİ ENGELLİ PERSONELİN KAMUSAL HAKLARININ GENİŞLETİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Bakanlığımızda, her türde engel grubuna mensup çeşitli hizmet sınıflarında Ocak 2021 itibariyle 20.000’i aşkın engelli çalışan mevcuttur. Söz konusu çalışanlara sahip oldukları bilgi, beceri ve kapasite ölçüsünde bir görev tasarımı yapılarak, hak ettikleri muameleyi görmeleri, ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinin bir gereğidir. Engelli bireylerin istihdam edilmesi kadar, istihdam edilenlerin iş sürecine dâhil edilmesi de önem arz etmektedir.

Bu çerçevede,

1.) Bir defaya mahsus olmak üzere;

İlköğretim mezunu olan engelli personelin ise açık öğretim yoluyla lise mezuniyetlerini teşvik edici eğitimler sağlayarak 12 yıllık eğitimlerini bitirdikten sonra, mevcut Lise (Ortaöğretim) mezunu engelli personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına tabi tutulmadan Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına, Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren Yardımcı Hizmetler Sınıfı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan engelli personelin mezuniyetlerine dayalı Teknik Hizmetler Sınıfına,

Ön Lisans ve Lisans mezunu Yardımcı Hizmetler Sınıfı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan engelli personelin mezuniyetlerine dayalı Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfına,

Formasyon belgesi almış ve EKPSS’ye son iki yıl içerisinde girmiş olan Fakülte mezunu Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışında görev yapan engelli personelin ise tercihlerinin alınarak, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına geçişleri sağlanmalıdır.

2.) Bakanlığımız bünyesinde çalışmakta olan engelli kamu personeline yönelik olmak üzere;

  1. a) Yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,
  2. b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi 4. Dönem Toplu Sözleşmede kabul edilmiş olmasına rağmen, uygulamaya geçirilmemiştir. Bu durumun kurumumuzca değerlendirilip uygulanması, engelli personel açısından önem arz etmektedir.

3.) Engelli olarak görev yapan personel, 15-20 yıllık hizmeti sonrasında engeli ve oranlarına göre isteği doğrultusunda emekli olabilmekte, dolayısıyla (3.) üçüncü, (2.) ikinci ve (1.) birinci dereceye ulaşana dek çalışması ve bu derecelerden emekli olması mümkün görünmemektedir.

Bu nedenle engelli personelin derece ve kademe işlemleri düzenlenerek emekli maaşlarındaki düşüşün minimum seviyede olması sağlanmalı ve her 2 yıl için 1 derece ilerlemesi gerçekleştirilmelidir.

4.) Engelli personelin yıllık izinleri tekrar düzenlenerek ilk 5 (beş) yıl boyunca 20 (yirmi) gün, 5. yılı doldurduktan sonra 30 (otuz) gün yıllık izin kullanmaları sağlanmalıdır.

5.) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte pozitif ayrımcılık yapılarak, kurumların norm durumuna bakılmaksızın yer değişikleri talepleri kurumlarca bekletilmeksizin yerine getirilecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Engelli aday memurların sağlık mazereti durumunda yer değişikliği taleplerinde adaylık süresi dikkate alınmamalıdır.

6.) Yaşamakta olduğumuz Covid-19 sürecinde kamuda çalışan engelli personelin hastalık, bulaş korkusu devam etmekte olup, yapılacak olan düzenleme ile bu gibi olağan üstü durumlardan etkilenmemesi sağlanmalı ve kurum içi uygulamalar da Merkez ve Taşra Teşkilatlarını kapsayacak şekilde uygulamada birlik sağlanmalıdır.

7.) Engelli ve kronik hastalığı olan personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği ve mobbing (zorbacılık) konusunda çalışma başlatılmalı, söz konusu kişiler için ivedi bir şekilde gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.

8.) Engelli personeller için ‘safetybuddy’ de denilen ‘güvenli çalışmasına yardımcı bir arkadaş’ tayin edilmeli, bu çalışan engellinin, yangın, doğal afet gibi acil durumlarda işyeri binasından güvenli bir şekilde çıkmasını sağlayarak toplanma alanına gelmesine yardımcı olmalıdır.

9.) Engelli kamu personelinin istihdam edildikleri kurumlara erişilebilirlikleri ve çalışma koşullarının denetlenmesi, izlem ve takibinin yapılması önem arz etmektedir.

Bu amaçla bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Sosyal Nitelikli Atamalar Daire Başkanlığı kurulmalı ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ile Engelli ve Engelli Yakınları Personel Şube Müdürlüğü kurulmalı ve illerde teşkilatlanması gerçekleştirilmelidir.


makale içeriği alt bilgi

Bir Yorum

  1. Bir engelli öğretmen olarak bir an önce öğrencilerime kavuşmak istiyorum… Sayın bakanımızdan iyi bir kontenjan ile engelli öğretmen atamasını ivedilikle talep ediyoruz …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu