GüncelSağlıkSosyal Hak ve Yardımlar

Şartlı Sağlık Yardımı Nedir, Kimler Başvuru Yapabilir 2022

Şartlı Sağlık Ücretleri Ne Kadar Oldu ?

2022 Şartlı sağlık yardımı (ŞSY) kapsamında, yoksul kişilerin temel bakımlarının yapılması hedeflenir. Diğer nakdi yardımlardan farklı olarak şartlı sağlık yardımı temel bir ihtiyaç olduğu için her zaman önceliklidir.

Şartlı Sağlık Yardımı Nedir ?

Şartlı Sağlık Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı MH tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. ŞSY programında hak sahiplerine yalnızca, fayda sahibi çocukların veya gebe/lohusa bayanların Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık takip, kontrol ve izlem gibi bazı temel sağlık gerekliliklerini yerine getirmeleri koşuluyla ödeme yapılır.

Yararlanma Koşulları

Şartlı eğitim ve sağlık yardımları kapsamında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi çocuk adına yardım başvurusu yapan kişinin, yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun MH kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.

Şartlı Sağlık Yardımı İçin Gerekli Evraklar

Şartlı sağlık yardımı için başvuru yapılarak 0 – 6 yaş arası çocukların düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılması amaçlanır. Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılan şartlı sağlık yardımı başvuru belgeleri ise şu şekildedir:

 • Hane Başvuru Kayıt Formu
 • Sorgu Dilekçesi
 • Şartlı Eğitim – Sağlık Hak Sahibi Sözleşmesi gibi belgelerin eksiksiz ve doğru bilgi beyanları ile doldurulması yeterlidir.

ŞSY Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır

Başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru yapan kişinin daha önce Vakfımızda kaydı bulunmuyor ise Vakfımız tarafından istenen ‘Hane Başvuru Kayıt Formu‘, ‘Sorgu Dilekçesi‘ ve ‘Şartlı Eğitim-Sağlık Haksahibi Sözleşmesi‘ formlarını doldurarak teslim edilmesi yeterlidir. Daha önceden Vakfımızda kayıtlı olan ailelerden ise ‘Şartlı Eğitim-Sağlık Haksahibi Sözleşmesi’ ile birlikte yardım başvuru dilekçesi alınmak suretiyle müracaatı tamamlanır.

Şartlı sağlık yardımı ücretleri
Şartlı sağlık yardımı ücretleri

Yardım Ödemeleri Ne Zaman Yapılır

Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY) hak sahibi ödemeleri ise, yılın tek ayları olan; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılacaktır.

Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme aylarının 24’ü ile 28’i arasında yapılmaktadır. Buna göre,

 • T.C. kimlik numarasının son rakamı; ‘0’ olanlar ilgili ödeme ayının 24’ünde,
 • ‘2’ olanlar ilgili ödeme ayının 25’inde,
 • ‘4’ olanlar ilgili ödeme ayının 26’sında,
 • ‘6’ olanlar ilgili ödeme ayının 27’inde,
 • ‘8’ olanlar ilgili ödeme ayının 28’inde, ödemelerini alabileceklerdir.

Ödeme günü hafta sonu Cumartesi gününe denk gelenler Cuma gününden itibaren ödemelerini alacaklardır. Ödeme günü hafta sonu Pazar gününe denk gelenler ise, Pazartesi gününden itibaren ödemelerini alacaklardır.

2022 Şartlı Sağlık Yardım Ne Kadar

2022 Yılı devlet destekli şartlı sağlık yardımı ödemeleri kriterlere göre ay ay yapılacak şekilde düzenlenir. Buna göre şartlı sağlık yardımı ödeme tutarları ise şu şekildedir:

 • Kız ya da erkek fark etmeksizin en fazla 72 aya kadar olan 0 – 6 yaş arası çocuklar aylık olarak 45 TL tutarında ödeme alır. 6 yaşa kadar herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın, hanede bulunan tüm çocuklar için ayrı ayrı ödeme yapılır.
 • En fazla 9 aya kadar olan gebe kadınlar aylık olarak 45 TL tutarında ödeme alır.
 • En fazla 2 aya kadar lohusa kadınlar, en fazla 2 ay olacak şekilde 45 TL tutarında ödeme alır.
 • Hastanede doğum gerçekleştiren kadınlar, 1 defa olacak şekilde 100 TL tutarında ödeme alır.
  Şartlı sağlık yardımı programı ile ilgili belirlenmekte olan bu tutarların, yıllık enflasyon oranları üzerinden yeniden hesaplanması söz konusu olabilir. Ve yine bu tutarlar aynı zamanda hastane giderlerinin göz önünde bulundurulmasıyla da tekrar bir hesaplama periyodundan geçirilebilir.

Şartlı Sağlık Yardımı Kapsamında Yapılan Ödemeler Ne Zaman Kesilir?

Şartlı sağlık yardımı bazı kriterlerin varlığı halinde kişilere verilen bir nakdi yardım programıdır. Gerekli hallerin ortadan kalkması halinde şartlı sağlık yardımı ödemeleri kesilir.

Buna göre şartlı sağlık yardımı ödemelerinin kesileceği durumlar ise şu şekildedir:

 • Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tarihlerde sağlık kontrollerinin yaptırılmaması halinde ödemeler kesilir.
 • Şartlı sağlık yardımı kapsamında ödeme alan çocuğun 72 ayını doldurması halinde nakdi yardım kesilir.
 • Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi halinde şartlı sağlık yardımı kapsamında verilen nakdi yardım kesilir.
 • Şartlı sağlık yardımı programından yararlanan çocuğun hanesinin, Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi halinde nakdi ödeme kesilir.
 • Çocuğun vefat etmesi halinde nakdi yardım kesilir.
 • Hak sahibi ebeveyninin vefat etmesi halinde nakdi yardım kesilir.
 • Hastanede doğum yapan kadınlara bir defaya mahsus olarak nakdi ödeme yapılır.
 • Hamile kadınlara yapılan ödemeler hamilelik halinin bitmesi ile kesilir.
 • Lohusa olan kadınlara 2 ay kapsamında nakdi yardım yapılarak 3. ay da şartlı sağlık yardımı kapsamında yapılan nakdi yardım kesilir.

Tüm bu noktaların yanı sıra başvuru sırasında şartlı sağlık yardımı kapsamında imzalanan sözleşme şartlarına karşı bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde nakdi ödemeler geçici olarak ya da kalıcı olarak kesilir.

E-Devlet Şartlı Sağlık Yardımı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanılma Vakfı aracılığı ile gerekli belgelerin teslim edilmesi üzerine, şartlı sağlık yardımı başvuruları alınır. Eksiksiz yapılan başvuruların sonuçlanması sürecinde e-devlet üzerinden durum takibi yapılabilir.

Şartlı sağlık yardımı başvuru sorgulamalarının e-devlet üzerinden yapılması için uygulanması gereken adımlar şu şekildedir:

 • Şartlı sağlık yardımı sorgulamalarının e-devlet üzerinden yapılması için başvuru sahibi olan ebeveynlerin e-devlet hesaplarına giriş yapmaları gerekir.
 • İlgili aileler daha önce e-devlet şifresi almamış ise en yakın PTT şubesine giderek kapalı zarf içerisinde şifreleri alabilirler.
 • PTT üzerinden şifre alındıktan sonra T.C kimlik numarası ve şifre bilgisi ile sisteme giriş yapılır.
 • turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden sisteme yapılan giriş işlemlerinin ardından arama kısmına “Şartlı Sağlık Yardımı” yazılarak ilgili bölümlere erişim sağlanır. Bu adımlar sonrasında ilgili şartlı sağlık yardımı sayfasına yönlendirilirsiniz.
 • İlgili sayfa üzerinden gerekli kontrollü yaparak başvurunuzun seyri ile ilgili detaylı bilgileri istenilen saat ve zamanda kontrol edebilirsiniz.
 • Şartlı sağlık yardımları ile ilgili e-devlet sistemi üzerinden bir başkasının başvuru sonucunun sorgulama işleminin yapılması mümkün değildir. E-devlet sistemleri bireyseldir ve yapılan tüm işlemler tek bir kişi üzerine kayıtlıdır. İkinci bir kişi bilgisine erişim sağlanmaz. Şartlı sağlık yardımına başvuru yapan herkes yalnızca kendi sayfası üzerinden, kendi yardım sorgulamasını yapma hakkına sahiptir.
 • E-devlet üzerinden sorgulama yapılabilmesi için aynı zamanda başvuruların da eksiksiz bir biçimde tamamlanmış olması şartı aranır. Tamamlanmamış başvurular, eksik bilgi içereceği için başvuru yapılmamış sayılır. Böylece herhangi bir sonuç ekranına da erişim sağlamak mümkün değildir.
 • Sistem üzerinden sonuçların olumlu olması halinde, şartlı sağlık desteğinin alınabileceği ile ilgili bir bilgi ekranı gelir. Sonuçların olumsuz olması durumunda ise destek alınamayacağı ile ilgili bilgi aynı ekran üzerinden kullanıcıya aktarılır.

Şartlı Sağlık Yardımı Sorgulamak İçin Tıklayın

sartli-saglik-yardimi-basvuru
sartli-saglik-yardimi-basvuru

Bebeklik İzlemleri Hangi Periyodlar İle Yapılır?

Şartlı sağlık yardımı kapsamında yapılması beklenen bebeklik izlemleri periyodları şu şekildedir:

 • izlem doğumda, hastanede olmalı,
 • izlem ilk 48 saat içerinde hastanede olmalı,
 • izlem 3 – 25. günler arasında aile hekimliğinde olmalı,
 • izlem 30 – 55. günler arası,
 • izlem 60 – 85. günler arasında,
 • izlem 90 – 115. günler arası,
 • izlem 120 – 150. günler arasında,
 • izlem 175 – 210. günler arasında,
 • izlem 250 – 290. günler arasında olmak üzere bebeklik boyunca Sağlık Bakanlığı Sağlık Net sisteminde yer alan toplam 9 izlem takibi bilgileri kapsamında gerçekleştirilir.

makale içeriği alt bilgi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu